img img img img img img img img img img
2022-05-11
Jubileuszowa Konferencja Naukowa
z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego
Konferencje


20 grudnia 2017 r.
Konferencja naukowa poświęcona podsumowaniu realizacji zadań badawczych w roku 2017 Rządowego programu wieloletniego na lata 2017-2020 Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich pn. „Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki”.

Data konferencji: 20 grudnia 2017 r.(środa)
Miejsce konferencji: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71 b, sala konferencyjna.

Program Konferencji: [ tutaj ]


29-30 czerwca 2017 r.
4. Międzynarodowa Konferencja Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ) pt. "Transfer technologii dla rozwoju nowych produktów w przemyśle i rolnictwie" - "Technology transfer for the development of new products in agriculture and industry".

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu we współpracy z Plantinova Sp. z o.o. oraz z Przedsiębiorstwem Innowacyjno-Wdrożeniowym „DELTA” zapraszają serdecznie na konferencję pt. "Transfer technologii dla rozwoju nowych produktów w przemyśle i rolnictwie".

Czwarta edycja Konferencji odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 r. w godzinach 10:00 - 17:00 w siedzibie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań, ul. Wojska Polskiego 71 B, Sala "Coloseo", parter.

Konferencja jest objęta honorowym patronatem  Pana Krzysztofa Jurgiela - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi [ tutaj ]

Cele konferencji:

 • Bariery w transferze technologii oraz rozwiązania tych problemów,
 • Oczekiwania przemysłu w stosunku do nauki,
 • Oferta nauki dla przemysłu,
 • Polska strategia rozwoju ekonomicznego.

---
4th International Science and Technology Transfer Conference “Technology transfer for the development of new products in agriculture and industry”

Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants in Poznan, Plantinova Ltd., „DELTA” Innovative Enterprise are proud to invite for the conference, which will be held on 30th June 2017 between 10 a.m. and 5 p.m. at the Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants, at 71 B Wojska Polskiego Street.

Honorary Patronage Minister of Agriculture and Rural Development Republic of Poland [ here ]

Conference topics:

 • The barriers associated with technological transfer. Solutions to solve these problems.
 • The needs and requirements of the industry towards scientific research.
 • Science’s offer for the industry and agriculture.
 • Poland strategy for economic growth.

---
More information/ Więcej informacji:

 • Registration form (payments in EUR)  [ here ] / Formularz zgłoszeniowy (PLN) [ tutaj ]
 • Conference programme / Program Konferencji [ here ]
 • Abstract template [ here ] / Szablon abstraktu [ tutaj ]
 • Poster template [ here ] / Szablon plakatu [ tutaj ]
 • Poster size/ Rozmiar posterów: 100 cm x 70 cm.
 • How to get [ here ] / Mapa dojazdu [ tutaj ]

Sponsors / Sponsorzy:


Important dates/ Ważne daty:
31.05.2017 - abstract submission deadline/ termin nadsyłania abstraktów.
15.06.2017 - registration deadline/ termin rejestracji na konferencję.


Contact person/ Osoba do kontaktu:

Maria Mackiewicz-Talarczyk
tel. (+48) 604 169 115
e-mail: technology.transfer@iwnirz.pl


26 - 28 kwietnia 2017 r.
XXIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Szkoleniowej "Remediacja, Rekultywacja i Rewitalizacja", Kołobrzeg.

W ramach XXIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Szkoleniowej Remediacja, Rekultywacja i Rewitalizacja zorganizowana zostanie międzynarodowa sesja tematyczna poświęcona zagadnieniom realizowanym w projekcie EKOHEMPKON - Life11/ENV/PL/445 - Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych (Remediation of degraded land in the region of Lignite Mine Konin by cultivation of industrial hemp). Projekt realizowany przy wsparciu mechanizmu finansowego EU - Programu LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • program konferencji [ tutaj ]


14 grudnia 2016 r.
Konferencja szkoleniowa pt.: "Stan i perspektywy upraw zielarskich w Polsce".

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich we współpracy z Polskim Komitetem Zielarskim w dniu 14 grudnia br. organizuje konferencję szkoleniową pt..: "Stan i perspektywy upraw zielarskich w Polsce", przeznaczoną dla rolników i doradców rolnych. Celami konferencji są przedstawienie potencjału, możliwości i ograniczeń upraw roślin zielarskich oraz wymiana poglądów na temat problemów polskiego zielarstwa między naukowcami a rolnikami.

Konferencja pod patronatem: Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Udział w konferencji jest bezpłatny.


12 października 2016 r.
Serdecznie zapraszamy na Seminarium pt. Zielona technologia rekultywacji terenów zdegradowanych poprzez wykorzystanie konopi włóknistych.

Seminarium odbędzie się na terenie Targów POL-ECOSYSTEM w dniu 12 października 2016 r., w godzinach 11.00 - 13.00 w Sali konferencyjnej pawilonu 8A.

 • Program Seminarium: [ tutaj ]

19 września 2016 r.
Konferencja pt. "Konopie- uprawa, przetwórstwo, wielokierunkowe wykorzystanie i ich potencjał medyczny".

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu zaprasza serdecznie na konferencję pt. "Konopie- uprawa, przetwórstwo, wielokierunkowe wykorzystanie i ich potencjał medyczny".

Patronat: Pan Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP.

Konferencja odbędzie się w dniu 19 września 2016 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa,  ul. Wspólna 30, Sala „Wzorcownia”, IV piętro w godz. 11:00 - 13:30.


Cele konferencji:

 • Przedstawienie doświadczenia, potencjału i możliwości IWNiRZ w dziedzinie hodowli, uprawy oraz wykorzystania konopi.
 • Przedstawienie aktualnej wiedzy naukowej z zakresu medycznego zastosowania konopi.
 • Prezentacja możliwości IWNiRZ w zakresie uruchomienia i nadzorowania Programu Medycznych Kannabinoidów w Polsce.


Więcej informacji:

 • Program ramowy Konferencji [ tutaj ]
 • Więcej o Konferencji [ tutaj ]

9-11 września 2016 r.
IV Dni Konopi 2016 /  Hemp Days 2016.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ma przyjemność zawiadomić o IV Dniach Konopi 2016, które odbędą się  od 09 do 11 września 2016 r. w Kurozwękach.


17-18 czerwca 2016 r.
XVI Sejmik Zielarski.

Konferencja pt. „Zielarstwo i Ziołolecznictwo w Polsce i na Świecie”.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zaprasza na XVI Sejmik Zielarski.
Konferencja pt. „ZIELARSTWO I ZIOŁOLECZNICTWO W POLSCE I NA ŚWIECIE” odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2016 r.

Konferencja organizowana jest przez Polski Komitet Zielarski oraz Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich we współpracy z Sekcją Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Dalsze informacje w załącznikach:


13-14 czerwca 2016 r.
20th International Conference on Renewable Resources and Plant Biotechnology NAROSSA®2016, Magdeburg, Niemcy.

Po raz dwudziesty odbędzie się w dniach 13-14 czerwca 2016 r. w Magdeburgu w Niemczech Międzynarodowa Konferencja dotycząca Odnawialnych Zasobów i Biotechnologii Roślin - NAROSSA®2016 (20th International Conference on Renewable Resources and Plant Biotechnology).

Konferencja NAROSSA®2016  obejmuje  następujące grupy tematyczne:
1. Rośliny lecznicze
2. Rekultywacja terenów zdegradowanych przez uprawę różnorodnych roślin
3. Biogospodarka
4. Biomareriały
5. Surowce odnawialne w zastosowaniu energetycznym
6. Mikroalgi


Zgłoszenia propozycji referatów i posterów prosimy nadsyłać na adres: narossa@ppm-magdeburg.de  do dnia 11  marca 2016 r.

Będziemy również wdzięczni za rozpowszechnianie powyższej informacji wśród potencjalnie zainteresowanych osób i instytucji.


25 - 28 kwietnia 2016 r.
90 Światowa Konferencja Textile Institute: Tekstylia: Nieodłączne od ludzkiego środowiska.

90TIWC

W imieniu Komitetu Organizacyjnego z przyjemnością zapraszamy do wzięcia udziału w 90-tej Światowej Konferencji Textile Institute: Tekstylia: Nieodłączne od ludzkiego środowiska, która odbędzie się w Poznaniu w dniach od 25 do 28 kwietnia 2016. Światowa Konferencja Textile Institute (TIWC) ma już długą tradycję i organizowana jest dzięki gościnności wielu instytucji w różnych częściach świata. Teraz, po wielu latach znów powraca do Europy.

Celem Konferencji jest ustanowienie międzynarodowej multidyscyplinarnej współpracy w różnych dziedzinach nauki, badań oraz gospodarki, które łączy szeroko rozumiana technologia włókiennicza.

Tematyka TIWC 2016 wypływa z silnej pozycji produktów i materiałów włókienniczych w środowisku otaczającym człowieka, tekstylia są obecne w życiu codziennym w prawie każdej gałęzi gospodarki. Prezentowane badania i wdrożenia powinny obejmować bieżące badania z uwzględnieniem przyszłych trendów i prognoz we wszystkich możliwych zastosowaniach włókienniczych.

Główne tematy Konferencji:

 • Innowacje w zakresie włókien naturalnych,
 • Ekologiczne materiały polimerowe w zastosowaniach włókienniczych,
 • Zrównoważone technologie włókiennicze, w tym recykling,
 • Modelowanie i symulacje produktów włókienniczych,
 • Tekstylia funkcjonalne, w tym sportowe, ochronne, kosmetyczne i inteligentne (smart textiles),
 • Tekstylia medyczne, 
 • Technologie barwienia i wykańczania,
 • Techniczne materiały włókiennicze i kompozyty, 
 • Projektowanie, moda i sprzedaż detaliczna,  
 • Fabryki włókiennicze przyszłości, 
 • Edukacja i szkolenie.


Harmonogram Konferencji przedstawia się następująco:

 • Składanie abstraktów – 31 lipca 2015 (długości 200 słów)
 • Rozsyłanie informacji o akceptacji abstraktów – 30 września 2015
 • Składanie pełnych tekstów – 31 grudnia 2015
 • Konferencja:  25 – 28 kwietnia 2016

Szczegółowe informacje dotyczące formatu składanych abstraktów dostępne są na stronie internetowej Konferencji TIWC 2016: http://www.tiworldconference.org/

Mapa dojazdu z lotniska Poznań Ławica do Hotelu IBB Andersia: [ tutaj ]


27 - 28 kwietnia 2016 r. Poznań
Final Conference COST MP1105 FLARETEX.

cost_logo mp1105


Final Conference COST MP1105 FLARETEX
„Innovations in Flame Retardancy of Textiles and Related Materials”

27th-28th April 2016
Poznan, Poland

COST ACTION MP1105 - "Sustainable flame retardancy for textiles and related materials based on nanoparticles substituting conventional chemicals" (Acronym: FLARETEX).
The scientific context of the COST Action MP1105 is concerned with the replacement of existing flame retardants with sustainable and environmentally friendly alternatives for textiles and related materials through the development of new innovative flame retardants with low fire toxicity and environmental impacts and halogen-free.

The coordinator of COST Action:
COST MP1105
Department of Textiles/ UGent
Technologiepark-Zwijnaarde 907
9052 GENT (ZWIJNAARDE) BELGIUM
email: cost.mp1105@ugent.be

COST MP1105 FLARETEX Website: here

The Final Conference of COST MP1105 FLARETEX will sum up and gather experience from 4 years of building the all-European knowledge network on flame retardancy of textiles and related materials. It aimed at facilitating the development of fire safe textiles and related materials characterized with low toxicity and ecotoxicity. The knowledge was shared in a series of workshops, training schools and conferences and the final conference will recapitulate all the achievements on new flame retardants, their properties, applications and commercialization and environmental aspects.

If you intend to participate in the COST MP1105 Final Conference, please complete registration form and send it by email to COST.MP1105@UGent.be  and weronika.gieparda@iwnirz.pl  before 15th March 2016.

The deadline for abstract submission is Friday 22nd January 2016. Please submit your abstract, according to the template, and preference for oral or poster presentation to: COST.MP1105@UGent.be  and weronika.gieparda@iwnirz.pl

COST MP1105 Final Conference is parallel with the 90th 2016 Textile Institute World Conference (please see http://www.tiworldconference.org for more information). 

If you wish to participate in the whole TIWC conference please also register online: http://www.tiworldconference.org/fees-registration/.

We recommend the following hotels:

18–20 kwietnia 2016 r.
XIX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Poznański Festiwal Nauki i Sztuki to trzydniowe akademickie święto popularyzujące naukę i sztukę wśród społeczności Poznania i okolic oraz z innych regionów kraju.
Honorowy patronat nad Festiwalem, sprawuje Kolegium Rektorów Miasta Poznania. Dzięki temu, festiwalowy program, to propozycje ośmiu publicznych uczelni wyższych miasta Poznania, poznańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk, a także innych instytucji partnerskich, w tym Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

 • Więcej informacji na stronie Festiwalu: [ tutaj ]
 • Program Festiwalu na Wydziale Biologii UAM: [ tutaj ]

12 czerwca 2015 r.
Konferencja INTERHERBA "Fitoterapia w praktyce lekarskiej".

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich jako współorganizator zaprasza do uczestnictwa w wykładach podczas cyklicznej konferencji INTERHERBA "Fitoterapia w praktyce lekarskiej".

Konferencja odbędzie się w siedzibie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 71 b.  (Sala konferencyjna COLOSEO)


16 - 17 października 2014 r.
InnovaTex 2014
- II Targi Technicznych Wyrobów Włókienniczych oraz Konferencja Technicznych i Specjalnych Wyrobów Włókienniczych
.

Konferencja Technicznych i Specjalnych Wyrobów Włókienniczych INNOVATEX 2014 organizowana jest pod hasłem: „Wypełnij swój świat tekstyliami”. Stanowić ona będzie platformę wymiany doświadczeń między przedstawicielami nauki oraz producentami i użytkownikami tekstyliów technicznych i specjalnych znajdujących zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki. Będzie miejscem wymiany doświadczeń i rodzenia się nowych idei na styku interdyscyplinarnych obszarów wiedzy.

 strona internetowa Targów i Konferencji InnovaTex 2014 [ tutaj ]

15 października 2014 r.
Konferencja  Uprawy Roślinne dla Ochrony i Kształtowania Środowiska Naturalnego
Targi POLEKO 2014 - 15 października 2014 godz. 11.00 - 15.00
Pawilon 8A, Sala konferencyjna


W ramach Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2014, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu zaprasza na konferencję promującą projekt EKOHEMPKON - Life11/ENV/PL/445 pt. Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych. Remediation of degraded land in the region of Lignite Mine Konin by cultivation of industrial hemp - realizowany przy wsparciu mechanizmu finansowego EU - Programu LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


10 - 11 października 2014 r.
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu oraz Polska Izba Lnu i Konopi zapraszają serdecznie na konferencję pt. ROŚLINY WŁÓKNISTE dla ŚRODOWISKA. Konferencja odbędzie się w dniach 10 -11 października 2014 roku w Jakubowicach (powiat namysłowski) w Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjnym JAKUBUS. (wwww.jakubus.pl )

Potencjał roślin włóknistych, lnu i konopi, możliwość wszechstronnego wykorzystania tych roślin przedstawiony zostanie w kilkunastu referatach, również przez prelegentów zagranicznych.

Konferencja  współorganizowana  jest w ramach działań promocyjnych projektu LIFE11 ENV/PL/445, finansowanego przez EU-instrument finansowy LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Program Konferencji [ tutaj ]
 • Karta uczestnictwa [ tutaj ]

16 -17 czerwca 2014 r.
19th International Conference on Renewable Resources and Plant Biotechnology NAROSSA® 2014.

W dniach 16 i 17 czerwca 2014 r. w siedzibie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich odbędzie się 19 edycja międzynarodowej konferencji Surowców Odnawialnych i Biotechnologii Roślin NAROSSA® 2014 - 19th International Conference on Renewable Resources and Plant Biotechnology NAROSSA® 2014.

Jako współorganizatorzy NAROSSA® 2014 prosimy o rozpowszechnianie informacji o konferencji wśród potencjalnych zainteresowanych osób i instytucji.


Arrival to Poznan >>

By plane
By train
By car

How to find us >>
Tips for Visitors to Poznan
How to find us
Google Maps (INF&MP)

Useful Links:
Hotel Rzymski
Hotel Mercure Poznan


6-7 czerwca 2014 r.
15. Sejmik Zielarski „ZIOŁA - TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ”

Polski Komitet Zielarski we współpracy z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich oraz Sekcją Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego zapraszają do udziału w 15. Sejmiku Zielarskim „ZIOŁA - TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ”.

Miejsce: Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie k/Jarocina.


26 listopada 2013 r.
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, SKR - Kazimierz Biskupi oraz Gmina Kazimierz Biskupi zapraszają serdecznie na Seminarium pt. „Innowacyjność na rzecz środowiska poprzez wdrożenie zielonej technologii rekultywacji pokopalnianych gruntów” prezentujące Projekt LIFE11 ENV/PL/445 - Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych, finansowany przez EU - instrument finansowy LIFE + oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • więcej informacji oraz program Seminarium [ tutaj ]

17 - 18 października 2013 r.
InnovaTex 2013 - Targów Technicznych Wyrobów Włókienniczych oraz Konferencja Technicznych i Specjalnych Wyrobów Włókienniczych
.

Konferencja Technicznych i Specjalnych Wyrobów Włókienniczych INNOVATEX 2013 organizowana jest pod hasłem: „Wypełnij swój świat tekstyliami”. Stanowić ona będzie platformę wymiany doświadczeń między przedstawicielami nauki oraz producentami i użytkownikami tekstyliów technicznych. Będzie miejscem wymiany doświadczeń i rodzenia się nowych idei na styku interdyscyplinarnych obszarów wiedzy. IWNiRZ objął patronatem Targi i Konferencję Innovatex 2013.

 •  strona internetowa Targów i Konferencji InnovaTex 2013 [ tutaj ]


08 - 09 lipca 2013 r.
SMILEY - 6th Month Meeting
SMART NANO-STRUCTURED DEVICES HIERARCHICALLY ASSEMBLED BY BIO-MINERALIZATION PROCESSES.

Poznan, Poland, July 8th - 9th 2013

 • Agenda of the 6th Month Meeting [ here ]
 • Hotel Rzymski on-line reservation [ here ]
  The participants of the SMILEY Meeting are granted 5% discount from the regular prices for accommodation at Hotel Rzymski. The payment by credit card or bank transfer; the price includes breakfast, Internet access and VAT. Cancellation policy - full refund is offered  until 3 days before arrival.
  Please make the reservation as soon as possible there is a limit of rooms available on the first come, first served basis.
 • Arrival to Poznan >>
  By plane
  By train
  By car

  How to find us >>
  Tips for Visitors to Poznan
  Google Maps (INF&MP)

  Useful Links:
  Hotel Rzymski
  Gospoda Pod Koziołkami (dinner - 08.07.2013)