FIBRA

logo fibra, logo seventh framework programme

Rośliny włókniste jako zrównoważone źródło bio-materiałów dla produktów przemysłowych w Europie i Chinach

Akronim: FIBRA

Koordynator: Centre for Renewable Energy Sources (CRES), Pikermi, Grecja

Koordynator Projektu w IWNiRZ: dr hab. Krzysztof Heller, prof. IWNiRZ.

Partnerzy:

 • Institute of Bast Fiber Crops, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Changsha, Chiny
 • Alma Mater Studiorum-Universita Di Bologna, Bologna, Włochy;
 • Consiglio Per La Ricerca E Sperimentazione In Agricoltura, Roma, Włochy;
 • Wageningen Universiteit, Wageningen, Holandia;
 • Interchanvre Association Le Mans, Francja;
 • Universidade Nova De Lisboa, Lisboa, Portugalia;
 • Lietuvos Agrariniu Ir Misku Mokslucentras, Litwa;
 • Universita Degli Studi Di Catania, Catania, Włochy;
 • Agriculture University of Athens, Athens, Grecja;
 • Teknologian Tutkimuskeskus VTT, Espoo, Finlandia;
 • Agenzia Per La Promozione Della Ricerca Europea, Roma, Włochy;
 • Universita Cattolica Del Sacro Cuore, Milano, Włochy;
 • HEMPFLAX - Hemp Flax BV, Oude Pelela, Holandia;
 • Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Wageningen, Holandia;
 • Nova-Institut Fur Politische Und Okologische Innovation GmbH, Huerth, Niemcy;
 • Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań, Polska.

Projekt pt. „Rośliny włókniste jako zrównoważone źródło bio-materiałów dla produktów przemysłowych w Europie i Chinach” (Fiber Crops as a Sustainable Source of Bio-based Materials for Industrial Products in Europe and China - FIBRA), jest projektem typu Akcja Wspierająca i Koordynująca, której głównym celem jest powiązanie innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych w zakresie włókien naturalnych, prowadzonych w europejckich i chińskich uniwersytetach oraz instytucjach badawczych. Projekt ma za zadanie promować komunikację pomiędzy ekspertami w zakresie kluczowych zagadnień produkcji roślin włóknistych, ich przetwarzania i zastosowania z naciskiem na poprawę jakości i efektywności oraz dywersyfikacji produktów. Działania te będą skutkowały poprawą rynków i ekonomiki zrównoważonej produkcji roślin włóknistych w Unii Europejskiej i Chinach. Tworzenie możliwości działań sieciujących oraz współpracy pomiędzy ekspertami reprezentującymi różne dyscypliny naukowe z Chin i Unii Europejskiej spowoduje lepszą wymianę know-how oraz poprawę stanu wiedzy w zakresie wykorzystania roślin włóknistych zarówno w Chinach jak i w Europie.

Sieć FIBRA powstała aby zoptymalizować wymianę informacji w wyspecjalizowanych zagadnieniach produktywności roślin włóknistych i innowacji. Sieć FIBRA ma stworzyć podstawy dla wspólnych działań badawczo-rozwojowych pomiędzy partnerami z Chin i Unii Europejskiej. Sieć FIBRA stworzy długoterminowe wizje wspólnych badań w zakresie roślin włóknistych, które będą pomocne w tworzeniu międzynarodowej polityki UE, a także poprawi możliwości szkolenia pracowników naukowych. Konsorcjum projektowe tworzy 15 partnerów z 9 krajów europejskich, oraz partner z Chin. Funkcję koordynatora projektu pełni Centre for Renewable Energy Sources and Saving z Grecji.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich jest partnerem konsorcjum pełniącym kluczową rolę w dwóch pakietach roboczych projektu. W pakiecie roboczym WP1 „optymalizacja roślin włóknistych dla wielostronnych zastosowań” IWNiRZ jest odpowiedzialny za prace prowadzone w zadaniu 1.2. „ekologiczna adaptacja i praktyki rolnicze dla roślin włóknistych”. W pakiecie roboczym WP2 „łańcuch produkcji na drodze bio-rafinacji dla roślin włóknistych” IWNiRZ jest odpowiedzialny za działania koncentrujące się na katalogowaniu wielostronnych zastosowań roślin włóknistych.

Czas trwania Projektu: 1.09.2012-30.11.2015.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.