img img img img img img img img img img
2022-05-11
Jubileuszowa Konferencja Naukowa
z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego
Bioaktywna Żywność

logobioakt2

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich jest Partnerem w Projekcie Badawczym:

logobz

"Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych"
Projekt badawczy POIG 01.01.02-00-061/09

którego Liderem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Kontakt:
Biuro Partnera Projektu Bioaktywna Żywność             Biuro Lidera Projektu Bioaktywna Żywność
dr inż. Maria Władyka-Przybylak                                         prof. dr hab. Józef Korczak
e-mail: sekretariat@iwnirz.pl                                             e-mail: bioaktywna.zywnosc@up.poznan.pl
tel.: (+48) 61 8455865, fax: (+48) 61 8417830               tel.: (+48) 61 8487326, fax: +48 61 8487431


Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji linii produktów spożywczych ograniczających zachorowalność na choroby cywilizacyjne, w tym na choroby sercowo-naczyniowe, otyłość, cukrzycę i anemię. Wzbogaci to ofertę rynkową i eksportową polskiego przemysłu spożywczego i zwiększy jego międzynarodową konkurencyjność.

Tematyka projektu ma ścisły związek z celami PO IG, w priorytecie I "Badania i rozwój nowoczesnych technologii", działanie 1.1. "Wsparcie badań naukowych dla gospodarki opartej na wiedzy" i podziałanie 1.1.2. "Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych". Tematyka ta została także wymieniona w Krajowym Programie Badań i Rozwoju: "Innowacyjne produkty żywnościowe o wysokiej wartości odżywczej i prozdrowotnej".