Ogłoszenia

15 września 2023 r.

logo funduszy europejskich, flaga polski, godło samorządu wielkopolskiego, flaga unii europejskiej

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich PIB w ramach realizowanego w konsorcjum ze spółką celową Plantinova Sp. z o.o. w likwidacji,  projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” ogłasza w dniu 15.09.2023 r.

KONKURS

na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w tym testów laboratoryjnych i działań mających na celu dostosowanie danego wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy (np. przedsiębiorca, rolnik).

Kwota dofinansowania projektu: do 100 tysięcy złotych netto

Termin realizacji projektów do 15.12.2023 r. (rozliczenie wszystkich wydatków projektu do 17.11.2023)

Termin naboru wniosków: do 22.09.2023 r., prosimy o przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy: janusz.jankowiak@plantinova.pl

Uczestnicy Konkursu: pracownicy Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB w Poznaniu oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem IWNiRZ-PIB.

Dokumenty konkursowe:

Szczegółowych informacji o konkursie udzielają Brokerzy Innowacji w projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0”:

Janusz Jankowiak
tel. 606470679
e-mail: janusz.jankowiak@plantinova.pl

Witold Czeszak
tel. 604973786
e-mail: witold.czeszak@plantinova.pl


13 wrzesień 2023 r.

INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 71 B, 60 - 630 Poznań
(Sprzedawca)

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego położonego w Żyrardowie przy ul. 1 Maja 41B zapisanego w KW Nr PL1Z/00044226/2, gmina Żyrardów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie wraz z prawem własności znajdującego się na tym gruncie budynku biurowo-usługowego.

obwieszczenie o pisemnym przetargu nieograniczonym
regulamin przetargu
formularz ofertowy

Sprzedający dnia 18 września 2023r. zmienia treść:

obwieszczenia o pisemnym przetargu nieograniczonym (pkt. I)
regulaminu pisemnego przetargu nieograniczonego (paragraf 2 pkt. 4)

30 sierpnia 2023 r.

logo funduszy europejskich, flaga polski, godło samorządu wielkopolskiego, flaga unii europejskiej

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich PIB w ramach realizowanego w konsorcjum ze spółką celową Plantinova Sp. z o.o. w likwidacji,  projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” ogłasza w dniu 30.08.2023 r.

KONKURS

na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w tym testów laboratoryjnych i działań mających na celu dostosowanie danego wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy (np. przedsiębiorca, rolnik).

Kwota dofinansowania projektu: do 100 tysięcy złotych netto

Termin realizacji projektów do 3 miesięcy 

Termin naboru wniosków: do 15.09.2023 r., prosimy o przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy: janusz.jankowiak@plantinova.pl

Uczestnicy Konkursu: pracownicy Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB w Poznaniu oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem IWNiRZ-PIB.

Dokumenty konkursowe:

Szczegółowych informacji o konkursie udzielają Brokerzy Innowacji w projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0”:

Janusz Jankowiak
tel. 606470679
e-mail: janusz.jankowiak@plantinova.pl

Witold Czeszak
tel. 604973786
e-mail: witold.czeszak@plantinova.pl


4 lipca 2023 r.

logo funduszy europejskich, flaga polski, godło samorządu wielkopolskiego, flaga unii europejskiej

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich PIB w ramach realizowanego w konsorcjum ze spółką celową Plantinova Sp. z o.o. w likwidacji,  projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” ogłasza w dniu 04.07.2023 r.

KONKURS

na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w tym testów laboratoryjnych i działań mających na celu dostosowanie danego wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy (np. przedsiębiorca, rolnik).

Kwota dofinansowania projektu: do 100 tysięcy złotych netto

Termin realizacji projektów do 5 miesięcy 

Termin naboru wniosków: do 17.07.2023 r., prosimy o przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy: janusz.jankowiak@plantinova.pl

Uczestnicy Konkursu: pracownicy Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB w Poznaniu oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem IWNiRZ-PIB.

Dokumenty konkursowe:

Szczegółowych informacji o konkursie udzielają Brokerzy Innowacji w projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0”:

Janusz Jankowiak
tel. 606470679
e-mail: janusz.jankowiak@plantinova.pl

Witold Czeszak
tel. 604973786
e-mail: witold.czeszak@plantinova.pl


10 marca 2023 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 14/2023 z dnia 10 marca 2023 r.

Dotyczące:
Konkursu na stanowisko asystenta – pracownika naukowego w Zakładzie Biotechnologii Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu


16 lutego 2023 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 12/2023 z dnia 16 lutego 2023 r.

Dotyczące:
Konkursu na stanowisko profesora – pracownika naukowego w Zakładzie Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu


16 lutego 2023 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 11/2023 z dnia 16 lutego 2023 r.

Dotyczące:
Konkursu na stanowisko asystenta – pracownika naukowego w Zakładzie Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu


16 lutego 2023 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 10/2023 z dnia 16 lutego 2023 r.

Dotyczące:
Konkursu na stanowisko adiunkta – pracownika naukowego w Zakładzie Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu


16 lutego 2023 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 9/2023 z dnia 16 lutego 2023 r.

Dotyczące:
Konkursu na stanowisko profesora – pracownika naukowego w Zakładzie Farmakologii i Fitochemii Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu


16 lutego 2023 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 8/2023 z dnia 16 lutego 2023 r.

Dotyczące:
Konkursu na stanowisko asystenta – pracownika naukowego w Zakładzie Farmakologii i Fitochemii Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu


16 lutego 2023 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 7/2023 z dnia 16 lutego 2023 r.

Dotyczące:
Konkursu na stanowisko adiunkta – pracownika naukowego w Zakładzie Farmakologii i Fitochemii Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu


14 lutego 2023 r.

logo funduszy europejskich, flaga polski, godło samorządu wielkopolskiego, flaga unii europejskiej

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich PIB w ramach realizowanego w konsorcjum ze spółką celową Plantinova Sp. z o.o. projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” ogłasza w dniu 13.02.2023 r.

KONKURS

na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w tym testów laboratoryjnych i działań mających na celu dostosowanie danego wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy (np. przedsiębiorca, rolnik).

Kwota dofinansowania projektu:do 100 tysięcy złotych netto (preferowane projekty o wartości do kwoty 80 tysięcy złotych netto).

Termin realizacji projektów do 2 miesięcy 

Termin naboru wniosków: do 20.02.2023 r. (prosimy o przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy: biuroinin@iwnirz.pl)

Termin składania wniosków projektowych zostaje przedłużony do dnia 7 marca 2023 r.

Uczestnicy Konkursu: pracownicy Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich PIB w Poznaniu oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem IWNiRZ-PIB

Dokumenty konkursowe:

Szczegółowych informacji o konkursie udzielają Brokerzy Innowacji w projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0”:

Janusz Jankowiak
tel. 606470679
e-mail: janusz.jankowiak@plantinova.pl

Witold Czeszak
tel. 604973786
e-mail: witold.czeszak@plantinova.pl


27 września 2022 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 31/2022 z dnia 26 września 2022 r.

Dotyczące:
Konkursu na stanowisko profesora - pełnomocnika Dyrektora ds. Naukowych w zakresie farmakogenomiki w strukturze Centrum Badawczo-Rozwojowego Farmakoanaliz Roślin Leczniczych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu


27 września 2022 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 32/2022 z dnia 26 września 2022 r.

Dotyczące:
Konkursu na stanowisko profesora w Zakładzie Farmakologii i Fitochemii Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu


27 września 2022 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 33/2022 z dnia 26 września 2022 r.

Dotyczące:
Konkursu na stanowisko adiunkta – pracownika naukowego w Zakładzie Farmakologii i Fitochemii Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu


04 sierpnia 2022 r.

logo funduszy europejskich, flaga polski, godło samorządu wielkopolskiego, flaga unii europejskiej

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w ramach realizowanego w konsorcjum ze spółką celową Plantinova Sp. z o.o.  projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu pozakonkursowego pn.  „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” ogłasza w dniu 03.08.2022 r.

KONKURS

na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w tym testów laboratoryjnych i działań mających na celu dostosowanie danego wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy (np. przedsiębiorca, rolnik).

Kwota dofinansowania projektu: do 100 tysięcy złotych netto (preferowane projekty o wartości  do kwoty 80 tysięcy złotych netto).

Termin realizacji projektów do 12 miesięcy (preferowane do 8 miesięcy)

Termin naboru wniosków: do 31.08.2022 r. (prosimy o przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy:biuroinin@iwnirz.pl)

Uczestnicy Konkursu: pracownicy Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem IWNiRZ

Preferowane projekty, które zakończą się zgłoszeniem patentowym

Dokumenty konkursowe:

Termin składania wniosków projektowych zostaje przedłużony do dnia 30 września 2022 r.

Szczegółowych informacji o konkursie udzielają Brokerzy Innowacji w projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0”:

Janusz Jankowiak
tel. 606470679
e-mail: janusz.jankowiak@ plantinova.pl

Witold Czeszak
tel. 604973786
e-mail: witold.czeszak@ plantinova.pl


28 marca 2022 r.

logo funduszy europejskich, flaga polski, godło samorządu wielkopolskiego, flaga unii europejskiej

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy w ramach realizowanego w konsorcjum ze spółką celową Plantinova Sp. z o.o. projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” ogłasza w dniu 28.03.2022 r.

KONKURS

na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w tym testów laboratoryjnych i działań mających na celu dostosowanie danego wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy (np. przedsiębiorca, rolnik).

Kwota dofinansowania projektu: do 100 tysięcy złotych netto.

Termin realizacji projektów do 8 miesięcy (preferowane do 6 miesięcy)

Termin naboru wniosków: do 11.04.2022 r. (prosimy o przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy: biuroinin@iwnirz.pl)

Uczestnicy Konkursu: pracownicy Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem IWNiRZ - PIB.

Dokumenty konkursowe:

Termin składania wniosków projektowych zostaje przedłużony do dnia 29 kwietnia 2022 r.

Szczegółowych informacji o konkursie udzielają Brokerzy Innowacji w projekcie „PLANT - TECH 4.0”:

Janusz Jankowiak
tel. 606470679
e-mail: janusz.jankowiak@plantinova.pl

Witold Czeszak
tel. 604973786
e-mail: witold.czeszak@plantinova.pl


28 lutego 2022 r.

logo funduszy europejskich, flaga polski, godło samorządu wielkopolskiego, flaga unii europejskiej

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy w ramach realizowanego w konsorcjum ze spółką celową Plantinova Sp. z o.o. projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” ogłasza w dniu 28.02.2022 r.

KONKURS

na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w tym testów laboratoryjnych i działań mających na celu dostosowanie danego wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy (np. przedsiębiorca, rolnik).

Kwota dofinansowania projektu:do 100 tysięcy złotych netto.

Termin realizacji projektów do 9 miesięcy (preferowane do 6 miesięcy)

Termin naboru wniosków: do 21.03.2022 r. (prosimy o przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy: biuroinin@iwnirz.pl)

Uczestnicy Konkursu: pracownicy Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem IWNiRZ - PIB.

Dokumenty konkursowe:

Szczegółowych informacji o konkursie udzielają Brokerzy Innowacji w projekcie „PLANT - TECH 4.0”:


10 stycznia 2022 r.

logo funduszy europejskich, flaga polski, godło samorządu wielkopolskiego, flaga unii europejskiej

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy w ramach realizowanego w konsorcjum ze spółką celową Plantinova Sp. z o.o. projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” ogłasza w dniu 10.01.2022 r.

KONKURS

na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w tym testów laboratoryjnych i działań mających na celu dostosowanie danego wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy (np. przedsiębiorca, rolnik).

Kwota dofinansowania projektu:do 100 tysięcy złotych netto (preferowane projekty o wartości do kwoty 80 tysięcy złotych netto).

Termin realizacji projektów do 9 miesięcy (preferowane do 6 miesięcy)

Termin naboru wniosków: do 10.02.2022 r. (prosimy o przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy: biuroinin@iwnirz.pl)

Uczestnicy Konkursu: pracownicy Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem IWNiRZ - PIB.

Dokumenty konkursowe:

Termin składania wniosków projektowych zostaje przedłużony do dnia 21 lutego 2022 r.

Szczegółowych informacji o konkursie udzielają Brokerzy Innowacji w projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0”:

Janusz Jankowiak
tel. 606470679
e-mail: janusz.jankowiak@plantinova.pl

Witold Czeszak
tel. 604973786
e-mail: witold.czeszak@plantinova.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.