www komunikat

Wydłużony termin wyboru - Akcelerator Innowacji

W związku z licznymi zgłoszeniami projektów oraz weryfikacją formalną i merytoryczną, decyzją dyrektora IWNIRZ-PIB został wydłużony termin wyboru wyłonionych projektów w ramach "Akceleratora Innowacji" – pilotażowego programu mentoringowego IWNiRZ-PIB - do dnia 2 lipca 2024 r.

Czas na realizację koncepcji, prac badawczych bądź opracowań lub prac artystycznych wynosi maksymalnie trzy miesiące od dnia ogłoszenia wyników naboru wniosków.

Zakwalifikowane do programu osoby będą pracować nad rozwojem własnego konceptu przy wsparciu mentorów – doświadczonych naukowców przy wsparciu Dyrektora Instytutu.

Po zakwalifikowaniu danego wniosku do "Akceleratora Innowacji" uczestnicy kierowani będą do pracy z mentorami właściwymi merytorycznie dla danego obszaru badawczego. Pracownicy merytoryczni oraz przedstawiciele Zakładów Naukowych i właściwych działów Instytutu stanowić będą od tego momentu zespół, którego zadaniem będzie nie tylko inspirować innowatorów do rozwijania swojej koncepcji, ale także rozpoczną wstępne rozeznanie dotyczące możliwości finansowania oraz komercjalizacji ewentualnych wyników prac w przyszłości.

Dyrektor Instytutu zapewnia wsparcie finansowe, merytoryczne i organizacyjne w realizacji wybranych projektów. W przypadku najciekawszych rozwiązań istnieje możliwość nawiązania trwałej współpracy z Instytutem.

Uczestnicy "Akceleratora Innowacji”: wspólnie ze swoimi mentorami przygotują postery promocyjne dot. postulowanych rozwiązań, zawierające podsumowanie efektów prac. Ze względu na pilotażowycharakter przedsięwzięcia. W ramach "Akceleratora Innowacji" w programie mentoringowym weźmie udział zakwalifikowanych 17 czerwca 2024 r. 5 osób/zespołów. Wyniki prac zaprezentowane zostaną podczas wydarzenia podsumowującego projekt. Ze względu na charakter prac przewidzianych w "Akceleratorze", w spotkaniu kończącym projekt uczestniczyć będą wybrani przedstawiciele biznesu, reprezentującego potencjalnych klientów lub partnerów, a także organizacje branżowe.

https://iwnirz.pl/akcelerator-innowacyjnosci


Data dodania: 19.06.2024

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.