WWW - WYNIKI NABORU

ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU WNIOSKÓW W RAMACH ZADANIA „AKCELERATOR INNOWACYJNOŚCI”

ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU WNIOSKÓW W RAMACH ZADANIA „AKCELERATOR INNOWACYJNOŚCI”

Realizowanego w ramach projektu p.n. "Pracownia Innowacji Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowego Instytutu Badawczego – popularyzacja osiągnięć naukowych oraz wspieranie innowacyjności"

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, nadzorowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, realizuje projekt p.n. "Pracownia Innowacji Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowego Instytutu Badawczego – popularyzacja osiągnięć naukowych oraz wspieranie innowacyjności". Istotnym elementem wspomnianego projektu jest "Akcelerator Innowacji" – pilotażowy program mentoringowy IWNiRZ-PIB dla osób lub zespołów, mających pomysł na innowacyjny produkt, technologię lub rozwiązanie z zakresu działalności Instytutu.


Do realizacji zakwalifikowano następujące projekty:

1.       Autor: Magdalena Knaziewicz

Tytuł: ZIOŁOWE WYNALAZKI CODZIENNEGO UŻYTKU

 

2.       Autor: Jarosław Lech

Tytuł: INNOWACYJNE PRODUKTY KONOPNE

 

3.       Autor: Rafał Jurkowski

Tytuł: OPRACOWANIE TECHNOLOGII ODZYSKU WŁÓKNA ZE SŁOMY KONOPNEJ

 

4.       Autor: Michał Woźniak

Tytuł: WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII PROJEKTOWYCH WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI I RZECZYWISTOŚCI ROZSZERZONEJ W PROMOWANIU INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ I PRODUKTÓW IWNIRZ-PIB

 

5.       Autor: Michał Woźniak

Tytuł: STUDIUM PROJEKTOWANIA OPAKOWAŃ W GOSPODARCE W OBIEGU ZAMKNIĘTYM NA BAZIE BIOKOMPOZYTÓW I BIOPRODUKTÓW ORAZ TECHNOLOGII IWNIRZ-PIB


Wyżej wymienione osoby, zakwalifikowane do programu będą w terminie od dnia 1 lipca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. pracować nad rozwojem własnego konceptu przy wsparciu mentorów – doświadczonych naukowców przy wsparciu Dyrektora Instytutu, reprezentowanego przez lidera projektu - Pełnomocnika Dyrektora ds. innowacyjnych projektów rozwojowych Pana mgr. Karola Szabanowskiego, Koordynatora ds. komunikacji społecznej IWNIRZ-PIB.

Rekrutacja uczestników programu mentoringowego odbywała się na podstawie formularza zgłoszeniowego, który udostępniony został na stronie "Wirtualnej Pracowni" oraz głównej stronie IWNiRZ-PIB, a także rozpowszechniony zostanie z wykorzystaniem mediów społecznościowych Instytutu. Zadania będą realizowane w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. Po zakwalifikowaniu wyżej wskazanych wniosków do "Akceleratora Innowacji" uczestnicy kierowani będą do pracy z mentorami właściwymi merytorycznie dla danego obszaru badawczego.

Pracownicy merytoryczni oraz przedstawiciele Zakładów Naukowych i właściwych działów Instytutu stanowić będą od tego momentu zespół, którego zadaniem będzie nie tylko inspirować innowatorów do rozwijania swojej koncepcji, ale także rozpoczną wstępne rozeznanie dotyczące możliwości finansowania oraz komercjalizacji ewentualnych wyników prac w przyszłości. Dyrektor Instytutu zapewnia wsparcie finansowe, merytoryczne i organizacyjne w realizacji wybranych projektów. W przypadku najciekawszych rozwiązań istnieje możliwość nawiązania trwałej współpracy z Instytutem.

Uczestnicy "Akceleratora Innowacji”: wspólnie ze swoimi mentorami przygotują do dnia 31 sierpnia 2024 r. postery promocyjne dot. postulowanych rozwiązań, zawierające podsumowanie efektów prac. Ze względu na pilotażowy charakter przedsięwzięcia wyniki prac zaprezentowane zostaną podczas wydarzenia podsumowującego projekt. Ze względu na charakter prac przewidzianych w "Akceleratorze", w spotkaniu kończącym projekt uczestniczyć będą wybrani przedstawiciele biznesu, reprezentującego potencjalnych klientów lub partnerów, a także organizacje branżowe.


poznaj naszą pracowni.png

Celem projektu "Pracownia Innowacji Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowego Instytutu Badawczego – popularyzacja osiągnięć naukowych oraz wspieranie innowacyjności" jest podniesienie rozpoznawalności działalności oraz osiągnięć naukowych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowego Instytutu Badawczego (IWNiRZ-PIB) oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań opracowanych w jednostce.

Projekt w imieniu Dyrektora IWNIRZ-PIB koordynuje Pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. innowacyjnych projektów rozwojowych, mgr Karol Szabanowski, Koordynator ds. komunikacji społecznej IWNIRZ-PIB.


SERDECZNIE GRATULUJEMY AUTOROM WYŁONIONYCH PROJEKTÓW A WSZYSTKIM OSOBOM, PRZYSTĘPUJĄCYM DO PROGRAMU DZIĘKUJEMY ZA ZAANGAŻOWANIE I ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY I UCZESTNICTWA W KOLEJNYCH PROJEKTACH I NABORACH.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu p.n. „Pracownia Innowacji IWNiRZ-PIB – popularyzacja osiągnięć naukowych oraz wspieranie innowacyjności”. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.


Data dodania: 01.07.2024

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.