HaloSYS

logo unii europejskiej, logo programu, logo narodowego centrum badań i rozwoju, logo iwnirz

Integrated system of bioremediation - biorefinering using halophyte species
Zintegrowany system bioremediacji - biorafinacja wykorzystująca gatunki halofitówx`
Program ERA-NET CO-FUND FACCE SURPLUS 2
„Sustainable and resilient agriculture for food and non-food system”

logo halosys

Nr umowy NCBR: FACCE SURPLUS/II/HALOSYS/02/2018

Lider projektu:

National Institute of Research and Development for Biological Science, Rumunia

Partnerzy projektu:

  • University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Rumunia
  • MT Atlantique, Francja
  • Solutions Déchets & Développement Durable, Francja
  • Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Polska
  • BIOTEN Sp. z o.o., Polska

Kierownik projektu w IWNiRZ: dr Jolanta Batog

Cel projektu:

Uprawa wybranych gatunków halofitów na glebach zasolonych dla opracowania nowych łańcuchów wartości z pozyskanej biomasy - biokompozyty, bioetanol i brykiety na cele energetyczne.

Opis projektu:

Projekt HaloSYS proponuje ekonomicznie wykonalne zintegrowane ścieżki, które łączą wykorzystanie gleb zasolonych do produkcji biomasy halofitowej z zaawansowanymi procesami biorafinowania pozyskanej biomasy, otwierając możliwości dla rozwoju nowych łańcuchów wartości i nowych podejść do zrównoważonego rolnictwa.

Projekt dotyczy monitorowania stopnia oczyszczenia gleby i plonu biomasy halofitów, a pozyskana biomasa badana jest pod kątem możliwości wykorzystania do wytwarzania:

  • biokompozytów,
  • brykietów na cele energetyczne,
  • cukrów do procesów fermentacyjnych - produkcja bioetanolu,
  • aktywnych biomolekuł i mikroelementów - nowe środki farmaceutyczne i/lub nutraceutyki,
  • olejów z nasion - synteza biodiesla.

Wydajność procesu w zakresie produkcji biomasy, remediacji zasolonej gleby, konwersji biomasy, zapotrzebowania na materiały i energię jest podstawowym działaniem każdego etapu w opracowaniu zintegrowanej technologii, ukierunkowanej na optymalne rozwiązanie zapewniające całkowicie zrównoważony rozwój.

Projekt HaloSYS proponuje pracę badawczą o wysokim potencjale transferu wiedzy - alternatywne, ekonomiczne rozwiązanie w zakresie przywracania do rolniczego użytku gruntów rolnych zdegradowanych przez zasolenie podczas powodzi nadbrzeżnych, na skutek intensywnych praktyk rolniczych lub w wyniku presji zmian klimatycznych.

Potencjalne korzyści związane z biorafinerią opartą na biomasie halofitowej obejmować będą zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zależności od zasobów kopalnianych, a także stworzenie możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich i powstawania nowych rynków dla rolnictwa.

Okres realizacji: 01.06.2018 - 31.05.2021

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.