Platforma informatyczna baz danych dla efektywnego wykorzystania wyników prac badawczych.

platforma.jpg

Platforma informatyczna baz danych dla efektywnego wykorzystania wyników prac badawczych

Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS jest jednostką naukowo-badawczą specjalizującą się w zarządzaniu działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną oraz w transferze technologii, jak i w realizacji wielodyscyplinarnych projektów badawczych o dużej skali.
Fundacja posiada status Centrum Zaawansowanych Technologii nadany przez Ministra Nauki w 2004 roku. Jej misją jest inicjowanie i wspieranie procesów racjonalnego wykorzystania wiedzy w działalności innowacyjnej oraz podejmowanie praktycznych działań na rzecz rozwoju współpracy polskiego sektora nauki i techniki z przemysłem krajowym i zagranicznym.
Jedną z ważniejszych inicjatyw Fundacji urzeczywistniającą jej misję jest realizowany projekt „Platforma informatyczna baz danych dla efektywnego wykorzystania wyników prac badawczych” POIG.02.03.02-00-022/09.

Realizacja projektu „Platforma informatyczna baz danych dla efektywnego wykorzystania wyników prac badawczych” ukierunkowana jest na stworzenie środowiska ułatwiającego współpracę naukowców  i jednostek badawczych w procesie planowania i realizacji interdyscyplinarnych projektów badawczych. Dotyczy to zarówno współpracy między partnerami naukowymi, jak i ich współpracy z partnerami przemysłowymi. Zwiększenie jej efektywności wymaga odpowiedniego wsparcia systemowego. Umożliwi ono osiągnięcie synergii naukowo-badawczej poprzez wspólne wykorzystanie komplementarnych zasobów wiedzy, wyposażenia i zasobów organizacyjnych.

Rezultatem projektu będzie opracowanie i wdrożenie takiego właśnie systemu, wspomagającego współpracę sieciową pomiędzy jednostkami naukowymi i partnerami przemysłowymi oraz usprawniającego zarządzanie procesami B+R o wysokim stopniu złożoności. Będzie to narzędzie umożliwiające zdynamizowanie kooperacji z przemysłem zgodnie z koncepcją Open Innovation.

Bazy danych będą zawierały cząstkowe i finalne wyniki prac badawczych partnerów projektu, informacje o zasobach infrastruktury technicznej, informacje o zasobach ludzkich, bazy wiedzy naukowej (zewnętrzna i wewnętrzna) oraz tzw. „mapy drogowe” prac naukowych.

Portal informacyjny skierowany do zewnętrznych jednostek naukowo-badawczych, sieci naukowych i partnerów przemysłowych, ułatwi pozyskiwanie zleceń badawczych oraz partnerów do realizacji projektów badawczych. Z kolei wewnętrzny portal informacyjny będzie wspierał obieg informacji między partnerami projektu. Platforma zawierać będzie również sieć społeczną naukowców - zestaw narzędzi umożliwiający tworzenie interdyscyplinarnych zespołów naukowych. W ich skład będą mogli wejść naukowcy spoza kręgu partnerów Konsorcjum.

  • Materiał - pod tytułem "Połączone Siły Nauki i Technologii", autorstwa Andrzeja Majewskiego - ukazał się w publikacji Biznes Raport pt. "Siła Innowacji", będącej dodatkiem do Dziennika Gazeta Prawna (29 października 2010 r.)
    Artykuł pt. "Połączone Siły Nauki i Technologii"
  • Portal projektu

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.