img img img img img img img img img img
2022-06-08
Pracownik Zakładu BM Pani Prof.M.Zimniewska
odebrała w dniu wczorajszym w Pałacu Prezydenckim Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Przetargi

22 kwietnia 2022 r.

INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 71 B, 60 - 630 Poznań
(Sprzedawca)

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 A położonego przy ul. Słupskiej 4 w Witaszycach wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu 964/15 AM 2 obręb 0019 Witaszyce, gmina Jarocin


 • 12 kwietnia 2022 r.

INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 71 B, 60 - 630 Poznań
(Sprzedawca)

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku wielolokalowym zlokalizowanym w Białobrzeziu nr 8 A wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu nr 3/22 AM 1 obręb 0001 Białobrzezie, gmina Kondratowice


12 kwietnia 2022 r.

INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 71 B, 60 - 630 Poznań
(Sprzedawca)

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku wielolokalowym zlokalizowanym w Białobrzeziu nr 8 B wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu nr 3/22 AM 1 obręb 0001 Białobrzezie, gmina Kondratowice


8 kwietnia 2022 r.

INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 71 B, 60 - 630 Poznań
(Sprzedawca)

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego położonego w Żyrardowie przy ul. 1 Maja 41B zapisanego w KW Nr PL1Z/00044226/2, gmina Żyrardów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie wraz z prawem własności znajdującego się na tym gruncie budynku biurowo-usługowego.


 • 14 marca 2022 r.

W dniu 14.03.2022 r. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich wszczął postępowanie
o udzielenie zamówienia o sygnaturze (numerze referencyjnym) TA/Zp-4/22 na: Sukcesywne świadczenie (wykonywanie) rolniczych prac polowych na gruntach położonych w obrębie placówek zamiejscowych Zamawiającego w Witaszycach (gm. Jarocin) oraz Pętkowie (gm. Środa Wielkopolska)

Postępowanie prowadzone jest według przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (ustawa PZP) w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy PZP). Postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej systemu miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/  (strona internetowa prowadzonego postępowania). Bezpośredni, wygenerowany przez miniPortal, link do niniejszego postępowania na wskazanej wyżej stronie internetowej, gdzie:

 • Znajduje się zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) 
 • Zamieszczane będą informacje, które ustawa PZP nakazuje zamieszczać na stronie internetowej prowadzonego postępowania
 • Zamieszczane będą ewentualne zmiany SWZ 

– to  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/48eaf2c9-7f9d-4783-987a-dbbd9affc8be

Komunikacja w wyżej wskazanym postępowaniu, w tym składanie ofert odbywa się elektronicznie (szczegóły podaje SWZ). 


10 marca 2022 r.

W dniu 10.03.2022 r. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia o sygnaturze (numerze referencyjnym) TA/Zp-3/22 na: dostawę nawozów na potrzeby Zakładu Doświadczalnego w Pętkowie.

Postępowanie prowadzone jest według przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (ustawa PZP) w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy PZP). Postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej systemu miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/  (strona internetowa prowadzonego postępowania). Bezpośredni, wygenerowany przez miniPortal, link do niniejszego postępowania na wskazanej wyżej stronie internetowej, gdzie:

 • Znajduje się zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP ogłoszenie o zamówieniu
  oraz specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) 
 • Zamieszczane będą informacje, które ustawa PZP nakazuje zamieszczać na stronie internetowej prowadzonego postępowania
 • Zamieszczane będą ewentualne zmiany SWZ 

– to  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d6eedeae-d52f-49e7-9051-35a7d082e982

Komunikacja w wyżej wskazanym postępowaniu, w tym składanie ofert odbywa się elektronicznie 

(szczegóły podaje SWZ).


03 grudnia 2021 r.

W dniu 02.12.2021 r. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich wszczął postępowanie

o udzielenie zamówienia o sygnaturze (numerze referencyjnym) TA/Zp-10/21 na: dostawę ciągnika rolniczego na potrzeby Zakładu Doświadczalnego w Pętkowie.

Postępowanie prowadzone jest według przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (ustawa PZP) w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy PZP). Postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej systemu miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/  (strona internetowa prowadzonego postępowania). Bezpośredni, wygenerowany przez miniPortal, link do niniejszego postępowania na wskazanej wyżej stronie internetowej, gdzie:

 • Znajduje się zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) 
 • Zamieszczane będą informacje, które ustawa PZP nakazuje zamieszczać na stronie internetowej prowadzonego postępowania
 • Zamieszczane będą ewentualne zmiany SWZ 

– to  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3e128430-f9e0-42a0-90d2-3a3ff24c0885

Komunikacja w wyżej wskazanym postępowaniu, w tym składanie ofert odbywa się elektronicznie (szczegóły podaje SWZ).


20 września 2021 r.

W dniu 20.09.2021 r. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich wszczął (po raz drugi) postępowanie o udzielenie zamówienia o sygnaturze (numerze referencyjnym) TA/Zp-5/21 na: dostawę nasion lnu na potrzeby produkcji w Zakładzie Badań i Przetwórstwa Nasion.

Postępowanie prowadzone jest według przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (ustawa PZP) w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy PZP). Postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej systemu miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/  (strona internetowa prowadzonego postępowania). Bezpośredni, wygenerowany przez miniPortal, link do niniejszego postępowania na wskazanej wyżej stronie internetowej, gdzie:

 • Znajduje się zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) 
 • Zamieszczane będą informacje, które ustawa PZP nakazuje zamieszczać na stronie internetowej prowadzonego postępowania
 • Zamieszczane będą ewentualne zmiany SWZ 

– to  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d3088ce0-62dc-466a-91e3-e007da90793c

Komunikacja w wyżej wskazanym postępowaniu, w tym składanie ofert odbywa się elektronicznie (szczegóły podaje SWZ).


15 września 2021 r.

W dniu 15.09.2021 r. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich wszczął  postępowanie o udzielenie zamówienia o sygnaturze (numerze referencyjnym) TA/Zp-4/21 na dostawę włókna lnianego krótkiego

Postępowanie prowadzone jest według przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (ustawa PZP) w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy PZP). Postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej systemu miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/  (strona internetowa prowadzonego postępowania). Bezpośredni, wygenerowany przez miniPortal, link do niniejszego postępowania na wskazanej wyżej stronie internetowej, gdzie:

 • Znajduje się zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP ogłoszenie o zamówieniu
  oraz specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) 
 • Zamieszczane będą informacje, które ustawa PZP nakazuje zamieszczać na stronie internetowej prowadzonego postępowania
 • Zamieszczane będą ewentualne zmiany SWZ 

– to  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8701c870-b97b-4d04-ad4c-ed32068ea968

Komunikacja w wyżej wskazanym postępowaniu, w tym składanie ofert odbywa się elektronicznie  (szczegóły podaje SWZ).


9 września 2021 r.

W dniu 09.09.2021 r. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich wszczął (po raz drugi) postępowanie o udzielenie zamówienia o sygnaturze (numerze referencyjnym) TA/Zp-3/21 na: dostawę urządzeń  do rozdrabniania miękkich i ciężko rozdrabnianych surowców lignocelulozowych wraz z wyposażeniem, w tym zestawem sit separujących.

Postępowanie prowadzone jest według przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (ustawa PZP) w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy PZP). Postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej systemu miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/  (strona internetowa prowadzonego postępowania). Bezpośredni, wygenerowany przez miniPortal, link do niniejszego postępowania na wskazanej wyżej stronie internetowej, gdzie:

 • Znajduje się zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) 
 • Zamieszczane będą informacje, które ustawa PZP nakazuje zamieszczać na stronie internetowej prowadzonego postępowania
 • Zamieszczane będą ewentualne zmiany SWZ 

– to https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ecbee11f-40a5-423c-bc22-bb9047a1921c

Komunikacja w wyżej wskazanym postępowaniu, w tym składanie ofert odbywa się elektronicznie (szczegóły podaje SWZ).


6 września 2021 r.

W dniu 06.09.2021 r. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich wszczął (po raz drugi) postępowanie
o udzielenie zamówienia o sygnaturze (numerze referencyjnym) TA/Zp-3/21 na: 

dostawę nasion lnu na potrzeby produkcji w Zakładzie Badań i Przetwórstwa Nasion

Postępowanie prowadzone jest według przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (ustawa PZP) w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy PZP). Postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej systemu miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/  (strona internetowa prowadzonego postępowania). Bezpośredni, wygenerowany przez miniPortal, link do niniejszego postępowania na wskazanej wyżej stronie internetowej, gdzie:

Znajduje się zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP ogłoszenie o zamówieniu
oraz specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)

Zamieszczane będą informacje, które ustawa PZP nakazuje zamieszczać na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Zamieszczane będą ewentualne zmiany SWZ

– to https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d1617335-d3e0-4bd5-b4d3-773e8ff06002

Komunikacja w wyżej wskazanym postępowaniu, w tym składanie ofert odbywa się elektronicznie
(szczegóły podaje SWZ).


02 września 2021 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego położonego w Żyrardowie przy ul. 1 Maja 41B , gmina Żyrardów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie wraz z prawem własności znajdującego się na tym gruncie budynku biurowo-usługowego.


02 września 2021 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1110 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


02 września 2021 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1108 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


02 września 2021 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1103 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


02 września 2021 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1097 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


02 września 2021 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1092 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


02 września 2021 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1091 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


18 sierpnia 2021 r.

W dniu 17.08.2021 r. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich wszczął postepowanie
o udzielenie zamówienia o sygnaturze (numerze referencyjnym) TA/Zp-1/21 na: 

dostawę urządzeń do rozdrabniania miękkich i ciężko rozdrabnianych surowców lignocelulozowych wraz z wyposażeniem, w tym zestawem sit separujących.

Wskazane postępowanie prowadzone jest według przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (ustawa PZP) w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy PZP).

Zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) zostały zamieszczone na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/  (strona internetowa prowadzonego postępowania) oraz w dalszym toku postępowania zamieszczane będą informacje, które ustawa PZP nakazuje zamieszczać na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszczane będą również ewentualne zmiany SWZ.  

Bezpośredni link do niniejszego postępowania na wyżej wskazanej stronie prowadzonego postępowania wygenerowany przez miniPortal) to: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/155344cb-0bea-4f4a-b40b-8099dfae817c

Komunikacja w wyżej wskazanym postępowaniu, w tym składanie ofert odbywa się elektronicznie (szczegóły podaje SWZ).


30 grudnia 2020 r.

Przetarg nieograniczony TA/Zp-8/20 na dostawę bioreaktora dostosowanego do hodowli kultur roślinnych (wraz z wyposażeniem).


18 grudnia 2020 r.

Przetarg nieograniczony TA/Zp-7/20 na dostawę zautomatyzowanej wtryskarki laboratoryjnej z wyposażeniem.


17 grudnia 2020 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1112 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


17 grudnia 2020 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1111 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


17 grudnia 2020 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1110 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


17 grudnia 2020 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1108 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


17 grudnia 2020 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1106 i 1107 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


17 grudnia 2020 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1105 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


17 grudnia 2020 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1104 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


17 grudnia 2020 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1103 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


17 grudnia 2020 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1097 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


17 grudnia 2020 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1095 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


17 grudnia 2020 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1093 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


17 grudnia 2020 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1092 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


17 grudnia 2020 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1091 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 grudnia 2020 r.

Przetarg nieograniczony TA/Zp-6/20 na sukcesywne świadczenia rolniczych prac polowych oraz okołorolniczych na potrzeby Zakładów Doświadczalnych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w roku 2021


15 grudnia 2020 r.

Przetarg nieograniczony TA/Zp-5/20 na dostawę nawozów sztucznych na potrzeby Zakładów Doświadczalnych w Pętkowie oraz Witaszycach w roku 2021


10 lipca 2020 r.

Przetarg nieograniczony TA/Zp-3/20 na dostawę nawozów sztucznych na potrzeby Zakładów Doświadczalnych w Pętkowie oraz Witaszycach


27 stycznia 2020 r.

Przetarg nieograniczony TA/Zp-2/20 na sukcesywne świadczenie rolniczych prac polowych oraz okołorolniczych na potrzeby Zakładów Doświadczalnych Instytutu Włókien Naturalnych i roślin Zielarskich


20 stycznia 2020 r.

Przetarg nieograniczony TA/Zp-1/20 na dostawę nawozów sztucznych na potrzeby Zakładów Doświadczalnych w Pętkowie oraz Witaszycach


31 października 2019 r.

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego (laboratorium Instytutu) nr A w budynku mieszkalnym wielolokalowym w Witaszycach przy ul. Słupskiej 4 wraz z udziałem wynoszącym 833/10000 części w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu nr 964/15 AM 2 obręb 0019 Witaszyce, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


17 października 2019 r.

Dostawa mebli laboratoryjnych na potrzeby Zakładu Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Roślin Zielarskich w Plewiskach k/Poznania przy ul. Kolejowej 2 


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1091 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1092 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1093 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1094 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1095 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1096 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1097 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1098 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1099 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1101 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1102 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1103 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1104 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1105 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1106 oraz 1107 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1107 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1108 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1109 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1110 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1111 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1112 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


17 września 2019 r.

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej oraz budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności objętych księgą wieczystą nr WR1T/00034200/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych położonych w Białobrzeziu, gmina Kondratowice, powiat strzeliński, województwo dolnośląskie.


13 czerwca 2019 r.

Przetarg nieograniczony TA/Zp-6/19 na dostawę nawozów sztucznych na potrzeby Zakładów Doświadczalnych w Pętkowie oraz Witaszycach.


16 maja 2019 r.

Ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112 AM 2 o łącznej powierzchni 1,6362 ha położonych we wsi Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


29 kwietnia 2019 r.

„Zamówienie TA/Zp-5/19 na świadczenie usług ochrony na potrzeby jednostek organizacyjnych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zlokalizowanych przy ul. Kolejowej 2 w Plewiskach (k/Poznania) – postępowanie ponowne wskutek unieważnienia poprzedniego”

Wskazane powyżej dokumenty zamówienia TA/Zp-5/19 zostały również zamieszczone na stronie internetowej BIP Instytutu (zakładka „Zamówienia powyżej 30 000 euro”)


16 kwietnia 2019 r. - PRZETARG UNIEWAŻNIONY

Zamówienie TA/Zp-4/19 na świadczenie usług ochrony na potrzeby jednostek organizacyjnych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zlokalizowanych przy ul. Kolejowej 2 w Plewiskach (k/Poznania)


8 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu 62/18 AM 1 położonej w Pętkowie, gmina Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie wraz z prawem własności znajdującego się na tej działce budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zabudowie wolnostojącej w budowie.


1 kwietnia 2019 r.

Przetarg nieograniczony TA/Zp-2/19 na Sukcesywne świadczenie rolniczych prac polowych oraz okołorolniczych na potrzeby Zakładów Doświadczalnych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich


 • 14 lutego 2019 r.

Przetarg nieograniczony TA/Zp-1/19 na dostawę nawozów sztucznych na potrzeby Zakładów Doświadczalnych w Pętkowie oraz Witaszycach


4 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie o pisemnym nieograniczonym przetargu na dzierżawę zorganizowanego gospodarstwa rolnego z ośrodkiem gospodarczym oraz gruntami rolnymi w granicach działek nr: 2/3, 3/25, 3/26, 3/27, 3/37, 3/39, 3/41, 4, 5/1, 5/3, 6/3, 10 AM 1, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24/3, 25/6, 25/27, 25/28, 25/29, 27/31, 30, 31, 32/11, 35, 40, 43, 44/1, 44/2 AM 2 obręb 0001 Białobrzezie, gmina Kondratowice, powiat strzeliński, województwo dolnośląskie. 

 • ogłoszenie o przetargu (tutaj)
 • regulamin przetargu (tutaj)
 • załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy (tutaj
 • załącznik nr 2 - Mapa (tutaj)
 • załącznik nr 3 - Projekt umowy dzierżawy (tutaj)
 • sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (tutaj)
 • zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (tutaj
 • zawiadomienie o unieważnieniu przetargu (tutaj)

19 listopada 2018 r.

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 621 AM 3 obręb 0005 Plewiska wraz z prawem własności znajdującego się na tej działce budynku hydroforni, położonej we wsi Plewiska, gmina Komorniki, powiat poznański, województwo wielkopolskie. 

 • ogłoszenie o przetargu (tutaj)
 • regulamin przetargu (tutaj)

07 września 2018r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym nr 7 wraz z udziałami we wspólnych częściach budynku i prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 3/38 AM 1 obręb 0001 Białobrzezie, gmina Kondratowice, powiat strzeliński, województwo dolnośląskie 

 • ogłoszenie o przetargu (tutaj)
 • regulamin przetargu (tutaj)

27 sierpnia 2018r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym wielolokalowym położonym w Wojciechowie przy ul. Fabrycznej nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 94/15 AM 11 obręb 0001 Wojciechów, gmina Olesno, powiat oleski, województwo opolskie

 • ogłoszenie o przetargu (tutaj)
 • regulamin przetargu (tutaj)


27 sierpnia 2018r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym wielolokalowym położonym w Wojciechowie przy ul. Fabrycznej nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 94/15 AM 11 obręb 0001 Wojciechów, gmina Olesno, powiat oleski, województwo opolskie

 • ogłoszenie o przetargu (tutaj)
 • regulamin przetargu (tutaj)


27 sierpnia 2018r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku mieszkalnym wielolokalowym położonym w Wojciechowie przy ul. Fabrycznej nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 94/15 AM 11 obręb 0001 Wojciechów, gmina Olesno, powiat oleski, województwo opolskie

 • ogłoszenie o przetargu (tutaj)
 • regulamin przetargu (tutaj


21 sierpnia 2018r.

Przetarg nieograniczony TA/Zp-6/18 na dostawę nawozów sztucznych na potrzeby Zakładów Doświadczalnych w Pętkowie oraz Witaszycach


29 maja 2018 r.
Ogłoszenie o przetargu na dostawę maszyny wytrzymałościowej o napędzie elektromechanicznym (wraz oprzyrządowaniem i innego rodzaju elementami wyposażenia) dedykowanej do badań statycznych właściwości mechanicznych

Instrukcje i załączniki na stronie BIP IWNiRZ [ tutaj


7 maja 2018 r.

Ogłoszenie o przetargu na dostawę maszyny wytrzymałościowej o napędzie elektromechanicznym (wraz z oprzyrządowaniem i innego rodzaju elementami wyposażenia) dedykowanej do badań statycznych właściwości mechanicznych.

Instrukcje i załączniki na stronie BIP IWNiRZ [ tutaj


24 kwietnia 2018 r.
Ogłoszenie o przetargu na dostawę aparatury do badania energii powierzchniowej i kata zwilżania włókien, przędzy oraz płaskich wyrobów włókienniczych.

Instrukcje i załączniki na stronie BIP IWNiRZ [ tutaj


22 marca 2018 r.
Przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku mieszkalnym nr 7 wraz z udziałami we wspólnych częściach budynku i prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 3/38 AM 1 obręb 0001 Białobrzezie, gmina Kondratowice, powiat strzeliński, województwo dolnośląskie.

 • Ogłoszenie o przetargu [ tutaj ]
 • Regulamin przetargu [ tutaj ]


13 lutego 2018 r.
Zamówienie (publiczny przetarg) TA/Zp-1/18 na świadczenie usług ochrony na potrzeby jednostek organizacyjnych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zlokalizowanych przy ul. Kolejowej 2 w Plewiskach (k/Poznania).

 • Ogłoszenie o zamówieniu [ tutaj ]
 • Cała dokumentacja na stronie Biuletynu Informacji Publicznej IWNiRZ [ tutaj ]