AKCELERATOR INNOWACYJNOŚCI

Akcelerator Innowacyjności.png

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, nadzorowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, realizuje projekt p.n. "Pracownia Innowacji Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowego Instytutu Badawczego – popularyzacja osiągnięć naukowych oraz wspieranie innowacyjności".

Nadrzędną ideą Instytutu jest opracowywanie i wprowadzanie w życie innowacyjnych rozwiązań służących rozwojowi rolnictwa i biogospodarki. Instytut w ramach swoich kompetencji dzieli się wiedzą oraz świadczy usługi szeroko rozumianemu społeczeństwu, instytucjom rolniczym, firmom biotechnologicznym i farmaceutycznym, podmiotom w sektorach włókienniczym, eneregetycznym, opakowaniowym, transportowym, budowlanym, konstrukcyjnym oraz szeroko rozumianej biogospodarki.

_____________

Celem projektu "Pracownia Innowacji Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowego Instytutu Badawczego – popularyzacja osiągnięć naukowych oraz wspieranie innowacyjności" jest podniesienie rozpoznawalności działalności oraz osiągnięć naukowych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowego Instytutu Badawczego (IWNiRZ-PIB) oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań opracowanych w jednostce.

_____________

* Istotnym elementem wspomnianego projektu jest "Akcelerator Innowacji" – pilotażowy program mentoringowy IWNiRZ-PIB dla osób lub zespołów, mających pomysł na innowacyjny produkt, technologię lub rozwiązanie z zakresu działalności Instytutu, w tym w szczególności z obszaru:

• agrotechniki i przetwórstwa roślin włóknistych oraz upraw alternatywnych,

• upraw ziół, przetwórstwa i popularyzacji zielarstwa i ziołolecznictwa,

• farmakologii i fitochemii,

• biotechnologii oraz genetyki roślin użytkowych i zielarskich,

• inżynierii bioproduktów i możliwości zastosowania w kontekście szeroko pojętej biogospodarki,

• barwienia naturalnego, działalności artystycznej w oparciu o włókna i tkaniny pochodzenia naturalnego,

• przetwórstwa i promocji produktów opartych o składniki naturalne (głównie konopie, len),

• marketingu, public relations i komunikacji społecznej.

_____________

Od dnia 21 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. ogłaszamy nabór do programu p.n. „Akcelerator Innowacyjności IWNIRZ-PIB”. "Akcelerator Innowacji" uruchomiony został po przygotowaniu i wdrożeniu "Wirtualnej Pracowni" oraz rozesłaniu opracowanych materiałów promocyjnych do podmiotów i instytucji współpracujących z IWNiRZ-PIB. Wyłonionych zostanie 5 osób bądź zespołów.

Zapraszamy serdecznie młodych naukowców, studentów dowolnych kierunków studiów magisterskich i licencjackich ze szkół wyższych oraz wszystkich zainteresowanych pasjonatów.

Ogłoszenie wyników naboru wniosków nastąpi dnia 17 czerwca 2024 r.
UWAGA! W związku z licznymi zgłoszeniami projektów oraz weryfikacją formalną i merytoryczną, decyzją dyrektora IWNIRZ-PIB został wydłużony termin wyboru wyłonionych projektów w ramach "Akceleratora Innowacji" – pilotażowego programu mentoringowego IWNiRZ-PIB - do dnia 2 lipca 2024 r.

Czas na realizację koncepcji, prac badawczych bądź opracowań lub prac artystycznych wynosi maksymalnie trzy miesiące od dnia ogłoszenia wyników naboru wniosków.

_____________

Zakwalifikowane do programu osoby będą pracować nad rozwojem własnego konceptu przy wsparciu mentorów – doświadczonych naukowców przy wsparciu Dyrektora Instytutu, reprezentowanego przez lidera projektu - Pełnomocnika Dyrektora ds. innowacyjnych projektów rozwojowych P. Karola Szabanowskiego, Koordynatora ds. komunikacji społecznej IWNIRZ-PIB.

Rekrutacja uczestników programu mentoringowego odbywa się będzie na podstawie formularza zgłoszeniowego, który udostępniony został na stronie "Wirtualnej Pracowni" oraz głównej stronie IWNiRZ-PIB, a także rozpowszechniony zostanie z wykorzystaniem mediów społecznościowych Instytutu.

Po zakwalifikowaniu danego wniosku do "Akceleratora Innowacji" uczestnicy kierowani będą do pracy z mentorami właściwymi merytorycznie dla danego obszaru badawczego. Pracownicy merytoryczni oraz przedstawiciele Zakładów Naukowych i właściwych działów Instytutu stanowić będą od tego momentu zespół, którego zadaniem będzie nie tylko inspirować innowatorów do rozwijania swojej koncepcji, ale także rozpoczną wstępne rozeznanie dotyczące możliwości finansowania oraz komercjalizacji ewentualnych wyników prac w przyszłości.

Dyrektor Instytutu zapewnia wsparcie finansowe, merytoryczne i organizacyjne w realizacji wybranych projektów. W przypadku najciekawszych rozwiązań istnieje możliwość nawiązania trwałej współpracy z Instytutem.

_____________

Uczestnicy "Akceleratora Innowacji”: wspólnie ze swoimi mentorami przygotują postery promocyjne dot. postulowanych rozwiązań, zawierające podsumowanie efektów prac. Ze względu na pilotażowycharakter przedsięwzięcia. W ramach "Akceleratora Innowacji" w programie mentoringowym weźmie udział zakwalifikowanych 17 czerwca 2024 r. 5 osób/zespołów. Wyniki prac zaprezentowane zostaną podczas wydarzenia podsumowującego projekt. Ze względu na charakter prac przewidzianych w "Akceleratorze", w spotkaniu kończącym projekt uczestniczyć będą wybrani przedstawiciele biznesu, reprezentującego potencjalnych klientów lub partnerów, a także organizacje branżowe.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w programie!

_____________

Formularze zgłoszeniowe należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną (do dnia 14 czerwca 2024 r. godz. 15.00) na adres Pełnomocnika Dyrektora Instytutu ds. innowacyjnych projektów rozwojowych, Karola Szabanowskiego, Koordynatora ds. komunikacji społecznej IWNIRZ-PIB.

• e-mail: karol.szabanowski@iwnirz.pl

_____________

Dane osobowe kandydatów uczestniczących w zadaniu p.n. AKCELERATOR INNOWACYJNOŚCI w ramach projektu "Pracownia Innowacji Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowego Instytutu Badawczego – popularyzacja osiągnięć naukowych oraz wspieranie innowacyjności" przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

_____________

Zadanie realizowane jest w ramach projektu p.n. „Pracownia Innowacji IWNiRZ-PIB – popularyzacja osiągnięć naukowych oraz wspieranie innowacyjności”. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.

https://www.iwnirz.pl/pracownia-innowacji-iwnirz-pib

mrrwf.png

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.