img img img img img img img img img img
2022-05-11
Jubileuszowa Konferencja Naukowa
z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego
Współpraca międzynarodowa
Współpraca międzynarodowa w zakresie nauk rolniczych i pokrewnych

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich uczestniczy w projektach transferu wiedzy specjalistycznej, także w zakresie wykorzystania w tzw. zrównoważonym rozwoju, obecnych i potencjalnych surowców włókienniczych i zielarskich. Na bieżąco także analizowany i aktualizowany jest obecny stan wiedzy na temat włókien naturalnych, roślin zielarskich i ich zastosowań w różnych częściach świata.

Do osiągnięcia zamierzonych celów współpracy mają przyczynić się również:
  • szkolenie specjalistów z krajów partnerskich w IWNiRZ,
  • wymiana okresowa specjalistów,
  • wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju badań,
  • promocja dorobku naukowego Instytutu poprzez udziału w konferencjach oraz w targach i wystawach.

IWNiRZ działa dla potrzeb rolnictwa, ochrony środowiska, przemysłu, budownictwa, transportu oraz na rzecz innych dziedzin życia gospodarczego w następujących sieciach i organizacjach międzynarodowych:

ESCORENA Focal Point przy Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. ESCORENA - European System of Cooperative Research Networks in Agriculture. http://www.escorena.net/  został ustanowiony w roku 1974 przez FAO jako organizacja mająca na celu ułatwianie współpracy pomiędzy instytucjami badawczymi skupionymi na żywności, rolnictwie i powiązanych dziedzinach. Organizacja ma za zadanie promować wymianę informacji i danych doświadczalnych, wspierać wspólne projekty badawcze oraz ułatwiać dzielenie się doświadczeniem, materiałem genetycznym, technologiami, zwłaszcza w kierunku krajów rozwijających się.

European Cooperative Research Network on Flax and other Bast Plants - Międzynarodowa Sieć Badawcza ds. Lnu, Konopi i innych Roślin Włóknistych działająca jako Network FAO w ramach
ESCORENA - European System of Cooperative Research Networks in Agriculture (Europejskiego Systemu Networków/Sieci Badawczych w Rolnictwie), funkcjonuje od 1989 roku, początkowo jako tzw. ad hoc Research Group on Flax. Obecnie Sieć zrzesza członków z ponad 53 krajów, zarówno naukowców, ekonomistów, jak i pracujących w marketingu i przemyśle.

ERRMA - European Renewable Resources & Materials Association, Bruksela, Belgia. Zasięg międzynarodowy, (www.errma.com);  Europejskie Stowarzyszenie (Sieć) Surowców Odnawialnych.

European Technology Platform For Sustainable Chemistry - SusChem, Bruksela, Belgia;  Zasięg międzynarodowy (www.suschem.org); Tematyka: chemia, biotechnologia przemysłowa oraz inżynieria chemiczna, poszukiwanie i promowanie badań, rozwoju oraz innowacji w ww. dziedzinach w Europie ukierunkowanych na zrównoważoną działalność. Podstawowe technologie w ramach grup roboczych: Industrial Biotechnology, Materials Technology, Reaction & Process Design.

ENVITECH-NET - International Scientific Thematic Network For Environmental Technologies. Zasięg międzynarodowy; (www.envitech-net.org). Technologie środowiskowe, dot.: powietrza, wody i gleby, zmian klimatycznych. Sieć działa od 2002 r. i powstała z inicjatywy 60 jednostek  naukowo-badawczych i posiada centra w kraju i w Europie.

CONFIB - Consorcio Internacional para el Desarrollo Industrial de las Fibras Naturales; Ekwador. Głównym celem Umowy Konsorcyjnej jest praca i badania nad włóknami naturalnymi, a także znalezienia dla nich nowych, lepszych form zastosowań.

Instytut uczestniczy również w pracach międzynarodowych platform takich jak: CELC - European Flax and Hemp Confederation; EURATEX - European Apparel and Textile Confederation  oraz COPA-COGECA - Committee of Professional Agricultural Organisations in the EU, General Confederation of Agricultural Co-operatives in the EU; ECP4 - European Composites, Plastics & Polymer Processing Platform; Fibrenamics - Fibre the Future; DNFI - Discover Natural Fibres Initiative.