img img img img img img img img img img
2020-09-15
Dożynki Jasnogórskie
4-6.09.2020r. na Jasnej Górze odbyło się Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia Bogu za plony, czyli Dożynki Jasnogórskie.
Wydawnictwa

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich prowadzi własną działalność wydawniczą, publikacje dostępne są w Dziale Informacji Naukowej i Współpracy z Zagranicą W roku 2003 ówczesny Instytut Włókien Naturalnych podpisał umowę z amerykańskim wydawnictwem Haworth Press, Inc., Nowy York, USA, w myśl której dotychczasowe wydawnictwo IWN - Rocznik Natural Fibres - Włókna Naturalne, zostaje przekształcone w kwartalnik pt. Journal of Natural Fibers i będzie wydawane przez ww. wydawnictwo. Pierwszy numer ukazał się na początku 2004 roku.

W roku 2008 wydawnictwo to zostało przejęte przez potentata wydawniczego, firmę Taylor & Francis Group z siedzibą w Filadelfii, USA. Nowy właściciel zachował dotychczasowe warunki wydawania Journal of Natural Fibers. W roku 2010 JNF został wprowadzony na listę JCR  Journal Citation Reports; obecny Impact Factor wynosi 0.582 (2015 r.).

  • strona internetowa Journal of Natural Fibers [ tutaj ]

Kwartalnik Herba Polonica jest wydawany nieprzerwanie od 1955 roku i stanowi jedyne w kraju specjalistyczne czasopismo naukowe poświęcone postępowi w zakresie uprawy, hodowli, badań fitochemicznych, farmakologicznych i klinicznych roślin zielarskich; zamieszcza artykuły eksperymentalne i przeglądowe.

Herba Polonica znajduje się na liście recenzowanych polskich czasopism naukowych. W skład Rady Redakcyjnej czasopisma wchodzi wielu czołowych przedstawicieli nauk rolniczych, farmaceutycznych i chemicznych z kraju oraz z zagranicy.

  • strona internetowa Herba Polonica [ tutaj ]

EUROFLAX Newsletter - Biuletyn Informacyjny FAO European Cooperative Research Network on Flax and Other Bast Plants zawiera sprawozdania z działalności Sieci, artykuły z zakresu hodowli, uprawy, przerobu roślin włóknistych i wykorzystania włókien naturalnych, sprawozdania z wydarzeń naukowych, kalendarz imprez oraz dane statystyczne.