Przetargi

Zamawiający uprzejmie informuje, że wszystkie postępowania przetargowe będą  publikowane na platformie zakupowej pod linkiem

https://platformazakupowa.pl/pn/iwnirz

13 wrzesień 2023 r.

INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 71 B, 60 - 630 Poznań
(Sprzedawca)

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego położonego w Żyrardowie przy ul. 1 Maja 41B zapisanego w KW Nr PL1Z/00044226/2, gmina Żyrardów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie wraz z prawem własności znajdującego się na tym gruncie budynku biurowo-usługowego.

obwieszczenie o pisemnym przetargu nieograniczonym
regulamin przetargu
formularz ofertowy

Sprzedający dnia 18 września 2023r. zmienia treść:

obwieszczenia o pisemnym przetargu nieograniczonym (pkt. I)
regulaminu pisemnego przetargu nieograniczonego (paragraf 2 pkt. 4)

6 czerwca 2023 r.

INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 71 B, 60 - 630 Poznań
(Sprzedawca)

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego położonego w Żyrardowie przy ul. 1 Maja 41B zapisanego w KW Nr PL1Z/00044226/2, gmina Żyrardów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie wraz z prawem własności znajdującego się na tym gruncie budynku biurowo-usługowego.


9 listopada 2022 r.

W dniu 09.11.2022 r. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwo Instytut Badawczy wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia o sygnaturze (numerze referencyjnym) TA/Zp-8/22 na: Świadczenie usług ochrony na potrzeby jednostek organizacyjnych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – PIB w Plewiskach (k/Poznania)
Postępowanie prowadzone jest według przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (ustawa PZP) w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy PZP). Postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej systemu miniPortal. Bezpośredni, wygenerowany przez miniPortal, link do niniejszego postępowania na wskazanej wyżej stronie miniPortal internetowej, gdzie:

  • Znajduje się zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP ogłoszenie o zamówieniu
    oraz specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)
  • Zamieszczane będą informacje, które ustawa PZP nakazuje zamieszczać na stronie internetowej prowadzonego postępowania
  • Zamieszczane będą ewentualne zmiany SWZ

– to https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/11de1c60-1406-4107-983b-f52937da981b (wskazana strona internetowa jest jednocześnie strona internetową niniejszego postępowania). Komunikacja w wyżej wskazanym postępowaniu, w tym składanie ofert odbywa się elektronicznie
(szczegóły podaje SWZ).

03 sierpnia 2022 r.

W dniu 03.08.2022 r. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwo Instytut Badawczy wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia o sygnaturze (numerze referencyjnym) TA/Zp-6/22 na: dostawę nawozów na potrzeby Zakładu Doświadczalnego w Pętkowie.

Postępowanie prowadzone jest według przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (ustawa PZP) w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy PZP). Postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej systemu miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ (strona internetowa prowadzonego postępowania). Bezpośredni, wygenerowany przez miniPortal, link do niniejszego postępowania na wskazanej wyżej stronie internetowej, gdzie:

Komunikacja w wyżej wskazanym postępowaniu, w tym składanie ofert odbywa się elektronicznie (szczegóły podaje SWZ).


08 lipca 2022 r.

INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 71 B, 60 - 630 Poznań
(Sprzedawca)

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pętkowie, działka 62/18 AM 1 o powierzchni 2059 m2 zapisanej w Księdze Wieczystej PO1D/00017721/4 obręb Pętkowo, gmina Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie wraz z prawem własności znajdującego się na tej nieruchomości budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zabudowie wolnostojącej w budowie.


22 kwietnia 2022 r.

INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 71 B, 60 - 630 Poznań
(Sprzedawca)

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 A położonego przy ul. Słupskiej 4 w Witaszycach wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu 964/15 AM 2 obręb 0019 Witaszyce, gmina Jarocin


12 kwietnia 2022 r.

INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 71 B, 60 - 630 Poznań
(Sprzedawca)

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku wielolokalowym zlokalizowanym w Białobrzeziu nr 8 A wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu nr 3/22 AM 1 obręb 0001 Białobrzezie, gmina Kondratowice


12 kwietnia 2022 r.

INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 71 B, 60 - 630 Poznań
(Sprzedawca)

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku wielolokalowym zlokalizowanym w Białobrzeziu nr 8 B wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu nr 3/22 AM 1 obręb 0001 Białobrzezie, gmina Kondratowice


8 kwietnia 2022 r.

INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 71 B, 60 - 630 Poznań
(Sprzedawca)

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego położonego w Żyrardowie przy ul. 1 Maja 41B zapisanego w KW Nr PL1Z/00044226/2, gmina Żyrardów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie wraz z prawem własności znajdującego się na tym gruncie budynku biurowo-usługowego.


14 marca 2022 r.

W dniu 14.03.2022 r. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich wszczął postępowanie
o udzielenie zamówienia o sygnaturze (numerze referencyjnym) TA/Zp-4/22 na: Sukcesywne świadczenie (wykonywanie) rolniczych prac polowych na gruntach położonych w obrębie placówek zamiejscowych Zamawiającego w Witaszycach (gm. Jarocin) oraz Pętkowie (gm. Środa Wielkopolska)

Postępowanie prowadzone jest według przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (ustawa PZP) w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy PZP). Postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej systemu miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ (strona internetowa prowadzonego postępowania). Bezpośredni, wygenerowany przez miniPortal, link do niniejszego postępowania na wskazanej wyżej stronie internetowej, gdzie:

Znajduje się zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)
Zamieszczane będą informacje, które ustawa PZP nakazuje zamieszczać na stronie internetowej prowadzonego postępowania
Zamieszczane będą ewentualne zmiany SWZ
– to https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/48eaf2c9-7f9d-4783-987a-dbbd9affc8be

Komunikacja w wyżej wskazanym postępowaniu, w tym składanie ofert odbywa się elektronicznie (szczegóły podaje SWZ).


10 marca 2022 r.

W dniu 10.03.2022 r. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia o sygnaturze (numerze referencyjnym) TA/Zp-3/22 na: dostawę nawozów na potrzeby Zakładu Doświadczalnego w Pętkowie.

Postępowanie prowadzone jest według przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (ustawa PZP) w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy PZP). Postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej systemu miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ (strona internetowa prowadzonego postępowania). Bezpośredni, wygenerowany przez miniPortal, link do niniejszego postępowania na wskazanej wyżej stronie internetowej, gdzie:

Znajduje się zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP ogłoszenie o zamówieniu
oraz specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)
Zamieszczane będą informacje, które ustawa PZP nakazuje zamieszczać na stronie internetowej prowadzonego postępowania
Zamieszczane będą ewentualne zmiany SWZ
– to https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d6eedeae-d52f-49e7-9051-35a7d082e982

Komunikacja w wyżej wskazanym postępowaniu, w tym składanie ofert odbywa się elektronicznie

(szczegóły podaje SWZ).

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.