img img img img img img img img img img
2022-06-08
Pracownik Zakładu BM Pani Prof.M.Zimniewska
odebrała w dniu wczorajszym w Pałacu Prezydenckim Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Zakład Hodowli i Agrotechniki Roślin Włóknistych i Energetycznych

Zakład Hodowli i Agrotechniki Roślin Włóknistych i Energetycznych
Kierownik: dr Katarzyna Wielgusz
Tel. (+48) 61 84 55 871
e-mail: katarzyna.wielgusz@iwnirz.pl


Tematyka prac badawczych prowadzonych w Zakładzie obejmuje zagadnienia związane z hodowlą twórczą i zachowawczą nowych odmian roślin oraz opracowaniem kompleksowych technologii uprawy roślin włóknistych, energetycznych zgodnie z wymogami zrównoważonego rozwoju rolnictwa.

Zadaniem Zakładu jest wdrażanie do praktyki rolniczej wyników prac naukowo-badawczych w zakresie doskonalenia metod uprawy roślin włóknistych, energetycznych dla rozwoju krajowej bazy tych surowców.


W skład Zakładu Hodowli i Agrotechniki Roślin Włóknistych i Energetycznych wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  • Pracownia Hodowli i Agrotechniki Lnu,
  • Pracownia Hodowli i Agrotechniki Konopi,
  • Pracownia Roślin Energetycznych,
  • Pracownia Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy,
  • Bank Genów Roślin Włóknistych,
  • Pracownia Doświadczalna w Pętkowie,
  • Bank Genów Linum i Cannabis.


Zakres działalności Zakładu

1. Prowadzenie krajowej kolekcji genotypów rodzaju Linum i Cannabis.
 • Poszukiwanie nowych źródeł odporności lnu i konopi na stresy biotyczne i abiotyczne.
2. Hodowla twórcza i zachowawcza lnu i konopi.
 • Analiza dziedziczenia cech morfologicznych i użytkowych lnu i konopi.
 • Reprodukcja i sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego lnu i konopi.
3. Opracowanie technologii uprawy i zbioru lnu, konopi i roślin energetycznych dla różnych zastosowań surowca w przemyśle (nasiona, włókno, biomasa) z zastosowaniem integrowanych metod ochrony roślin.
 • Opracowanie technologii uprawy lnu w systemie ekologicznym.
 • Badania nad doborem roślin do zagospodarowania terenów ekologicznie skażonych oraz określenie możliwości wprowadzenia do uprawy w Polsce nowych roślin włóknistych.
 • Opracowanie wielokierunkowych metod ochrony roślin przed biotycznymi i abiotycznymi stresami siedliska (metody konwencjonalne, ekologiczne, badanie odporności odmian).
 • Metody uprawy lnu włóknistego w warunków globalnego ocieplenia (zastosowanie antytranspirantów, hydrożeli, nawozów nowej generacji, uprawa odmian o zwiększonej odporności na suszę).
 • Ocena populacji agrofagów (choroby, chwasty, szkodniki) w uprawach roślin włóknistych.
 • Poznanie przydatności jednorocznych roślin uprawianych do produkcji biomasy na cele energetyczne dla potrzeb energetyki zawodowej, biogazowni i bioetanolu
 • Opracowanie zasad zrównoważonego płodozmianu dla gospodarstw energetycznych.
4. Ocena wartości technologicznej plonów roślin włóknistych.
5. Hodowla jedwabnika morwowego oraz uprawa i reprodukcja morwy białej. 
 • Hodowla zachowawcza polskich ras jedwabnika morwowego.
 • Hodowla twórcza stabilnych ras przemysłowych jedwabnika morwowego.
 • Doskonalenie metod agrotechniki morwy białej.
 • Badanie morfologii i reprodukcja odmian morwy białej jako rośliny paszowej dla jedwabników oraz jako surowca w sektorze spożywczym i energetycznym.
 • Badanie wpływu substancji aktywnych zawartych w ekstraktach z morwy białej na organizm człowieka.
  Zakład Hodowli i Agrotechniki Roślin Włóknistych i Energetycznych