MAGIC

Marginal lands for Growing Industrial Crops: Turning a burden into an opportunity
Tereny marginalne dla uprawy roślin przemysłowych: przekuć ciężar w możliwości.

Akronim: MAGIC

Nr umowy: 727698-MAGIC-H2020-RUR-2016-2017/H2020-RUR-2016-2

Koordynator: dr Efthymia Alexopoulou, Centre for Renewable Energy Sources and Saving, 19th Km Marathonos Avenue, 19009, Pikermi Attikis, Grecja.

W projekcie uczestniczy 26 partnerów:

 • Alma Mater Studiorum – University of Bologna, Włochy
 • Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Holandia
 • Wageningen University, Holandia
 • Universitaet Hohenheim, Niemcy
 • Institut National de la Recherche Agronomique, Francja
 • Institut fur Energie und Umweltforschung Heidelberg GmbH, Niemcy
 • Imperial College of Science Technology and Medicine, Wlk. Brytania
 • Institut fur Politische und Oekologische Innovation GmbH, Niemcy
 • Università degli Studi di Catania, Włochy
 • Faculdade de Ciencias e Technologiada Universidade Nova di Lisboa, Portugalia
 • ARKEMA FRANCE SA, Francja
 • CIEMAT – Centro de Investigaciones Energeticas Medioambientales y Tecnológicas, Hiszpania
 • Spanish Co-ops – Cooperativas Agro-Alimentarias de Espana u de Coop Sociedad Cooperativa, Hiszpania
 • 3B – Biowasrmia Bioenergia I Biosurowce Michal Krzyzaniak, Polsja
 • CREA – Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’ Analisi dell’ Economia Agragia, Włochy
 • CENSUS BIO MELVYN FRANK – ASKEW, Wlk. Brytania
 • IWNiRZ – Instytut Włókien Naturalnych i Rolśin Zielarskich, Polska
 • BTG – Biomass Technolohgy Group BV, Holandia
 • AUA – Agricultural University of Athens, Grecja
 • IBC – Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet Academy of Agrarian Sciences of Ulkraine, Ukraina
 • SILAVA – Latvijas Valsts Mezzinatnes Institus, Litwa
 • IIASA – Internationales Institut fuer Angewandte Systemanalyse, Austria
 • NOVABIOM, Francja
 • VDS - Van Dinter Semo, Holandia
 • BIOS AGROSYSTEMS, Grecja

Cel projektu: rozwój efektywnych pod względem ekonomicznym i ekologicznym upraw przemysłowych prowadzonych na gruntach marginalnych. W perspektywie długoterminowej strategia ta sprzyja trwałemu rozwojowi gospodarki opartej na bioekonomii UE i przyczyni się do osiągnięcia unijnych celów w zakresie energii i klimatu.

Uprawy przemysłowe mogą stanowić cenne zasoby dla produktów o wysokiej wartości dodanej i bioenergii. MAGIC ma na celu promowanie zrównoważonego rozwoju efektywnych pod względem gospodarczym i rentownych upraw przemysłowych uprawianych na obszarach marginalnych. Aby osiągnąć ten poziom, zostanie opracowana aktualna baza danych istniejących efektywnych pod względem zasobu roślin przemysłowych wraz z informacjami o ich charakterystyce agronomicznej, wymaganiach dotyczących wprowadzania, wydajności plonów i cech jakościowych dla aplikacji końcowych (WP1).

System wsparcia decyzji (DSS) zostanie opracowany i zatwierdzony przy aktywnym zaangażowaniu rolników i użytkowników końcowych. Równolegle zostaną zmapowane, scharakteryzowane i przeanalizowane obecne i przyszłe kraje marginalne w Europie, wobec których naturalne ograniczenia zostaną odwzorowane, scharakteryzowane i poddane analizie w celu zapewnienia przestrzennej klasyfikacji, która posłuży jako podstawa do opracowania zrównoważonych opcji najlepszych praktyk w uprawach przemysłowych (WP2).

Najbardziej obiecujące gatunki roślinne zostaną zidentyfikowane w oparciu o głębokie doświadczenia konsorcjum i podejście wieloosobowe z zainteresowanymi stronami. Dalsze działania w zakresie badań obejmują tworzenie nowych narzędzi i strategii hodowlanych w kierunku lepszych odmian uprawnych (WP3), identyfikację i optymalizację odpowiednich praktyk rolniczych o ograniczonych wymaganiach w zakresie wprowadzania (WP4) oraz opracowanie odpowiednich strategii zbierania i logistyki w celu optymalizacji podaży biomasy, łańcuchy (WP5).

Wpływ MAGIC zostanie zmaksymalizowany poprzez uwzględnienie aspektów zrównoważonego rozwoju (obejmujących środowisko, społeczeństwo i gospodarkę) łańcuchów wartości (WP6). Powodzenia dotyczące upraw przemysłowych w regionach UE zostaną omówione w kwestiach technicznych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych w celu opracowania zaleceń politycznych i najlepszych praktyk dotyczących ich promocji na szczeblu lokalnym / regionalnym (WP7).

Wyniki projektu, baza danych, mapy i narzędzie DSS będą wykorzystywane jako narzędzia rozpowszechniania informacji w celu zwiększenia świadomości rolników i nawiązania silnych powiązań z firmą EIP AGRI (WP8).

Okres realizacji Projektu: 01.07.2017 r. - 30-06.2021 r.

Linki:

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.