COST Action FP1205

COST Action FP1205: Innowacyjne zastosowania zregenerowanych włókien celulozowych z drewna

Koordynator Akcji: Dr Åsa Östlund, Wood Technology, Borås, Sweden.
Wice koordynator: Dr Wim Thielemans, KULeuven, University Park, Kortrijk, Belgium.

Polska reprezentowana w Komitecie zarządzającym przez:
dr inż. Małgorzatę Zimniewską, prof. IWNiRZ; Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań, Polska

Zapotrzebowanie na wysokowydajne produkty wzrasta w skali światowej jednocześnie ze wzrostem zainteresowania przyjaznymi dla środowiska surowcami. Połączenie tych dwóch faktów kładzie nacisk na użycie tradycyjnych materiałów i metod ich przetwarzania. Popyt na włókna oraz nanocelulozę stanowią dwa pola zwiększonego zapotrzebowania, gdzie wymagana jest zróżnicowanie źródeł surowca konieczne dla zaspokojenia popytu oraz umożliwienia użytkowania obszarów rolniczych zarówno na cele produkcji żywności jak i zapewnienie surowca dla biorafinerii i produkcji biopaliw. Jednym ze sposobów zwiększenia podaży surowca włóknistego jest przez wykorzystanie przemysłu drzewnego. Możliwe to jest ze względu na duże zasoby leśne objęte zrównoważoną gospodarką leśną, zwłaszcza na obszarze Europy. Jednakże, należy zacząć myśleć nieschematycznie o tym jak wykorzystać te zasoby w optymalny sposób (tj. w dziedzinach wykraczających poza budownictwo, przemysł papierniczy i bioenergię).

Akcja FP1205 ma na celu rozwiniecie zrównoważonych nowych technologii w dziedzinie produkcji włókienniczej, włókien celulozowych, oraz różnych form nanocelulozy otrzymywanej wyłącznie z drewna. Tego rodzaju zaawansowanie może być osiągnięte w ramach programu COST nie tylko w celu zapewnienia wymiany informacji ale również w celu kształcenia naukowców w nowych dziedzinach prac rozwojowych.

Poprzez program współpracy niniejsza Akcja przyczyni się do ogólnoeuropejskiego skoku rozwojowego w zdolnościach produkcyjnych i przetwórczych. Doprowadzi to do poprawy wpływu na środowisko zaawansowanych materiałów celulozowych, wzmocnienia sektora badawczo-rozwojowego i branży innowacyjnych materiałów w Europie.

Czas realizacji: 23.05.2013 - 22.05.2017.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.