img img img img img img img img img img
2020-07-23
Piknik Dyplomatyczny
W minioną sobotę, 18 lipca 2020r. na warszawskim Służewcu, na terenie Torów Wyścigów Konnych miał miejsce „Piknik Dyplomatyczny”
Zakład Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Roślin Zielarskich

Zakład Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Roślin Zielarskich
Kierownik: dr hab Waldemar Buchwald, prof. IWNiRZ
Adres:
ul. Kolejowa 2, 62-064 Plewiska
Tel.: (+48) 61 65 17 190, 061 65 17 191,
Fax.: (+48) 61 65 17 192,
e-mail: waldemar.buchwald@iwnirz.pl


W skład Zakładu Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Roślin Zielarskich wchodzą:

 • Pracownia Botaniki i Agrotechniki Roślin Zielarskich;
 • Pracownia Hodowli Roślin Zielarskich;
 • Ogród Roślin Leczniczych;
 • Bank Genów Roślin Zielarskich.


Zakład Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Roślin Zielarskich zajmuje się badaniami biologiczno - rolniczymi roślin zielarskich.

Zakres działalności Zakładu:

 • Ocena materiałów wyjściowych do hodowli roślin zielarskich;
 • Ocena reakcji roślin zielarskich na stres abiotyczny (susza, mróz);
 • Nasiennictwo odmian roślin zielarskich; 
 • Uprawy ekologiczne roślin zielarskich i ocena jakości surowców;
 • Badania zasobów naturalnych dziko rosnących i chronionych roślin zielarskich;
 • Badania potrzeb pokarmowych roślin i efektywności nawożenia;
 • Badania agrotechniczne nowych gatunków roślin zielarskich wprowadzanych do uprawy;
 • Badania nad wprowadzeniem nowych herbicydów w uprawie rośślin zielarskich;
 • Badania z zakresu ekologii i chorologii roślin;
 • Badania wartości użytkowej surowców zielarskich pochodzących ze stanowisk naturalnych oraz upraw.


Oferta:

 • Ocena materiałów wyjściowych do hodowli roślin zielarskich;
 • Ocena reakcji roślin zielarskich na stres abiotyczny (susza, mróz);
 • Nasiennictwo odmian roślin zielarskich;
 • Uprawy ekologiczne roślin zielarskich i ocena jakości surowców;
 • Badania zasobów naturalnych dziko rosnących i chronionych roślin zielarskich;
 • Badania potrzeb pokarmowych roślin i efektywności nawożenia (badania polowe i wazonowe);
 • Badania agrotechniczne nowych gatunków roślin zielarskich wprowadzanych do uprawy;
 • Badania nad wprowadzeniem nowych herbicydów w uprawie roślin zielarskich;
 • Badania z zakresu ekologii i chorologii roślin;
 • Badania wartości użytkowej surowców zielarskich pochodzących ze stanowisk naturalnych oraz upraw. 


Osiągnięcia:

W Zakładu Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Roślin Zielarskich uzyskano 22 odmiany roślin zielarskich odznaczające się wysoką wydajnością i wartością biologiczną surowca. Na podstawie badań agrotechnicznych opracowano szczegółowe instrukcje uprawy dla 44 gatunków roślin.

Pracownicy Zakładu uzyskali 17 tytułów doktorskich, 5 tytułów doktora habilitowanego i 3 tytuły profesora.