img img img img img img img img img img
2019-01-02
"Rośliny włókniste w natarciu" - rozmowa z Dyrektorem IWNiRZ, dr
hab. inż. Małgorzatą Zimniewską, prof. IWNiRZ dla dziennika
RZECZPOSPOLITA
Aktualności
11.04.2013 Spotkanie Prezesów Izb Gospodarczych Wielkopolski
Spotkanie Prezesów Izb Gospodarczych Wielkopolski z Prezesem Krajowej Izby Gospodarczej
panem Andrejem Arendarskim w dniu 10 kwietnia 2013 r. w IWNiRZ.

Obrady poświęcone m.in. strategii KIG na lata 2013- 2017 oraz przygotowaniom do Walnego
Zgromadzenia KIG w dniu 6 czerwca 2013 r.