Usługi i szkolenia

Zakład Hodowli i Agrotechniki Roślin Włóknistych i Energetycznych
Usługi:
 • Doradztwo rolnicze, konsultacje, ekspertyzy w następującym zakresie:
  • Dobór odmian lnu odpowiednio do warunków siedliskowych,
  • Ocena materiału siewnego,
  • Określenie nawożenia w zależności od warunków siedliskowych,
  • Dobór środków ochrony roślin odpowiednio do stanu i stopnia zagrożenia agrofagami, 
  • Zdefiniowanie przyczyn uszkodzeń roślin przez choroby, szkodniki lub niewłaściwe stosowanie  agrochemikali,
  • Kalkulacje ekonomiczne opłacalności uprawy roślin włóknistych.
  • Staże naukowe, praktyki zawodowe, opieka naukowa w pracach magisterskich i doktorskich.
  • Komputerowe metody archiwizowania i oceny wyników doświadczeń rolniczych (aplikacja MS  Access 2007)

Szkolenia:
Proponowana tematyka szkoleń:
 • Szkolenia w zakresie kompleksowej agrotechniki lnu i konopi z uwzględnieniem warunków siedliskowych w poszczególnych rejonach Polski;
 • Opracowanie skryptów oraz materiałów szkoleniowych dotyczących hodowli i agrotechniki roślin włóknistych
Oferta szkoleń przeznaczona dla:
 • Plantatorów lnu i konopi,
 • Pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego,
 • Pracowników Inspektoratów Ochrony Roślin,
 • Przedstawicieli władz terenowych (Starostwa Powiatowe, Urzędy Gminy i in.)
 • Nauczycieli, studentów i uczniów szkół rolniczych różnych szczebli.

Zakład Hodowli, Agrotechniki i Nasiennictwa Konopi

Usługi:
 • Wymiana genotypów konopi oraz udostępnianie jednostkom zajmującym się hodowlą konopi włóknistych w ramach Banku Genów obejmującego  ok. 150 obiektów jedno i dwupiennych  form konopi.
 • Kwalifikowany materiał siewny odmian konopi jednopiennych: Białobrzeskie, Beniko, Tygra

 

Szkolenia:

 • Szkolenie służb agrotechnicznych i rolników w zakresie agrotechniki konopiZakład Technologii Przetwórstwa Roślin Włóknistych
Usługi:

 • Morfologiczna ocena słomy lnianej i konopnej;
 • Ocena zawartości długiego i krótkiego włókna w słomie lnianej i konopnej;
 • Organoleptyczna ocena jakości włókna lnianego i konopnego;
 • Ocena stopnia wyroszenia słomy lnianej i konopnej;
 • Przygotowanie surowców lignocelulozowych do wykorzystania w materiałach kompozytowych.Zakład Technologii Zbioru, Oceny i Uszlachetniania Roślin Włóknistych
Usługi:

 • Wykonywanie analiz technologicznych, konstrukcyjnych oraz ekspertyz w zakresie technologii zbioru;
 • Ocena zawartości włókna w odmianach, rodach i plonach roślin włóknistych;
 • Ekstrakcja olejków eterycznych np. z wiech konopnych;
 • Prowadzenie wyceny maszyn rolniczych i pojazdów;
 • Prowadzenie doradztwa i szkolenia w całym zakresie działalności Pracowni.


Zakład Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy
Szkolenia:

 • Szkolenia hodowców jedwabników i osób zajmujących się uprawą morwy.Zakład Badań i Przetwórstwa Nasion
Usługi:

 • Analityka metodami chromatograficznymi HPLC i GC oraz metodami spektrometrycznymi m.in. w zakresie zawartości metali ciężkich, kwasów tłuszczowych, witamin, aminokwasów, trójglicerydów, glukozydów  cyjanogennych;
 • Analityka zawartości substancji narkotycznych, A9-THC, morfiny, heroiny, kodeiny, LSD, amfetaminy, metamfetaminy, MDMA, MDA, MDEA, MDBD PMA, PMMA, PCP i kokainy;
 • Wykonywanie walidacji metod analitycznych na zlecenie;
 • Opracowywanie nowych metod analitycznych;
 • Badanie zafałszowania produktów zielarskich;
 • Badania produktów i surowców na zgodność z Farmakopeą Polska i Europejską.Zakład Technologii Włókienniczych

Usługi:

LABORATORIUM WŁÓKIENNICZE
Usługi metrologiczne obejmują:

Badanie włókna:

 • wyznaczanie  masy liniowej włókna
 • wyznaczanie wytrzymałości włókna w pęczkach
 • wyznaczanie zawartości zanieczyszczeń
 • wyznaczanie długości włókna

Badanie przędzy:

 • wyznaczanie wytrzymałości i wydłużenia przędzy przy rozciąganiu statycznym
 • wyznaczanie masy liniowej metodą odcinkową i pasmową
 • wyznaczanie kierunku i liczby skrętów
 • oznaczanie składu surowcowego przędzy

Badanie płaskich wyrobów włókienniczych:

 • Wyznaczanie właściwości zapewniających komfort użytkowy wyrobów:
  • wyznaczanie przepuszczalności powietrza
  • wyznaczanie higroskopijności
  • wyznaczanie sorpcji wody
  • wyznaczanie wodochłonności
  • wyznaczanie oporu cieplego - wyznaczanie oporu pary wodnej 
  • wyznaczanie właściwości elektrostatycznych wyrobu
  • wyznaczanie współczynnika barierowości przed promieniowaniem ultrafioletowym
 • Wyznaczanie parametrów mechanicznych i strukturalnych wyrobów włókienniczych:
  • wyznaczanie siły zrywającej metodą paskową
  • wyznaczanie grubości
  • wyznaczanie odporności na ścieranie
  • wyznaczanie odporności na pilling
  • wyznaczanie odporności na mięcie
  • wyznaczanie sztywności zginania
  • wyznaczanie zmiany wymiarów po praniu
  • wyznaczanie odporności wybawień na pranie
  • ocena wyglądu płaskich wyrobów włókienniczych po praniu
  • wyznaczanie liczby nitek osnowy i wątku w tkaninie
  • wyznaczanie liczby rządków i kolumienek w dzianinie
  • oznaczanie splotu
  • oznaczanie składu surowcowego wyrobu
  • wyznaczanie masy powierzchniowej
  • wyznaczanie wodoszczelności


PRACOWNIA FIZJOLOGICZNEGO ODDZIAŁYWANIA TEKSTYLIÓW NA ORGANIZM CZŁOWIEKA
Usługi:

Pracownia prowadzi usługi w zakresie oceny odzieży pod względem jej wpływu na fizjologię i zdrowie człowieka:

 • Wpływ parametrów termofizycznych odzieży na stan napięcia mięśni użytkownika,
 • Wpływ odzieży sportowej na aktywność mięśni i wydolność organizmu sportowca w warunkach wysiłku fizycznego 
 • Wpływ składu surowcowego odzieży na wskaźniki procesów somatycznych, odporności immunologicznej,stresu oksydacyjnego, wyzwolenia reakcji alergicznych i innych,
 • Wpływ składu surowcowego odzieży na wskaźniki fizjologiczne użytkownika w warunkach normalnych oraz wzmożonej potliwości,
 • Wpływ składu surowcowego pościeli na sen,

Pracownia na podstawie pozytywnych wyników nadaje badanym wyrobom znak towarowy „For your Health” świadczący o pozytywnym oddziaływaniu odzieży na organizm człowieka.


Zakład Inżynierii Bioproduktów
Usługi badawcze i komercyjne:

 • Opracowanie i wytwarzanie kompozytów na bazie polimerów termoplastycznych/ biodegradowalnych i różnego rodzaju wypełniaczy - włókno naturalne, nanonapełniacze, barwniki
 • Badania odporności na grzyby pleśniowe i mikroorganizmy glebowe materiałów technicznych dla instytucji i firm z branży transportowej, budownictwa, przemysłu opakowań, przemysłu tekstylnego
 • Ocena czystości i aktywności mikrobiologicznej surowców, półproduktów roślinnych, suplementów diety, produktów spożywczych, preparatów pszczelarskich i kosmetycznych
 • Badanie zapalności i właściwości ogniowych do celów certyfikacji wyrobów budowlanych, w tym posadzek podłogowych, wyrobów włókienniczych (zasłony, firany, rolety), układów tapicerowanych
 • Kompleksowa charakterystyka bezpieczeństwa pożarowego materiałów przy wykorzystaniu kalorymetru stożkowego, mikrokalorymetru pirolizy i spalania - zapalność, wydzielanie ciepła, dymotwórczość, toksyczność produktów spalania; w tym materiałów zabezpieczonych ogniochronnie
 • Prototypowanie wyrobów metodą druku 3D
 • Badania i analiza właściwości reologicznych polimerów i kompozytów

Zakład Inżynierii Bioproduktów – Pracownia Mikrobiologiczna

 • Badania odporności i aktywności mikrobiologicznej surowców lignocelulozowych, wyrobów włókienniczych, kompozytów, tworzyw sztucznych
 • Ocena czystości mikrobiologicznej tkanin i ich właściwości przeciwdrobnoustrojowych
 • Ocena aktywności biologicznej substancji pochodzenia naturalnego i syntetycznego na wybranych grupach drobnoustrojów
 • Wykrywanie drobnoustrojów chorobotwórczych i pleśni toksynotwórczych w surowcach i lekach roślinnych
 • Ocena czystości mikrobiologicznej powierzchni użytkowych, urządzeń produkcyjnych, powietrza, wody i personelu w wytwórniach produktów leczniczych
 • Opinie, ekspertyzy:

  - Surowce, leki roślinne, suplementy diety - działanie przeciwdrobnoustrojowe

  - Produkty pszczele - skład chemiczny, właściwości biologiczne, działanie lecznicze, dawkowanie i działania niepożądane

Zakład Inżynierii Bioproduktów - Laboratorium Palności - Certyfikat Akredytacji AB 225 (Polskie Centrum Akredytacji)

 • Metody akredytowane:

  - Badanie właściwości ogniowych posadzek podłogowych: metoda płyty promieniującej, zapalność przy działaniu pojedynczego płomienia

  - Badanie zapalności wyrobów budowlanych przy działaniu pojedynczego płomienia

  - Badanie zapalności i rozprzestrzeniania płomienia po płaskich wyrobach włókienniczych

  - Badanie zapalności i rozprzestrzeniania płomienia po wyrobach włókienniczych - zasłony i firanki

  - Badanie zapalności układów tapicerowanych: metoda A - papieros, metoda B - zapałka

 • Analiza procesów spalania metodą kalorymetru stożkowego - czas zapłonu, szybkość wydzielania ciepła, całkowite wydzielone ciepło, ciepło spalania, szybkość ubytków masy, dymotwórczość (ekstynkcja właściwa), tlenek węgla i dwutlenek węgla

 • Oznaczanie parametrów procesu spalania metodą mikrokalorymetru pirolizy i spalania: temperatura zapłonu, szybkość wydzielania ciepła, ciepło spalania w bardzo krótkim czasie dla próbek 1-50 mg


Szkolenia w zakresie:

 • problematyki zagrożenia pożarowego i bezpieczeństwa w naszym otoczeniu, metod badania palności materiałów budowlanych i wystroju wnętrz
 • nowoczesnych technologii wytwarzania biokompozytów polimerowych i ich przetwórstwa oraz metod badania ich właściwości
 • procesu otrzymywania biopaliw zaawansowanych
 • wytwarzania nanowłókien metodą elektroprzędzeniaZakład Ochrony Środowiska
Usługi:

 • Oznaczenia ciepła spalania i wartości opałowej wybranych substancji stałych,
 • Analiza reologiczna i elektroreologiczna w zakresie wybranych  roztworów polimerowych,
 • Prowadzenie analiz wybranych wskaźników jakości: powietrza, wody, ścieków.Zakład Barwienia Naturalnego

Oferta usług

 • Doradztwo naukowo-badawcze związane z problematyka naturalnego barwienia;
 • Konsultacje związane z projektowaniem tkanin artystycznych, wykorzystaniem i barwieniem włókien naturalnych;
 • Staże naukowe, praktyki zawodowe, opieka naukowa w pracach magisterskich i licencjackich;
 • Wykonanie wzorcowych próbek tkanin do analiz spektrofotometrycznych na włóknach i tkaninach;
 • Badanie odporności na pranie wg normy;
 • Malowanie apaszek i kuponów jedwabnych;
 • Barwienie apaszek jedwabnych;
 • Projektowanie i wykonanie gobelinow i tkanin artystycznych;
 • Aranżacja wystaw;
 • Projektowanie plansz, znaków graficznych.


Oferta szkoleń
Prowadzenie szkoleń w zakresie:

 • Barwienia naturalnego (technik, historii barwierstwa, roślin barwierskich, barwników;
 • Opracowanie skryptów oraz materiałów szkoleniowych dotyczących tkaniny artystycznej i jej dziedzictwa kulturowego;
 • Tkactwa artystycznego;
 • Malowania na jedwabiu.


Oferta szkoleń przeznaczona dla:

 • Muzeów
 • Domów kultury
 • Rolników indywidualnych
 • Nauczycieli, studentów i uczniów szkół rolniczych różnych szczebli

 


Zakład Botaniki i Agrotechniki Roślin Zielarskich

Usługi:

 • Badania skuteczności działania środków ochrony roślin (zgodnie z upoważnieniem Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa);
 • Opracowywanie instrukcji uprawy gatunków roślin zielarskich;
 • Analizy botaniczno – farmakognostyczne (identyfikacja roślin i surowców);
 • Oznaczanie procentowej zawartości olejku;
 • Doradztwo w zakresie agrotechniki roślin zielarskich;
 • Prowadzenie kursów z towaroznawstwa zielarskiego w zakresie botaniki farmaceutycznej i farmakognozji;
 • Organizowanie kursów doradztwa rolniczego.


Szkolenia:

 • Kursy towaroznawstwa zielarskiego w zakresie botaniki farmaceutycznej i farmakognozji;
 • Kursy doradztwa rolniczego;
 • Szkolenia i konsultacje dla dzieci, młodzieży, studentów, plantatorów i zbieraczy ziół oraz osób zainteresowanych zielarstwem i ochroną przyrody.Zakład Farmakologii i Biologii Doświadczalnej  
Usługi:

 • Skriningowe badania farmakologiczne surowców zielarskich i preparatów leczniczych oraz suplementów diety; 
 • Badania toksyczności ostrej i subchronicznej nowych surowców zielarskich i ich przetworów;
 • Badanie działania przeciwbakteryjnego i przeciwgrzybiczego roślin, ich przetworów i czystych substancji pochodzenia naturalnego.


Szkolenia:

 • Kursy podyplomowe dla farmaceutów w zakresie fitofarmakologii;
 • Kursy towaroznawstwa zielarskiego w zakresie fitofarmakologii;
 • Kursy z zakresu zanieczyszczeń mikrobiologicznych surowców i leków zielarskich;
 • Szkolenia dla producentów i dystrybutorów środków spożywczych wymagających powiadomienia do Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) (suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności wzbogacanej);
 • Szkolenia dla farmaceutów i lekarzy w zakresie produktów z pogranicza lek/ żywność.Zakład Hodowli Roślin Zielarskich
Usługi:

 • Ocena materiałów wyjściowych do hodowli;
 • Hodowla nowych odmian i form użytkowych roślin zielarskich;
 • Hodowla zachowawcza odmian i rodów hodowlanych;
 • Ocena nowych odmian roślin zielarskich;
 • Badania dotyczące zmienności zawartości substancji czynnych w surowcach  zielarskich; 
 • Reprodukcja materiałów nasiennych odmian;
 • Wprowadzanie roślin zielarskich do upraw ekologicznych.Zakład Badania Jakości Produktów Leczniczych i Suplementów Diety
Usługi:

 • Badania fitochemiczne surowców roślinnych i ich przetworów (wyciągów, produktów leczniczych i środków spożywczych);
 • Projektowanie i przeprowadzanie badań stabilności surowców farmaceutycznych i produktów leczniczych zgodnie z wymaganiami EMEA/ICH;
 • Walidowanie metod analitycznych zgodnie z zaleceniami ICH;
 • Usługi dla zleceniodawców z zewnątrz w zakresie oceny jakości materiałów wyjściowych (surowców farmaceutycznych), produktów leczniczych i suplementów diety;
 • Inne usługi w zakresie analizy instrumentalnej z wykorzystaniem posiadanej aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • Opiniowanie norm jakościowych w zakresie substancji roślinnych i ich przetworów;
 • Opracowywanie receptur produktów leczniczych roślinnych i suplementów diety zawierających składniki roślinne;
 • Badania skażeń pozostałościami pestycydów i metalami szkodliwymi dla zdrowia substancji roślinnych i ich przetworów oraz półproduktów i wyrobów gotowych produktów leczniczych i suplementów diety.


Szkolenia:

 • Pracownicy Zakładu prowadzą szkolenia z zakresu analityki chemicznej.Oddział Przędzalnictwa,Tkactwa i Wykończalnictwa w Żyrardowie
Usługi:

 • W zakresie konfekcjonowania wyrobów stołowych i pościelowych.


Szkolenia:

 • Organizacje cykliczne (raz w roku) wraz z Stowarzyszeniem Włókienników Polskich Oddział Warszawski szkoleń i konferencji w zakresie konserwacji wyrobów włókienniczych i ich oceny.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.