img img img img img img img img img img
2018-01-05
Udział IWNiRZ w Centralnych Targach Rolniczych 2017
30 listopada–02 grudnia 2017 r.
Archiwum przetarg


20 listopada 2012 r.
Przetarg na realizację obiektu szklarniowego na terenie ogrodu roślin zielarskich w Plewiskach k/Poznania, przy ul. Kolejowej 2. (PRZETARG UNIEWAŻNIONY).

17 października 2012 r.
Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego.


03 października 2012 r.
Przetarg na dostawę kartoników z nadrukiem.


02 października 2012 r.
Ogłoszenie o badaniu sprawozdania finansowego IWNiRZ za rok 2012.

IWNiRZ w związku z realizacją przepisów Art.66 ust.4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.(DZ.U nr 121, poz.591 z póź.zm) dotyczących obowiązku dokonywania, przez organ zatwierdzający sprawozdania finansowe jednostek, wyboru podmiotu do badania tych sprawozdań, zwraca się do wszystkich zainteresowanych podmiotów o nadsyłanie ofert.


01 października 2012 r.
Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego.


16 sierpnia 2012 r.
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
wykonania dla Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu (Zamawiający) prac projektowych na potrzeby budowy szklarni na terenie ogrodu roślin zielarskich w Plewiskach k/Poznania, przy ul. Kolejowej 2 (lokalizacja przyszłej, objętej projektowaniem, inwestycji budowlanej), a także oferty cenowej świadczenia dla Zamawiającego nadzoru autorskiego inwestycji budowlanej objętej wykonanymi pracami projektowymi.

13 kwietnia 2012 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku farmakologii usytuowanego w Plewiskach k/Poznania przy ul. Kolejowej 2 (budynek A) na potrzeby Centrum Badawczo-Rozwojowego Roślinnego Produktu Leczniczego.

18 kwietnia 2012 r.
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Załącznik: rysunki - wentylacja i klimatyzacja.

19 kwietnia 2012 r.
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Załącznik: rysunek S02, rysunek S04.

24 kwietnia 2012 r.
Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

9 maja 2012 r.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Ogłoszenie o zamówieniu 13-04-2012
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik 1 - Projekty budowlane Załącznik 2 - Projekty wykonawcze Załącznik 3 - STWIOR Załącznik 4 - Przedmiary robót Załącznik 5 SIWZ Załącznik 6 - wykaz wynonanych robót Załącznik 7 - wykaz osób uczestniczącyh Załącznik 8 - oświadczenie o spełnianiu warunków Załącznik 9 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik 10 - formularz ofertowy Załącznik 11 - oświadczenie zakresu podwykonawstwa Załącznik 12 - wzór umowy Modyfikacja SIWZ - 18-04-2012 Załącznik  rysunki - wentylacja i klimatyzacja 18-04-2012Modyfikacja SIWZ - 19-04-2012 Załącznik: rysunek S02, rysunek S04 (19-04-2012) Wyjaśnienia SIWZ 24-04-2012 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

13 marca 2012 r.
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Pętkowie, gmina Środa Wielkopolska.


09 marca 2012 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku Farmakologii. (PRZETARG UNIEWAŻNIONY).

09 marca 2012 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku farmakologii usytuowanego w Plewiskach k/Poznania przy ul. Kolejowej 2 (budynek A) na potrzeby Centrum Badawczo-Rozwojowego Roślinnego Produktu Leczniczego.

15 marca 2012 r. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

16 marca 2012 r.
Wyjaśnienia i modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

20 marca 2012 r. Wyjaśnienia i modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

21 marca 2012 r. Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

23 marca 2012 r.
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Załącznik nr 1. opis techniczny projektu wentylacji.
Załącznik nr 2. (zał. nr 8 do Projektu wykonawczego wentylacji – Centrale).
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

28 marca 2012 r.
Wyjaśnienia i modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Załącznik: Zestawienie kształtek wentylacji mechanicznej - regulatory przepływu (zał. nr 9.1).
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

11 kwietnia 2012 r.  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu.
Ogłoszenie
SIWZ Załącznik nr 1- Projekty budowlane Załącznik nr 2 - Projekty wykonawcze Załącznik nr 3 - STWIOR Załącznik nr 4 - Przedmiary robót Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót Załącznik nr 6 - wykaz osób uczestniczących Załącznik nr 7 - oświadczenie o spełnianiu warunków Załącznik nr 8 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 9 - Formularz ofertowy Załącznik nr 10 - zakres podwykonawstwa Załącznik nr 11 - wzór umowy Modyfikacja SIWZ 14-03-2012 Załącznik nr 1 - Modyfikacji SIWZ 14-03-2012 (rysunki)  Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ aktualny bilans powietrza (załącznik nr 5) aktualne zestawienie kształtek wentylacji mechanicznej (załącznik nr 9) Wyjaśnienia SIWZ (21-03-2012) Modyfikacja SIWZ (23-03-2012) Załącznik nr 1. opis techniczny projektu wentylacji Zał. nr 2. (zał. nr 8 do Projektu wykonawczego wentylacji – Centrale) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ Załącznik.: Zestawienie kształtek wentylacji mechanicznej - regulatory przepływu Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu.

07 marca 2012 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę butelek szklanych.
Ogłoszenie SIWZ

21 lutego 2012 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą Systemu Telekomunikacyjnego, przez okres 36 miesięcy, w ramach sieci telefonii stacjonarnej dla Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

28 lutego 2012 r.
Odpowiedzi na pytania zadane w przetargu.

29 lutego 2012 r.
Odpowiedzi na pytania zadane w przetargu.

1 marca 2012 r.
Odpowiedzi na pytania zadane w przetargu.

13 marca 2012 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Ogłoszenie SIWZ Odpowiedzi na pytania odpowiedzi na pytania 1 pytania do SIWZ Wybór oferty


21 lutego 2012 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę butelek szklanych. (Przetarg unieważniony)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę butelek szklanych.

7 marca 2012 r.
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego.
Ogłoszenie + SIWZ zawiadomienie o unieważnieniu przetargu


20 lutego 2012 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku Farmakologii. (PRZETARG UNIEWAŻNIONY).

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku Farmakologii zlokalizowanego w Plewiskach k/Poznania przy ul. Kolejowej 2 (budynek A) na potrzeby Centrum Badawczo-Rozwojowego Roślinnego Produktu Leczniczego.
Ogłoszenie o zamowieniu SIWZ Załącznik nr 1 - Projekty budowalne Załącznik nr 2 - Projekty wykonawcze Załącznik nr 3 - STWIOR Załącznik nr 4 - Przedmiary robót Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót Załącznik nr 6 - Wykaz osób uczestniczących Załącznik nr 7 - Oświadczenie o spełnianiu warunków Załącznik nr 8 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 9 - Formularz ofertowy Załącznik nr 10 - Zakres podwykonawstwa Załacznik nr 11 - Wzór umowy

15 lutego 2012 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę ciągnika rolniczego. 20 lutego 2012 r.
Zawiadomienie o zmianie w opisie ciągnika.
Ogłoszenie na dostawę ciągnika SIWZ - dostawa ciągnika Zmiana w opisie ciągnika

10 lutego 2012 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup wraz z dostawą 280 ton nasion lnu - typ wysokolinolenowy.
Ogłoszenie przetargu SIWZ

10 lutego 2012 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup wraz z dostawą 65 ton nasion lnu - typ niskolinolenowy.
Ogłoszenie przetargu SIWZ

23 stycznia 2102 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup wraz z dostawą 65 ton nasion lnu - typ niskolinolenowy. (Przetarg unieważniony).

23 stycznia 2012 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup wraz z dostawą 65 ton nasion lnu - typ niskolinolenowy.

7 lutego 2012 r.

Zawiadomienia o unieważnieniu przetargu nieograniczonego.
Ogłoszenie na dostawę nasion lnu typ niskolinolenowy Unieważnienie przetargu nieograniczonego


23 stycznia 2012 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup wraz z dostawą 280 ton nasion lnu - typ wysokolinolenowy.(Przetarg unieważniony).

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup wraz z dostawą 280 ton nasion lnu - typ wysokolinolenowy.

7 lutego 2012 r.
Zawiadomienia o unieważnieniu przetargu nieograniczonego. .
Ogłoszenie na dostawę nasion lnu typ wysokolinolenowy Unieważnienie przetargu nieograniczonego


10 stycznia 2012 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę sprzątania w obiektach Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

18 stycznia 2012 r.
Wyjaśnienia do Specyfikacji.

25 stycznia 2012 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Przetarg na usługę sprzątania w obiektach IWNiRZ Wyjaśnienia do Specyfikacji wybór oferty

16 listopada 2011 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę budynku laboratoryjno-konferencyjnego usytuowanego w Plewiskach k/Poznania przy ul. Kolejowej 2 (budynek B) na potrzeby Centrum Badawczo-Rozwojowego Roślinnego Produktu Leczniczego.

17 listopada 2011 r.
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

22 listopada 2011 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Wyjaśnienia i zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

25 listopada 2011 r.
Wyjaśnienia i uzupełnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

28 listopada 2011 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Wyjaśnienia i zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

29 listopada 2011 r.
Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

7 grudnia 2011 r.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Ogłoszenie o przetargu SIWZ załącznik nr 1 SIWZ (171111) załącznik nr 2 SIWZ załącznik nr 3 SIWZ załącznik nr 4 SIWZ załącznik nr 5 SIWZ załącznik nr 6 SIWZ załącznik nr 7 SIWZ załącznik nr 8 SIWZ załącznik nr 9 SIWZ załącznik nr 10 SIWZ załacznik nr 11 SIWZ załącznik nr 12 SIWZ modyfikacja SIWZ  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Wyjaśnienia i zmiany SIWZ Wyjaśnienia i uzupełnienia SIWZ Kotłownia gazowa - Projekt wykonawczy Wyjaśnienia i zmiany SIWZ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Wyjaśnienia SIWZ 29-11-11 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

03 listopada 2011 r.
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Oleśnie i Wojciechowie.
Ogłoszenie sprzedaż nieruchomości

25 października 2011 r.
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym

25 października 2011 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

27 października 2011 r.
Ogłoszenie o zmianie "ogłoszenia o przetargu nieograniczonym" i SIWZ.
Ogłoszenie SIWZ Ogłoszenie o zmianie

22 września 2011 r.
Ogłoszenie o badaniu sprawozdania finansowego IWNiRZ za rok 2011.

IWNiRZ w związku z realizacją przepisów Art.66 ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DZ.U z 2009 r.,nr 152, poz.1223 z póź.zm) dotyczących obowiązku dokonywania, przez organ zatwierdzający sprawozdania finansowe jednostek, wyboru podmiotu do badania tych sprawozdań, zwraca się do wszystkich zainteresowanych podmiotów o nadsyłanie ofert.


02 września 2011 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ochronę mienia Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

14 września 2011 r.
Ogłoszenie o zmianie "ogłoszenia o przetargu nieograniczonym" i SIWZ.

22 września 2011 r.
Zawiadomienie o wyborze oferty.
Ogłoszenie ochrona mienia Zmiana terminu składania ofert wybór oferty


06 lipca 2011 r.
Ogłoszenie konkursu ofert na przeprowadzenie audytu działalności statutowej.

6 lipca 2011 r.
Ogłoszenie konkursu ofert na przeprowadzenie audytu działalności statutowej.

18 lipca 2011 r.
Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie audytu działalności statutowej.
konkurs ofert audytu Ogłoszenia o wyborze oferty

20 czerwca 2011 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup wraz z dostawą suszarki rozpyłowej.

20 czerwca 2011 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup wraz z dostawą suszarki rozpyłowej, ekstraktora o pojemności 150 l. oraz wykonanie wentylacji laboratoryjno-technicznej

28 czerwca 2011 r.
Zawiadomienie o wyborze oferty.
wybor oferty

01 czerwca 2011 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

1 czerwca 2011 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: "Przebudowa 2 budynków - farmakologii i laboratoryjno-konferencyjnego, usytuowanych w Plewiskach k/Poznania przy ul. Kolejowej 2, na potrzeby Centrum Badawczo-Rozwojowego Roślinnego Produktu Leczniczego".

6 czerwca 2011 r.
Zmiana (modyfikacja) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

10 czerwca 2011 r.
Pytania i odpowiedzi do SIWZ.

14 czerwca 2011 r.
Pytania i odpowiedzi do SIWZ.

4 lipca 2011 r.
Zawiadomienie o wyborze oferty.

5 lipca 2011 r.
Sprostowanie informacji z przetargu.
Wybor oferty Sprostowanie

08 kwietnia 2011 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na leasing samochodów osobowych z opcją wykupu w ilości 9 szt. (Przetarg zakończony)


08 kwietnia 2011 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup wraz z dostawą kwadrupolowego spektrometru mas.

8 kwietnia 2011 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup wraz z dostawą kwadrupolowego spektrometru mas z plazmą indukcyjnie sprężoną ICP-MS z wyposażeniem.

22 czerwca 2011 r.
Informacja o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę kwadrupolowego spektrometru mas z plazmą indukcyjnie sprężoną ICP-MS z wyposażeniem.

19 czerwca 2011 r.
Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w zwiazku z przetargiem na dostawę kwadrupolowego spektrometru mas z plazmą indukcyjnie sprężoną ICP-MS z wyposażeniem.

29 lipca 2011 r.
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego.
Informacja o zmianie ogłoszenia odpowiedzi na pytania uniewaznienie przetargu

22 marca 2011 r.
Ogłoszenie o nadsyłanie ofert na wybudowanie obiektu wolnostojącego.

Ogloszenie wybudowanie obiektu wolnostojącego


08 marca 2011 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup wraz z dostawą 100 ton nasion lnu - typ wysokolinolenowy.
Ogłoszenie przetargu SIWZ 100 ton

08 marca 2011 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup wraz z dostawą 80 ton nasion lnu - typ niskolinolenowy.
Ogłoszenie przetargu
SIWZ 80 ton

14 lutego 2011 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup wraz z dostawą 80 ton nasion lnu - typ niskolinolenowy. (Przetarg unieważniony)
Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 Unieważnienie przetargu

14 lutego 2011 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup wraz z dostawą 100 ton nasion lnu - typ wysokolinolenowy. (Przetarg unieważniony)
Ogłoszenie
SIWZ Załącznik nr 1 Unieważnienie przetargu


12 stycznia 2011 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich.

ogłoszenie SIWZ załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 Oferta ogłoszenie zmiana Zmiany do SIWZ załącznik nr 5 wybór oferty

16 listopada 2010 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. 

ogłoszenie SIWZ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

16 marca 2010 r.
Ogłoszenie o badaniu sprawozdania finansowego IWNiRZ za rok 2010
IWNiRZ w związku z realizacją przepisów Art.66 ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DZ.U z 2002 r., nr 76, poz.694 z póź. zm) dotyczących obowiązku dokonywania, przez organ zatwierdzający sprawozdania finansowe jednostek, wyboru podmiotu do badania tych sprawozdań, zwraca się do wszystkich zainteresowanych podmiotów o nadsyłanie ofert.
Badania Sprawozdania Finansowego  2010 r.