img img img img img img img img img img
2017-04-25
Udział IWNiRZ w uroczystościach 65 lecia IHAR-PIB
Dyrektor IWNiRZ

WOJCIECH MAKSYMIUK

Z dniem 24 czerwca 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powierzył Panu Wojciechowi Maksymiuk pełnienie obowiązków Dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.

Wojciech Maksymiuk
tel: (+48 61) 84 55 865
e-mail: sekretariat@iwnirz.pl