Program Wieloletni

logo polski, godło polski

Tytuł projektu: Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki.

Wartość dofinansowania: 14 470 000 zł
Całkowity koszt inwestycji: 14 470 000 zł

Jaki jest cel lub cele projektu?

Podstawowym celem Programu jest stworzenie możliwości do odtworzenia produkcji i przetwórstwa krajowych naturalnych surowców włókienniczych.
Cele szczegółowe Programu to:
1) przeprowadzenie metodami tradycyjnymi i biotechnologicznymi prac przedhodowlanych (prebreeding) lnu i konopi, mających na celu wyselekcjonowanie genotypów do dalszych prac oraz opracowanie nowych i udoskonalenie dotychczasowych technologii agrotechniki lnu i konopi dostosowanych do nowych kierunków wykorzystania plonu, z uwzględnieniem programów ochrony plantacji zgodnych z integrowanymi metodami ochrony roślin;
2) opracowanie nowych technologii pozyskiwania i przetwarzania włókna oraz szerszego wykorzystania włókien i biomasy z uprawy rodzimych roślin włóknistych;
3) odbudowa potencjału produkcji włókien białkowych, ich przetwórstwa i wykorzystania;
4) upowszechnianie wiedzy i wprowadzanie do praktyki rolniczej wyników badań uzyskanych w trakcie realizacji Programu.

Jakie zadania będą realizowane?


Zadanie 1.1. Wytworzenie perspektywicznych genotypów do prac hodowlanych prowadzonych w kierunku nowych zastosowań lnu i konopi włóknistych, z wykorzystaniem metod konwencjonalnych i biotechnologicznych.
Zadanie 1.2. Doskonalenie technologii uprawy i zbioru roślin włóknistych, dostosowanych do kierunków wykorzystania surowców.
Zadanie 2.1. Pozyskiwanie tradycyjnych surowców włóknistych z przetwarzania roślin lnu i konopi oraz nowe kierunki zagospodarowania powstałych odpadów.
Zadanie 2.2. Technologia wytwarzania innowacyjnych, naturalnie barwionych, funkcjonalnych produktów tekstylnych.
Zadanie 2.3. Przetwórstwo nasion lnu oraz kwiatostanów i nasion konopi dla potrzeb farmaceutycznych, kosmetycznych, spożywczych i innych.
Zadanie 2.4. Wykorzystanie biomasy roślin włóknistych do produkcji wysokobiałkowych komponentów paszowych.
Zadanie 2.5. Efektywna technologia otrzymywania bioetanolu II generacji z biomasy konopi o zwiększonych wartościach użytkowych.
Zadanie 3.1. Odbudowa potencjału produkcji wełny owczej oraz rozwój produkcji i przetwórstwa wełny alpak
Zadanie 3.2. Rozwój rodzimej produkcji materiału genetycznego jedwabnika morwowego.

Jakie są jego grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta)?

Realizacja programu wspiera znalezienie specyficznej produkcji innowacyjnych produktów dla małych gospodarstw rolnych zwiększając ich konkurencyjność na rynku oraz poprawiając dochodowość takich gospodarstw.
Rozwinięcie produkcji roślinnych i zwierzęcych surowców włóknistych stanowi alternatywą dla produkcji corocznie odtwarzalnych surowców dla przemysłu, oraz zmniejsza import tych surowców z korzyścią dla społeczeństwa i środowiska naturalnego.
Realizacja zadań programu przyczynia się do podniesienia świadomości przedstawicieli sektora rolnego i otoczenia rolnictwa w zakresie nowych technologii i transferu wiedzy z ośrodków naukowych do praktyki gospodarczej.
Realizacja Programu stwarza również synergię pomiędzy podmiotami rolniczymi a przemysłowymi wykorzystującymi naturalne surowce roślinne i zwierzęce w kierunku stworzenia silnego potencjału stanowiącego atrakcyjne produkty eksportowe naszego kraju.
Główne grupy docelowe to:
• gospodarstwa rolne,
• przedsiębiorcy działający w branży włókien naturalnych,
• pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego,
• przedstawiciele samorządów terytorialnych.

Co zostanie zrobione w ramach projektu (jakie będą jego efekty i jakie powstaną w jego wyniku produkty)?

Działania prowadzone w ramach programu skutkują odbudową krajowego areału upraw roślin włóknistych oraz produkcji zwierzęcej na włókna naturalne. Zaplanowane w poszczególnych obszarach badań prace prowadzą do rozwiązań stymulujących wzrost atrakcyjności lnu i konopi włóknistych zarówno dla rolnictwa, gospodarki, jak i konsumenta.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.