img img img img img img img img img img
2022-05-11
Jubileuszowa Konferencja Naukowa
z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego
NATEX

NATEX - Natural Aligned Fibres and Textiles for Use in Structural Composites Applications

natex


Projekt obejmuje szereg celów pośrednich polegających na opracowaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie procesów, wyrobów z włókien naturalnych  oraz żywic.

Oprócz tematyki, odnoszącej się do modyfikacji i technologii przetwarzania włókien naturalnych, projekt obejmuje badania związane z opracowaniem metod przetwarzania żywic w celu dostosowania ich do nowych warunków wynikających z zastosowania modyfikowanych włókien naturalnych i tkanin, które  wymagają zastosowania innych niż do tej pory reżimów procesu - (niższe temperatury i krótszy czas ich oddziaływania). 

Nowe biokompozyty zostaną poddane ocenie pod kątem możliwości ich wielokierunkowego wykorzystania.  W tym celu zaprojektowane zostaną określone elementy do zastosowań konstrukcyjnych w czterech sektorach przemysłowych: transportowym (motoryzacja), energetycznym (obudowa do paneli solarnych i termicznych), rolniczym (obudowa ciągnika) i budowie statków. Wśród zalet  nowych  kompozytów należy wymienić: lepszą izolację akustyczną i termiczną oraz niższą o ok 50% masę elementu w porównaniu z kompozytami wzmacnianymi włóknem szklanym. Projekt pozwoli również na opracowanie metod recyklingu i kompostowania kompozytów termoplastycznych, co ograniczy ilość odpadów.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich jest liderem i współrealizatorem Pakietu Roboczego nr 3 „Opracowanie komponentów włókienniczych na bazie włókien naturalnych dla kompozytów”.