img img img img img img img img img img
2018-01-05
Udział IWNiRZ w Centralnych Targach Rolniczych 2017
30 listopada–02 grudnia 2017 r.
EKOHEMPKON Program Life +

life_plus_top

PROGRAM LIFE+
Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych. (Remediation of degraded land in the region of Lignite Mine Konin by cultivation of industrial hemp).

Nr Projektu: LIFE11 ENV/PL/445

Akronim Projektu: EKOHEMPKON

Instytucje Finansujące: EU - Instrument finansowy LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Beneficjent: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Wojska Polskiego 71B, 60 630 Poznań.

Współbeneficjent: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kazimierzu Biskupim, Golińska 10, 62-530 Kazimierz Biskupi.

Kierownik Projektu: dr Jerzy Mańkowski, prof. IWNiRZ.
e-mail: jerzy.mankowski@iwnirz.pl


LIFE+ jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej
koncentrującym się na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Głównym celem programu LIFE+ jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska.

W dniu 01 października 2012 r. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich rozpoczął w ramach programu Life+ realizację projektu „Rekultywacja terenów zdegradowanych w rejonie BWB Konin z zastosowaniem konopi włóknistych”.

Miejscem realizacji projektu są tereny pogórnicze Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w miejscowości Kazimierz Biskupi, Województwo Wielkopolskie.

W projekcie przewiduje się po rekultywacji terenów pokopalnianych utworzenie modelowego systemu pokazującego możliwość zarówno rekultywacji terenów zdegradowanych jak i obrazującego możliwość późniejszego wykorzystania terenów zrekultywowanych do uprawy roślin przemysłowych, wykorzystywanych do ekologicznej produkcji masy celulozowo - papierniczej, surowców budowlanych, materiałów kompozytowych oraz surowców energetycznych.

Do rekultywacji zostaną zastosowane w płodozmianach dwie rośliny tj. konopie włókniste i lucerna siewna. Realizacja projektu pozwoli przywrócić tereny zdegradowane rolnictwu. Utworzenie pokazowego obiektu rekultywacji wpłynie na poprawę sytuacji środowiskowej w rejonie odkrywki Kazimierz Biskupi. Uprawiane rośliny wpłyną na redukcję zanieczyszczeń pyłowych oraz redukcję CO2 z atmosfery. Przywrócenie do użycia terenów pokopalnianych przywróci przyjazne siedliska dla ptaków oraz owadów.

Ważnym atutem rozwiązania jest wytworzenie na glebach zdegradowanych dużej ilości biomasy, która w trakcie rekultywacji będzie wykorzystywana do odtworzenia próchnicy w glebie. W przyszłości słoma konopna będzie cennym surowcem do różnych zastosowań .

Utworzony w wyniku realizacji projektu modelowy system rekultywacji gleb i ekologicznego zagospodarowania otrzymanych surowców z terenów zdegradowanych przez kopalnię węgla brunatnego w Koninie-złoże Kazimierz Biskupi służył będzie jako pokazowy obiekt dla innych rejonów wymagających rekultywacji po degradacji przez kopalnie odkrywkowe lub działalność przemysłową.


Okres realizacji Projektu:
01.10.2012 r. - 30.09.2018 r.

  • pobierz ulotkę [ tutaj
  • strona internetowa Projektu [ tutaj ]

EKOHEMPKON Program Life + EKOHEMPKON Program Life + EKOHEMPKON Program Life +