img img img img img img img img img img
2022-05-11
Jubileuszowa Konferencja Naukowa
z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego
T-Pot

Projekt: Otwieranie potencjału chorwackich badan włókienniczych
Akronim: T-PotRodzaj programu finansowania: Akcje koordynacyjne i wspierające (CSAs), Program pracy: FP7-REGPOT-2008-1, Działanie: 4.1. Otwieranie i rozwój.

Potencjał badawczy instytucji badawczych mających siedzibę w rejonach konwergencji i regionach najbardziej wysuniętych UE.

Katedra Technologii Włókienniczej (TTF) w Chorwacji jest jednostka badawczą której działalność obejmuje nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne, co jest jednym z priorytetowych tematów 7.PR.

T-Pot ma na celu rozwiniecie możliwości badawczych TTF w dziedzinie włókiennictwa poprzez:

  1. wzmocnienie potencjału naukowo badawczego przez zdobycie statusu Centrum Badawczego Włókiennictwa (TSRC)
  2. rozwój strategicznego partnerstwa
  3. wsparcie i mobilizacje zasobów ludzkich i materialnych
  4. ułatwienie komunikacji pomiędzy ośrodkami o podobnych zainteresowaniach naukowych
  5. rozpowszechnianie informacji naukowej i wyników badań
  6. poprawę w zakresie odpowiadania na społeczno-gospodarcze potrzeby Chorwacji

Okres trwania projektu: 36 miesięcy.
Data rozpoczęcia i zakończenia: 02.03.2009 - 29.02.2012.
Nazwisko koordynatora: Prof. Sandra Bischof Vukusic

  • strona internetowa Projektu T-Pot [ tutaj ]