Ogród Roślin Leczniczych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

logo polski, godło polski

Tytuł projektu: Ogród Roślin Leczniczych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

Wartość dofinansowania: 1 800 000 zł

Całkowity koszt inwestycji: 1 800 000 zł

Jaki jest cel lub cele projektu?

Celem projektu jest utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, jakie stanowi Ogród Roślin Leczniczych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, wpisany do rejestru zabytków oraz posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności ogrodu botanicznego.

Jakie zadania będą realizowane?

W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań:

  • utrzymywanie i wzbogacanie kolekcji roślinnych zgromadzonych w ogrodzie botanicznym,
  • utrzymywanie starodrzewu zabytkowego parku dworskiego,
  • wymiana międzynarodowa materiałów siewnych,
  • wykonywanie badań naukowych i badawczo-wdrożeniowych,
  • popularyzacja wiedzy przyrodniczej,
  • udostępnianie ogrodu botanicznego społeczeństwu, jako miejsca wypoczynku.

Jakie są jego grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta)?

Ogród dostarcza materiały siewne i surowce zielarskie do badań prowadzonych w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich we współpracy z Uniwersytetami Medycznymi i Przyrodniczymi oraz innymi instytucjami naukowymi.

Wydawanie katalogu „Index seminum et sporarum” umożliwia wymianę diaspor z około 150 ogrodami botanicznymi w Polsce i na świecie.

W Ogrodzie prowadzone są szkolenia, z których korzystają uczniowie szkół podstawowych i średnich miasta Poznania i gminy Komorniki, pracownicy i studenci Uniwersytetów Przyrodniczych i Wydziałów Farmacji Uniwersytetów Medycznych, doradcy rolni, plantatorzy i zbieracze ziół, osoby prowadzące sklepy i hurtownie zielarskie, lekarze i farmaceuci oraz osoby zainteresowane zielarstwem, a także dzieci z okolicznych przedszkoli.

Średnia roczna frekwencja zwiedzających dla celów rekreacyjnych wynosi około 11 000 osób.

Co zostanie zrobione w ramach projektu (jakie będą jego efekty i jakie powstaną w jego wyniku produkty)?

W Ogrodzie prowadzone będą prace obejmujące: pielęgnację zgromadzonych kolekcji roślinnych; wymianę indeksów i diaspor z innymi ogrodami botanicznymi; zachowanie kolekcji odmian roślin zielarskich, wysiewy w szklarni, na rozsadniku oraz bezpośrednio w gruncie; obserwacje wschodów, oznaczanie roślin oraz sukcesywny zbiór nasion i surowców do kolekcji z upraw oraz ze stanowisk naturalnych; uzupełnianie kolekcji zielników; czyszczenie nasion; segregowanie i sporządzanie zestawienia zebranych materiałów nasiennych; wydawanie Index Seminum. Do prowadzenia wszystkich kolekcji roślinnych niezbędne będą zabiegi obejmujące uprawę gleby, nawożenie i ochronę roślin. Park dworski wymaga regularnych prac porządkowych, między innymi: cięć sanitarnych, usuwania samosiewu drzew, krzewów i opadłych liści oraz koszenia trawników i runa. Dla zwiększenia funkcjonalności Ogrodu nawierzchnia szlaków pieszych zostanie poddana renowacji. Zachowany zostanie historyczny układ ścieżek. Remontowana szklarnia wykorzystywana będzie do doświadczeń w zakresie uprawy roślin pochodzących z ciepłych stref klimatycznych, mnożenia wegetatywnego i generatywnego roślin uprawianych w gruncie oraz dla celów dydaktycznych.

W Ogrodzie są realizowane projekty badawczo-wdrożeniowe krajowe i międzynarodowe, m.in. POIR.04.01.02-00-0008/18 „Opracowanie wytwarzania innowacyjnych wyrobów z mleka koziego wyprodukowanego w oparciu o krajowe źródła paszy białkowej z wykorzystaniem roślinnych substancji biologicznie czynnych i naturalnych probiotyków” i FACCE SURPLUS/II/HALOSYS/02/18 „Zintegrowany system bioremediacji – biorafinacja wykorzystująca gatunki halofitów”. Wyniki badań będą prezentowane na konferencjach i w publikacjach naukowych.

Ogród stanowić będzie unikalne miejsce dla organizowania pogadanek, wykładów i ćwiczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów, studentów, uniwersytetów trzeciego wieku i szerokiego społeczeństwa. Jednym z jego ważniejszych zadań, oprócz tradycyjnej funkcji naukowo-dydaktycznej, będzie wprowadzanie i rozbudowywanie oferty szeroko rozumianej edukacji przyrodniczej.

W wyniku realizacji projektu utrzymane zostaną następujące produkty:

  • obiekt dziedzictwa kulturowego (zabytkowy Ogród Roślin Leczniczych),
  • zabezpieczone zbiory (zabezpieczenie kolekcji roślin zielarskich, w tym gatunków chronionych i rzadkich oraz starodrzewu, w tym pomników przyrody przed zniszczeniem),
  • obiekt umożliwiający prowadzenie badań naukowych,
  • obiekt zapewniający dostęp dla osób niepełnosprawnych (utwardzone szlaki piesze).

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.