img img img img img img img img img img
2022-05-11
Jubileuszowa Konferencja Naukowa
z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego
Zakład Innowacyjnych Technologii Włókienniczych

Zakład Innowacyjnych Technologii Włókienniczych

Kierownik: dr inż Małgorzata Zimniewska, prof. IWNiRZ
tel. (+48) 61 84 55 865,
e-mail: gosiaz@iwnirz.pl

Zastępca Kierownika Zakładu: dr hab. Jerzy Mańkowski, prof. IWNiRZ
tel. (+48) 61 84 55 851
e-mail: jerzy.mankowski@iwnirz.pl

W skład Zakładu Innowacyjnych Technologii Włókienniczych wchodzą:

 • Pracownia Technologii Przetwórstwa Roślin Włóknistych - dr Jerzy Mańkowski, prof. IWNiRZ.
 • Pracownia chemicznej oceny i uszlachetniania surowców włóknistych - mgr Wanda Konczewicz.
 • Pracownia Badań Fizjologicznego Oddziaływania Tekstyliów na Organizm Człowieka - dr inż. Małgorzata Zimniewska, prof. IWNiRZ.
 • Laboratorium Włókiennicze - mgr inż. Anna Kicińska - Jakubowska.
 • Bank Włókien.


Zakres działalności Zakładu:

 • Nowe efektywne technologie produkcji włókien łykowych, innowacyjne metody ekstrakcji i techniki roszenia,
 • Podniesienie efektywności zbioru lnu włóknistego przez zastosowanie koszenia w miejsce wyrywania, 
 • Doskonalenie procesów przetwarzania i uszlachetniania włókien roślinnych i zwierzęcych oraz ich kompleksowa ocena,
 • Nowe technologie przędzenia włókien naturalnych spełniające wymogi wielokierunkowych aplikacji,  
 • Technologie wytwarzania innowacyjnych wyrobów technicznych, w tym wzmocnień do kompozytów na bazie włókien naturalnych,
 • Technologie wytwarzania na bazie włókien naturalnych, bio-aktywnych wyrobów włókienniczych wspomagających kuracje lecznicze i pielęgnacyjne, 
 • Technologie wytwarzania wyrobów o specjalnym znaczeniu dla zdrowia i komfortu użytkownika - dotyczy to odzieży ochronnej jak również odzieży dla osób o specyficznych wymaganiach, np dla pacjentów przewlekle chorych, z problemami dermatologicznymi, alergiami oraz specjalnych tkanin do wystroju wnętrz mieszkalnych, wyposażenia środków transportu i innych,
 • Ocena prozdrowotnego wpływu odzieży na parametry fizjologiczne człowieka,
 • Technologie utylizacji lnianych i konopnych paździerzy oraz odpadów powstających w procesach przetwórczych roślin włóknistych, w tym zagospodarowanie biomasy jako surowca dla różnych gałęzi przemysłu,
 • Ekologiczne materiały budowlane na bazie surowców lignocelulozowych oraz spoiwa wapiennego,
 • Innowacyjne technologie wytwarzania włóknin na bazie włókien lnianych i konopnych:
  • geowłókniny z wsiewkami roślin dobranymi do specyficznych warunków środowiska i zastosowania,
  • antyalergiczne wyściółki do materacy wykonane na bazie włókien naturalnych oraz słomy lnianej.


Pracownicy Zakładu prowadzą współpracę z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą w ramach projektów badawczych: 


Projekty międzynarodowe
:

 • Projekt 7 RP - Natural Aligned Fibres and Textiles for Use in Structural Composite Applications,  CP-TP 214467-2 NATEX Contract NMP2-SE-2008- 214467, 2008 - 2011 – lider grupy roboczej,
 • Projekt FR 7  - REGPOT – 2008, T-Pot -  UNLOCKING THE CROATIAN TEXTILE RESEARCH POTENTIALS, Grant No: 2298011, członek Management Board, 
 • Projekt FR 6 - FLEXIFUNBAR - Multifunctional Barriers for Flexible Structures, Kontrakt nr 505864 (NMP2-CT-2004-505864), Koordynator:Dulfot Industrie S.A., Termin realizacji: 2004 – 2008 – wykonawca,
 • Projekt FR 5 - CORTEX, CORONA IRRADIATION IN TEXTILE FINISHING Kontrakt: G1RD-CT-2002-00757, Koordynator: Universidade do Minho, Portugalia, Termin realizacji: 07.2002 – 06.2005 – wykonawca,
 • Polsko – Japoński Projekt Badawczy pt. Effect of underwear materials on sebaceous gland activity realizowany z Wakayama University z Japonii; Termin realizacji: 2003-2005, koordynator,
 • Dwustronna Umowa o Współpracy Naukowo-Badawczej podpisana z firmą LENZING,  Austria na badania oddziaływania odzieży na parametry fizjologiczne człowieka. Termin realizacji: 2005 - 2013 – koordynator,
 • Polsko- Indyjski Projekt Badawczy Development of natural fibre blended fabrics with improved comfort value realizowany przez Instytut Włókien Naturalnych we współpracy z  Indian Institute of Technology, New Delhi. Termin realizacji 2006-2008 – koordynator.
 • Physiological Influence of Clothing on Human Body - współpraca z Wakayama University, Japonia; Akademia Medyczna w Poznaniu,


Projekty krajowe:

 • Grant promotorski, Wpływ odzieży wykonanej z włókien lnianych i poliestrowych na wybrane wskaźniki fizjologiczne użytkownika, termin realizacji: 2004-2006, wykonawca,
 • Projekt Granty na Granty. -  wsparcie przygotowania wniosku do programu badawczego Unii Europejskiej - 2008r – koordynator,
 • Projekt Nr 303/R/T02/2007/IT1, w ramach Inicjatywy Technologicznej, pt: Modyfikacja lignocelulozowych wyrobów włókienniczych za pomocą biopolimerów o strukturze nano, w celu nadania produktom wielofunkcyjnych właściwości ; termin realizacji: 2008 – 2013; wykonawca,
 • Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych – termin realizacji - 2006-2008
 • Narodowy Program Foresight – POLSKA 2020 – termin realizacji 2008,  
 • Foresight technologiczny Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski- termin realizacji 2010 – 2013,

Technologie:
 • Technologia produkcji prozdrowotnej odzieży z lnu i konopi mającej wpływ na parametry elektromiograficzne mięśni,
 • Technologia nanoszenia nanoligniny jako środka absorbującego promieniowanie UV na wyroby włókiennicze,
 • Technologia wykańczania tkanin lignocelulozowych z wykorzystaniem technik plazmowania i koronowania,
 • Technologia produkcji włókna lnianego uszlachetnionego mechanicznie z przeznaczeniem na pozalniarskie systemy przędzenia, 
 • Technologia produkcji przędz lnianych, modyfikowanych, jednorodnych i mieszankowych i ich  zastosowanie  w tkaninach i dzianinach, 
 • Technologia wytwarzania liniowych lignocelulozowych wyrobów włókienniczych o strukturze predysponującej ich do wytwarzania kompozytów.


Osiągnięcia:

1. Za innowacyjne rozwiązanie na temat: NANOLIGNIN AS AN ANTIBACTERIAL FACTOR AND UV BLOCKER FOR TEXTILES przyznane zostały następujące medale:

 • Silver medal - 56. Brussels EUREKA 2007, The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation”. 
 • Gold medal - The 36th International Exhibition of Inventions, New Techniques and Products 2008, Geneva, Switzerland, 2008,
 • Gold medal - 2nd International Warsaw Invention Show, Poland, 2008
 • Gold medal - 6th International Exhibition (Su Zhou) of Inventions, Shanghai, China, 2008.
 • Gold medal - 2008 Taipei International Invention Show & Technomart.
 • Bronze medal - ARCA 6th International Fair of Inventions, New Ideas, Products and Technologies, Zagreb 2008.
 • Bronze medal - 2009 The Second International Inventor’s Day Convention, The 2nd IIDC, Bangkok, Thailand.
 • Silver prize - Korea International Women's Invention Exposition - KIWIE 2009.

2. Srebrny medal uzyskany na BRUSSELS EUREKA 2008 - 57. The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation  za  innowację pt. Naturally dyed linen fabrics with excellent UV properties as new healthy eco-product.