img img img img img img img img img img
2022-05-11
Jubileuszowa Konferencja Naukowa
z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego
Archiwum przetarg


20 listopada 2017 r.
Przetarg nieograniczony TA/Zp-12/17 na wykonanie robót budowlanych przebudowy i rozbudowy budynku Zakładu Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Roślin Zielarskich w Plewiskach k/Poznania.


30 października 2017 r.
Przetarg nieograniczony TA/Zp-11/17 na wykonanie robót budowlanych przebudowy i rozbudowy budynku Zakładu Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Roślin Zielarskich w Plewiskach k/Poznania.


04 października 2017 r.
Przetarg nieograniczony TA/Zp-10/17 na dostawę aparatury naukowo - badawczej do analizy DNA.

25 września 2017 r.
Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 967/7 AM2 obręb 0019 Witaszyce, gmina Jarocin. (przetarg nierozstrzygnięty)


31 sierpnia 2017 r.
Przetarg nieograniczony TA/Zp-9/17 na wykonanie robót budowlanych przebudowy i rozbudowy budynku Zakładu Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Roślin Zielarskich w Plewiskach k/Poznania.
(przetarg unieważniony)
03 sierpnia 2017 r.
Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku zakładu Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Roślin Zielarskich w Plewiskach k/Poznania. (przetarg unieważniony)

17 lipca 2017 r.
Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr 621 AM 3 w Plewiskach, gmina Komorniki.
(przetarg nierozstrzygnięty)


17 maja 2017 r.
Przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym w Witaszycach, ul. Słupska 4/A. (przetarg nierozstrzygnięty)


17 maja 2017 r.
Przetarg nieograniczony na sprzedaż budynku mieszkalnego wielorodzinnego w trakcie budowy w Pętkowie gmina Środa Wlkp. (przetarg nierozstrzygnięty)


28 kwietnia 2017 r.
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla projektu pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, Pętkowie i Plewiskach”. (przetarg unieważniony)


17 marca 2017 r.
Przetarg nieograniczony na dostawę nawozów sztucznych na potrzeby zakładów doświadczalnych w Pętkowie i Witaszycach.


14 lutego 2017 r.
Przetarg na usługi aktywnego poszukiwania nabywców na wytwarzane
przez Zamawiającego produkty pochodzenia roślinnego i pośredniczenie w ich sprzedaży.


18 listopada 2016 r.
Przetarg na dostawę nasion lnu niskolinolenowego i wysokolinolenowego do produkcji spożywczej / farmaceutycznej.


12 października 2016 r.
Przetarg na dostawę skanera fluorescencyjnego do detekcji i pozyskiwania rzadkich komórek.


10 października 2016 r.
Przetarg na dostawę włókna krótkiego (lub pakuł) lnianego lub konopnego - przędzalniczego na potrzeby Zakładu Doświadczalnego Lenkon w Stęszewie.


28 września 2016 r.
Przetarg na dostawę włókna krótkiego (lub pakuł) lnianego lub konopnego - przędzalniczego na potrzeby Zakładu Doświadczalnego Lenkon w Stęszewie. (przetarg unieważniony - brak ofert)

13 września 2016 r.
Przetarg na dostawę ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym do prowadzenia prac polowych i transportowych przez Zakład Doświadczalny w Stęszewie.


17 czerwca 2016 r.
Przetarg na dostawę pięciu nowych samochodów osobowych w formie leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy z opcją ich wykupu. (przetarg unieważniony)


13 kwietnia 2016 r.
Przetarg na dostawę zestawu urządzeń aparaturowych do badania komórek metodą cytometri przepływowej i sortowania.


12 kwietnia 2016 r.
Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodów osobowych.


27 stycznia 2016 r.
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Białobrzeziu.


31 sierpnia 2015 r.
Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu urządzeń aparaturowych do wykonywania detekcji reakcji PCR w czasie rzeczywistym (Real-time PCR) z wyposażeniem.

17 sierpnia 2015 r.
Przetarg na dostawę zestawu do wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (UHPLC) z wyposażeniem.


09 czerwca 2015 r.
Przetarg nieograniczony na dostawę automatycznego systemu do pomiaru oddziaływania pomiędzy komórkami a makrocząsteczkami metodą mikrowagi kwarcowej.

21 maja 2015 r.
Przetarg na zakup paliw do samochodów służbowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

04 maja 2015 r.
Przetarg na dostawę zestawu do wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (UHPLC) z wyposażeniem. (przetarg unieważniony)

30 kwietnia 2015 r.
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych modernizacyjnych budynków na terenie Zakładu Doświadczalnego w Pętkowie.

28 kwietnia 2015 r.
Przetarg na zakup paliw do samochodów służbowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

17 kwietnia 2015 r.
Ogłoszenie o przetargu na zakup paliw do samochodów służbowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.
(przetarg unieważniony - brak ofert)


  09 kwietnia 2015 r.
  Ogłoszenie o przetargu na dostawę artykułów biurowych
  (przetarg unieważniony)


  01 kwietnia 2015 r.
  Ogłoszenie o przetargu na zbycie praw i własności nieruchomości Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu przy ul. Libelta 27.


  30 marca 2015 r.
  Przetarg nieograniczony na dostawę nasion lnu typu niskolinolenowego i wysokolinolenowego do produkcji spożywczej / farmaceutycznej. 
  (przetarg unieważniony - brak ofert)

  30 marca 2015 r.
  Przetarg nieograniczony na dostawę butelek szklanych do konfekcjonowania olejów. 
  (przetarg unieważniony - brak ofert)


  25 marca 2015 r.
  Przetarg na dostawę zestawu do wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (UHPLC) z wyposażeniem.
  (przetarg unieważniony)


  19 marca 2015 r.
  Przetarg na dostawę nasion lnu typu niskolinolenowego i wysokolinolenowego do produkcji spożywczej/ farmaceutycznej.
  (przetarg unieważniony - brak ofert)
  18 marca 2015 r.
  Przetarg nieograniczony na dostawę butelek szklanych do konfekcjonowania olejów.
  (przetarg unieważniony - brak ofert)


  13 marca 2015 r.
  Przetarg nieograniczony na dostawę włókien krótkich lnianych albo konopnych (roszonych) typu przędzalniczego na potrzeby Zakładu Doświadczalnego Lenkon w Stęszewie.
  (przetarg unieważniony - brak ofert)
  04 marca 2015 r.
  Przetarg nieograniczony na dostawę włókien krótkich lub pakuł lnianych albo konopnych (roszonych) typu przędzalniczego na potrzeby Zakładu Doświadczalnego Lenkon w Stęszewie.
  (przetarg unieważniony - brak ofert)

  26 lutego 2015 r.
  Przetarg nieograniczony na dostawę nawozów sztucznych dla Zakładu  Doświadczalnego IWNiRZ w Pętkowie. (przetarg unieważniony - brak ofert)


  12 lutego 2015 r.
  Przetarg nieograniczony na dostawę nawozów sztucznych dla Zakładu Doświadczalnego IWNiRZ w Pętkowie.
  (przetarg unieważniony - brak ofert)

  16 stycznia 2015 r.
  Ogłoszenie o przetargu na zbycie praw i własności nieruchomości Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu przy ul. Libelta 27.
  (przetarg nierozstrzygnięty)
  01 grudnia 2014 r.
  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.


   12 listopada 2014 r.
   Ogłoszenie o przetargu na zbycie praw i własności nieruchomości Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu przy ul. Libelta 27. (przetarg nierozstrzygnięty)


   07 listopada 2014 r.
   Przetarg na dostawę zestawu do wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (UHPLC) z wyposażeniem.
   (przetarg unieważniony)


   07 października 2014 r.
   Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych malarskich i towarzyszących w odniesieniu do obiektów Centrum Badawczo - Rozwojowego Roślinnego Produktu Leczniczego w Plewiskach, przy ul. Kolejowej 2.

   03 października 2014 r.
   Przetarg nieograniczony na dostawę ciągnika z ładowaczem czołowym do prowadzenia rolniczych doświadczeń polowych przez Zakład Doświadczalny w Pętkowie.

   01 października 2014 r.
   Przetarg nieograniczony na dostawę skanera fluorescencyjnego do detekcji rzadkich komórek i wykrywania krążących komórek nowotworowych, z wyposażeniem.

   01 października 2014 r.
   Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu do identyfikacji jakościowej i ilościowej włókien, obejmującego sprzężone interfejsem urządzenia TGA-FTIR.

   24 września 2014 r.
   Przetarg nieograniczony na budowę i rozbudowę zadaszeń dla przechowywania maszyn i przyczep rolniczych Zakładu Doświadczalnego LENKON w Stęszewie.


   10 września 2014 r.
   Przetarg nieograniczony na dostawę ciągnika z ładowaczem czołowym oraz pługu dwuskibowego do prowadzenia rolniczych doświadczeń polowych
   przez Zakład Doświadczalny w Pętkowie.
   (PRZETARG UNIEWAŻNIONY)

   03 września 2014 r.
   Przetarg nieograniczony na budowę ogrodzenia dla zabytkowego parku w Plewiskach k/Poznania wzdłuż pasa drogowego ulic Kolejowej i Ogrodowe.

   08 sierpnia 2014 r.
   Przetarg nieograniczony na dostawę mebli i dygestoriów laboratoryjnych, a także wykonanie z ich użyciem stanowisk pracy laboratoryjnej w budynku Centrum Badawczo - Rozwojowego Roślinnego Produktu Roślinnego w Plewiskach k/Poznania przy ul. Kolejowej 2.


   09 czerwca 2014 r.
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę ciągnika rolniczego.


   03 czerwca 2014 r.
   Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Białobrzeziu.


   02 czerwca 2014 r.
   Ogłoszenie o przetargu na modernizację instalacji sanitarnej w pomieszczeniach budynku Centrum Badawczo - Rozwojowego Roślinnego Produktu Leczniczego w Plewiskach k/Poznania, przy ul. Kolejowej 2.


   13 maja 2014 r.
   Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Białobrzeziu. (przetarg nierozstrzygnięty)

   29 kwietnia 2014 r.
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nawozów sztucznych na potrzeby Zakładu Doświadczalnego w Pętkowie.


   10 kwietnia 2014 r.
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nawozów sztucznych na potrzeby Zakładu Doświadczalnego w Pętkowie.     (PRZETARG UNIEWAŻNIONY)


    08 kwietnia 2014 r.
    Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Białobrzeziu.


    04 kwietnia 2014 r.
    Przetarg nieograniczony na modernizację automatyki wentylacji dla budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego Roślinnego Produktu Leczniczego w Plewiskach k/Poznania, przy ul. Kolejowej 2.

    01 kwietnia 2014 r.
    Przetarg na budowę obiektu szklarniowego na terenie ogrodu roślin zielarskich w Plewiskach k/Poznania przy ul. Kolejowej 2.      (PRZETARG UNIEWAŻNIONY)

    28 marca 2014 r.
    Dostawa i wdrożenie zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania ERP na potrzeby Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

    14 lutego 2014 r.
    Przetarg nieograniczony na dostawę nasion do produkcji spożywczej / farmaceutycznej.


    14 lutego 2014 r.
    Przetarg nieograniczony na dostawę butelek szklanych okrągłych do konfekcjonowania olejów.


    13 lutego 2014 r.
    Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Białobrzeziu.(PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY)

    31 stycznia 2014 r.
    Przetarg nieograniczony na dostawę nasion lnu do produkcji spożywczej / farmaceutycznej.     (PRZETARG UNIEWAŻNIONY)


    31 stycznia 2014 r.
    Przetarg nieograniczony na dostawę butelek okrągłych do konfekcjonowania olejów.

    (PRZETARG UNIEWAŻNIONY)

    15 stycznia 2014 r.
    Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Białobrzeziu.
    (NIEROZSTRZYGNIĘTY)


    11 grudnia 2013 r.
    Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Witaszycach.


    18 listopada 2013 r.
    Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Białobrzeziu.
    (Przetarg unieważniony)
    08 listopada 2013 r.
    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie oceny, analiz i wycen technologii, jak też przeprowadzenie szkoleń z tym związanych w ramach wspomagania procesu transferu technologii powstałych (wytworzonych) w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.

    20 października 2013 r.
    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę instalacje i uruchomienie sprzętu informatycznego (w tym komputerów i oprogramowania) w ramach istniejących sieci LAN wraz z zestawieniem i konfiguracją sieci WAN.

    10 października 2013 r.
    Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Białobrzeziu. (Przetarg unieważniony).


    24 września 2013 r.
    Ogłoszenie o badaniu sprawozdania finansowego IWNiRZ za rok 2013.


    19 września 2013 r.
    Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Białobrzeziu.

    18 września 2013 r.
    Przetarg na realizację obiektu szklarniowego na terenie ogrodu roślin zielarskich w Plewiskach k/Poznania, przy ul. Kolejowej 2. (Przetarg unieważniony).


    18 września 2013 r.
    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację istniejącego stanu zagospodarowania terenu w Plewiskach k/Poznania, przy ul. Kolejowej 2.

    12 września 2013 r.
    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zabudowy stanowisk pracy laboratoryjnej (Mebli laboratoryjnych) w laboratoriach Budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego Roślinnego Produktu Leczniczego w Plewiskach k/Poznania przy ul. Kolejowej 2.


    10 września 2013 r.
    Ogłoszenie o przetargu na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.


    28 sierpnia 2013 r.
    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację istniejącego stanu zagospodarowania terenu w Plewiskach.
    (przetarg unieważniony)

    28 sierpnia 2013 r.
    Przetarg na realizację obiektu szklarniowego na terenie ogrodu roślin zielarskich w Plewiskach k/Poznania, przy ul. Kolejowej 2. (przetarg unieważniony)


    13 sierpnia 2013 r.
    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację istniejącego stanu zagospodarowania terenu w Plewiskach.  (przetarg unieważniony)

    07 sierpnia 2013 r.
    Przetarg nieograniczony na dostawę zintegrowanego zestawu urządzeń do hodowli komórek, w tym hodowli komórek macierzystych.


    31 lipca 2013 r.
    Przetarg na realizację obiektu szklarniowego na terenie ogrodu roślin zielarskich w Plewiskach k/Poznania, przy ul. Kolejowej 2.  (przetarg unieważniony)

    10 lipca 2013 r.
    Przetarg na realizację obiektu szklarniowego na terenie ogrodu roślin zielarskich w Plewiskach k/Poznania, przy ul. Kolejowej 2. (przetarg unieważniony)


    01 lipca 2013 r.
    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę kosiarki do konopi.


    29 maja 2013 r.
    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż silosów zbożowych wraz z oprzyrządowaniem.


    14 maja 2013 r.
    Przetarg na sprzedaż suplementu diety w postaci oleju lnianego wysokolinolenowego Bioflax w kapsułkach 500 mg.


    30 stycznia 2013 r.
    Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na zakup wraz z dostawą nasion lnu typu niskolinolenowego i typu wysokolinolenowego.


    30 stycznia 2013 r.
    Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na dostawę butelek szklanych.

     17 stycznia 2013 r.
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę butelek szklanych.

     17 stycznia 2013 r.
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup wraz z dostawą nasion lnu typu niskolinolenowego i typu wysokolinolenowego.


     16 stycznia 2013 r.
     Przetarg na wykonywanie usługi ochrony osób i mienia dla Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.


     20 listopada 2012 r.
     Przetarg na realizację obiektu szklarniowego na terenie ogrodu roślin zielarskich w Plewiskach k/Poznania, przy ul. Kolejowej 2. (PRZETARG UNIEWAŻNIONY).

     17 października 2012 r.
     Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego.


     03 października 2012 r.
     Przetarg na dostawę kartoników z nadrukiem.


     02 października 2012 r.
     Ogłoszenie o badaniu sprawozdania finansowego IWNiRZ za rok 2012.

     IWNiRZ w związku z realizacją przepisów Art.66 ust.4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.(DZ.U nr 121, poz.591 z póź.zm) dotyczących obowiązku dokonywania, przez organ zatwierdzający sprawozdania finansowe jednostek, wyboru podmiotu do badania tych sprawozdań, zwraca się do wszystkich zainteresowanych podmiotów o nadsyłanie ofert.


     01 października 2012 r.
     Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego.


     16 sierpnia 2012 r.
     Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
     wykonania dla Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu (Zamawiający) prac projektowych na potrzeby budowy szklarni na terenie ogrodu roślin zielarskich w Plewiskach k/Poznania, przy ul. Kolejowej 2 (lokalizacja przyszłej, objętej projektowaniem, inwestycji budowlanej), a także oferty cenowej świadczenia dla Zamawiającego nadzoru autorskiego inwestycji budowlanej objętej wykonanymi pracami projektowymi.

     13 kwietnia 2012 r.
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku farmakologii usytuowanego w Plewiskach k/Poznania przy ul. Kolejowej 2 (budynek A) na potrzeby Centrum Badawczo-Rozwojowego Roślinnego Produktu Leczniczego.

     18 kwietnia 2012 r.
     Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
     Załącznik: rysunki - wentylacja i klimatyzacja.

     19 kwietnia 2012 r.
     Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
     Załącznik: rysunek S02, rysunek S04.

     24 kwietnia 2012 r.
     Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

     9 maja 2012 r.
     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
     Ogłoszenie o zamówieniu 13-04-2012
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik 1 - Projekty budowlane Załącznik 2 - Projekty wykonawcze Załącznik 3 - STWIOR Załącznik 4 - Przedmiary robót Załącznik 5 SIWZ Załącznik 6 - wykaz wynonanych robót Załącznik 7 - wykaz osób uczestniczącyh Załącznik 8 - oświadczenie o spełnianiu warunków Załącznik 9 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik 10 - formularz ofertowy Załącznik 11 - oświadczenie zakresu podwykonawstwa Załącznik 12 - wzór umowy Modyfikacja SIWZ - 18-04-2012 Załącznik rysunki - wentylacja i klimatyzacja 18-04-2012Modyfikacja SIWZ - 19-04-2012 Załącznik: rysunek S02, rysunek S04 (19-04-2012) Wyjaśnienia SIWZ 24-04-2012 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

     13 marca 2012 r.
     Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Pętkowie, gmina Środa Wielkopolska.


     09 marca 2012 r.
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku Farmakologii. (PRZETARG UNIEWAŻNIONY).

     09 marca 2012 r.

     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku farmakologii usytuowanego w Plewiskach k/Poznania przy ul. Kolejowej 2 (budynek A) na potrzeby Centrum Badawczo-Rozwojowego Roślinnego Produktu Leczniczego.

     15 marca 2012 r. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

     16 marca 2012 r.
     Wyjaśnienia i modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
     Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

     20 marca 2012 r. Wyjaśnienia i modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

     21 marca 2012 r. Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

     23 marca 2012 r.
     Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
     Załącznik nr 1. opis techniczny projektu wentylacji.
     Załącznik nr 2. (zał. nr 8 do Projektu wykonawczego wentylacji – Centrale).
     Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

     28 marca 2012 r.
     Wyjaśnienia i modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
     Załącznik: Zestawienie kształtek wentylacji mechanicznej - regulatory przepływu (zał. nr 9.1).
     Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

     11 kwietnia 2012 r.  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu.
     Ogłoszenie
     SIWZ Załącznik nr 1- Projekty budowlane Załącznik nr 2 - Projekty wykonawcze Załącznik nr 3 - STWIOR Załącznik nr 4 - Przedmiary robót Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót Załącznik nr 6 - wykaz osób uczestniczących Załącznik nr 7 - oświadczenie o spełnianiu warunków Załącznik nr 8 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 9 - Formularz ofertowy Załącznik nr 10 - zakres podwykonawstwa Załącznik nr 11 - wzór umowy Modyfikacja SIWZ 14-03-2012 Załącznik nr 1 - Modyfikacji SIWZ 14-03-2012 (rysunki) Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ aktualny bilans powietrza (załącznik nr 5) aktualne zestawienie kształtek wentylacji mechanicznej (załącznik nr 9) Wyjaśnienia SIWZ (21-03-2012) Modyfikacja SIWZ (23-03-2012) Załącznik nr 1. opis techniczny projektu wentylacji Zał. nr 2. (zał. nr 8 do Projektu wykonawczego wentylacji – Centrale) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ Załącznik.: Zestawienie kształtek wentylacji mechanicznej - regulatory przepływu Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu.

     07 marca 2012 r.
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę butelek szklanych.
     Ogłoszenie SIWZ

     21 lutego 2012 r.
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą Systemu Telekomunikacyjnego, przez okres 36 miesięcy, w ramach sieci telefonii stacjonarnej dla Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

     28 lutego 2012 r.
     Odpowiedzi na pytania zadane w przetargu.

     29 lutego 2012 r.
     Odpowiedzi na pytania zadane w przetargu.

     1 marca 2012 r.
     Odpowiedzi na pytania zadane w przetargu.

     13 marca 2012 r.
     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
     Ogłoszenie SIWZ Odpowiedzi na pytania odpowiedzi na pytania 1 pytania do SIWZ Wybór oferty


     21 lutego 2012 r.
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę butelek szklanych. (Przetarg unieważniony)

     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę butelek szklanych.

     7 marca 2012 r.
     Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego.
     Ogłoszenie + SIWZ zawiadomienie o unieważnieniu przetargu


     20 lutego 2012 r.
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku Farmakologii. (PRZETARG UNIEWAŻNIONY).

     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku Farmakologii zlokalizowanego w Plewiskach k/Poznania przy ul. Kolejowej 2 (budynek A) na potrzeby Centrum Badawczo-Rozwojowego Roślinnego Produktu Leczniczego.
     Ogłoszenie o zamowieniu SIWZ Załącznik nr 1 - Projekty budowalne Załącznik nr 2 - Projekty wykonawcze Załącznik nr 3 - STWIOR Załącznik nr 4 - Przedmiary robót Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót Załącznik nr 6 - Wykaz osób uczestniczących Załącznik nr 7 - Oświadczenie o spełnianiu warunków Załącznik nr 8 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 9 - Formularz ofertowy Załącznik nr 10 - Zakres podwykonawstwa Załacznik nr 11 - Wzór umowy

     15 lutego 2012 r.
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę ciągnika rolniczego. 20 lutego 2012 r.
     Zawiadomienie o zmianie w opisie ciągnika.
     Ogłoszenie na dostawę ciągnika SIWZ - dostawa ciągnika Zmiana w opisie ciągnika

     10 lutego 2012 r.
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup wraz z dostawą 280 ton nasion lnu - typ wysokolinolenowy.
     Ogłoszenie przetargu SIWZ

     10 lutego 2012 r.
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup wraz z dostawą 65 ton nasion lnu - typ niskolinolenowy.
     Ogłoszenie przetargu SIWZ

     23 stycznia 2102 r.
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup wraz z dostawą 65 ton nasion lnu - typ niskolinolenowy. (Przetarg unieważniony).

     23 stycznia 2012 r.

     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup wraz z dostawą 65 ton nasion lnu - typ niskolinolenowy.

     7 lutego 2012 r.

     Zawiadomienia o unieważnieniu przetargu nieograniczonego.
     Ogłoszenie na dostawę nasion lnu typ niskolinolenowy Unieważnienie przetargu nieograniczonego


     23 stycznia 2012 r.
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup wraz z dostawą 280 ton nasion lnu - typ wysokolinolenowy.(Przetarg unieważniony).

     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup wraz z dostawą 280 ton nasion lnu - typ wysokolinolenowy.

     7 lutego 2012 r.
     Zawiadomienia o unieważnieniu przetargu nieograniczonego. .
     Ogłoszenie na dostawę nasion lnu typ wysokolinolenowy Unieważnienie przetargu nieograniczonego


     10 stycznia 2012 r.
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę sprzątania w obiektach Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

     18 stycznia 2012 r.
     Wyjaśnienia do Specyfikacji.

     25 stycznia 2012 r.
     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
     Przetarg na usługę sprzątania w obiektach IWNiRZ Wyjaśnienia do Specyfikacji wybór oferty

     16 listopada 2011 r.
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę budynku laboratoryjno-konferencyjnego usytuowanego w Plewiskach k/Poznania przy ul. Kolejowej 2 (budynek B) na potrzeby Centrum Badawczo-Rozwojowego Roślinnego Produktu Leczniczego.

     17 listopada 2011 r.
     Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

     22 listopada 2011 r.
     Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
     Wyjaśnienia i zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

     25 listopada 2011 r.
     Wyjaśnienia i uzupełnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

     28 listopada 2011 r.
     Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
     Wyjaśnienia i zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
     UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

     29 listopada 2011 r.
     Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

     7 grudnia 2011 r.
     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
     Ogłoszenie o przetargu SIWZ załącznik nr 1 SIWZ (171111) załącznik nr 2 SIWZ załącznik nr 3 SIWZ załącznik nr 4 SIWZ załącznik nr 5 SIWZ załącznik nr 6 SIWZ załącznik nr 7 SIWZ załącznik nr 8 SIWZ załącznik nr 9 SIWZ załącznik nr 10 SIWZ załacznik nr 11 SIWZ załącznik nr 12 SIWZ modyfikacja SIWZ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Wyjaśnienia i zmiany SIWZ Wyjaśnienia i uzupełnienia SIWZ Kotłownia gazowa - Projekt wykonawczy Wyjaśnienia i zmiany SIWZ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Wyjaśnienia SIWZ 29-11-11 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

     03 listopada 2011 r.
     Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Oleśnie i Wojciechowie.
     Ogłoszenie sprzedaż nieruchomości

     25 października 2011 r.
     Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym

     25 października 2011 r.
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

     27 października 2011 r.
     Ogłoszenie o zmianie "ogłoszenia o przetargu nieograniczonym" i SIWZ.
     Ogłoszenie SIWZ Ogłoszenie o zmianie

     22 września 2011 r.
     Ogłoszenie o badaniu sprawozdania finansowego IWNiRZ za rok 2011.

     IWNiRZ w związku z realizacją przepisów Art.66 ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DZ.U z 2009 r.,nr 152, poz.1223 z póź.zm) dotyczących obowiązku dokonywania, przez organ zatwierdzający sprawozdania finansowe jednostek, wyboru podmiotu do badania tych sprawozdań, zwraca się do wszystkich zainteresowanych podmiotów o nadsyłanie ofert.


     02 września 2011 r.
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ochronę mienia Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

     14 września 2011 r.
     Ogłoszenie o zmianie "ogłoszenia o przetargu nieograniczonym" i SIWZ.

     22 września 2011 r.
     Zawiadomienie o wyborze oferty.
     Ogłoszenie ochrona mienia Zmiana terminu składania ofert wybór oferty


     06 lipca 2011 r.
     Ogłoszenie konkursu ofert na przeprowadzenie audytu działalności statutowej.

     6 lipca 2011 r.
     Ogłoszenie konkursu ofert na przeprowadzenie audytu działalności statutowej.

     18 lipca 2011 r.
     Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie audytu działalności statutowej.
     konkurs ofert audytu Ogłoszenia o wyborze oferty

     20 czerwca 2011 r.
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup wraz z dostawą suszarki rozpyłowej.

     20 czerwca 2011 r.
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup wraz z dostawą suszarki rozpyłowej, ekstraktora o pojemności 150 l. oraz wykonanie wentylacji laboratoryjno-technicznej

     28 czerwca 2011 r.
     Zawiadomienie o wyborze oferty.
     wybor oferty

     01 czerwca 2011 r.
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

     1 czerwca 2011 r.
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: "Przebudowa 2 budynków - farmakologii i laboratoryjno-konferencyjnego, usytuowanych w Plewiskach k/Poznania przy ul. Kolejowej 2, na potrzeby Centrum Badawczo-Rozwojowego Roślinnego Produktu Leczniczego".

     6 czerwca 2011 r.
     Zmiana (modyfikacja) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

     10 czerwca 2011 r.
     Pytania i odpowiedzi do SIWZ.

     14 czerwca 2011 r.
     Pytania i odpowiedzi do SIWZ.

     4 lipca 2011 r.
     Zawiadomienie o wyborze oferty.

     5 lipca 2011 r.
     Sprostowanie informacji z przetargu.
     Wybor oferty Sprostowanie

     08 kwietnia 2011 r.

     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na leasing samochodów osobowych z opcją wykupu w ilości 9 szt. (Przetarg zakończony)


     08 kwietnia 2011 r.
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup wraz z dostawą kwadrupolowego spektrometru mas.

     8 kwietnia 2011 r.
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup wraz z dostawą kwadrupolowego spektrometru mas z plazmą indukcyjnie sprężoną ICP-MS z wyposażeniem.

     22 czerwca 2011 r.
     Informacja o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę kwadrupolowego spektrometru mas z plazmą indukcyjnie sprężoną ICP-MS z wyposażeniem.

     19 czerwca 2011 r.
     Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w zwiazku z przetargiem na dostawę kwadrupolowego spektrometru mas z plazmą indukcyjnie sprężoną ICP-MS z wyposażeniem.

     29 lipca 2011 r.
     Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego.
     Informacja o zmianie ogłoszenia odpowiedzi na pytania uniewaznienie przetargu

     22 marca 2011 r.
     Ogłoszenie o nadsyłanie ofert na wybudowanie obiektu wolnostojącego.

     Ogloszenie wybudowanie obiektu wolnostojącego


     08 marca 2011 r.
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup wraz z dostawą 100 ton nasion lnu - typ wysokolinolenowy.
     Ogłoszenie przetargu SIWZ 100 ton

     08 marca 2011 r.
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup wraz z dostawą 80 ton nasion lnu - typ niskolinolenowy.
     Ogłoszenie przetargu
     SIWZ 80 ton

     14 lutego 2011 r.
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup wraz z dostawą 80 ton nasion lnu - typ niskolinolenowy. (Przetarg unieważniony)
     Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 Unieważnienie przetargu

     14 lutego 2011 r.
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup wraz z dostawą 100 ton nasion lnu - typ wysokolinolenowy. (Przetarg unieważniony)
     Ogłoszenie
     SIWZ Załącznik nr 1 Unieważnienie przetargu


     12 stycznia 2011 r.
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich.

     ogłoszenie SIWZ załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 Oferta ogłoszenie zmiana Zmiany do SIWZ załącznik nr 5 wybór oferty

     16 listopada 2010 r.
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. 

     ogłoszenie SIWZ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

     16 marca 2010 r.
     Ogłoszenie o badaniu sprawozdania finansowego IWNiRZ za rok 2010
     IWNiRZ w związku z realizacją przepisów Art.66 ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DZ.U z 2002 r., nr 76, poz.694 z póź. zm) dotyczących obowiązku dokonywania, przez organ zatwierdzający sprawozdania finansowe jednostek, wyboru podmiotu do badania tych sprawozdań, zwraca się do wszystkich zainteresowanych podmiotów o nadsyłanie ofert.
     Badania Sprawozdania Finansowego 2010 r.