img img img img img img img img img img
2018-01-05
Udział IWNiRZ w Centralnych Targach Rolniczych 2017
30 listopada–02 grudnia 2017 r.
Dyrekcja IWNiRZ

Dyrektor IWNiRZ
dr Robert Sobków


Z-ca Dyrektora ds. Naukowych IWNiRZ
dr hab. Małgorzata Zimniewska, prof. IWNiRZ

Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju, Innowacji i Wdrożeń
prof. dr hab. Bogusław Czerny

Sekretarz Naukowy
dr hab. Katarzyna Seidler-Łożykowska, prof. IWNiRZ

Główny Księgowy
mgr Magdalena Klonowska