img img img img img img img img img img
2021-02-11
KONKURS
na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w tym testów laboratoryjnych i działań mających na celu dostosowanie danego wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy (np. przedsiębiorca, rolnik).
Wydawnictwa

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich prowadzi własną działalność wydawniczą, publikacje dostępne są w Bibliotece Instytutu.

Kwartalnik Herba Polonica jest wydawany nieprzerwanie od 1955 roku i stanowi jedyne w kraju specjalistyczne czasopismo naukowe poświęcone postępowi w zakresie uprawy, hodowli, badań fitochemicznych, farmakologicznych i klinicznych roślin zielarskich; zamieszcza artykuły eksperymentalne i przeglądowe.

Herba Polonica znajduje się na liście recenzowanych polskich czasopism naukowych. W skład Rady Redakcyjnej czasopisma wchodzi wielu czołowych przedstawicieli nauk rolniczych, farmaceutycznych i chemicznych z kraju oraz z zagranicy.

  • strona internetowa Herba Polonica [ tutaj ]

EUROFLAX Newsletter - Biuletyn Informacyjny FAO European Cooperative Research Network on Flax and Other Bast Plants zawiera sprawozdania z działalności Sieci, artykuły z zakresu hodowli, uprawy, przerobu roślin włóknistych i wykorzystania włókien naturalnych, sprawozdania z wydarzeń naukowych, kalendarz imprez oraz dane statystyczne.