img img img img img img img img img img
2022-06-08
Pracownik Zakładu BM Pani Prof.M.Zimniewska
odebrała w dniu wczorajszym w Pałacu Prezydenckim Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Dział Marketingu i Wzornictwa

Dział Marketingu i Wzornictwa
Kierownik: dr hab. Katarzyna Schmidt-Przewoźna, prof. IWNiRZ.
tel. (+48) 61 84 55 828
e-mail: kasia@iwnirz.pl

Działalność:
Zadaniem Zakładu Marketingu i Wzornictwa, jest promocja i wspieranie sprzedaży osiągnięć Instytutu w zakresie opracowanych technologii, licencji i "know-how", świadczonych usług i gotowych wyrobów, doradztwo w zakresie zbytu i zakupu, badania i analiza rynku, badania opinii publicznej, zarządzanie i administrowanie działalności handlowej.

Promocja działalności Instytutu odbywa się m.in. poprzez:

 • Organizację i obsługę tematycznych targów i wystaw. Corocznie prezentacje te odbywają się minimum 5 do 6 razy podczas: targów krajowych i za granicą, konferencji krajowych i zagranicznych, wystaw  zamawianych przez organy administracji państwowej, imprez regionalnych.,
 • Przygotowywanie i uaktualnianie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych,
 • Konferencje prasowe i kontakty z mediami.


Działalność Działu to również przygotowanie i prowadzenie krótkoseryjnej produkcji odzieży z włókien naturalnych wykonanej wg własnych projektów i poprzez wykorzystanie nowych tkanin, dzianin, włóknin - także opracowanych w ramach Działu. Kolekcje autorskie powstające w IWNiRZ projektowane są przez zatrudnionych w Instytucie projektantów. Obecnie kolekcje te, nagrodzone licznymi nagrodami krajowymi (m.in. nagroda Doskonałość Roku przyznana przez miesięcznik Twój Styl) i zagranicznymi (I nagroda dla kolekcji zagranicznej podczas Targów "Ruskij Lon 2000" Wołogda, Rosja), są dziełem kreatorki mody Joli Załeckiej - także autorki wydanej, przy wsparciu Instytutu, książki „Apartament do spraw nadzwyczajnych” (2009 r.).

Kolekcje odzieży IWNiRZ prezentowane są na licznych pokazach mody w kraju i zagranicą.

W latach ubiegłych zorganizowano je m.in. w:

 • Rouen (Francja),
 • Brunsweig'u, Poczdamie, Lipsku, Berlinie (Niemcy),
 • Hudersfield, Londynie (W. Brytania),
 • Sankt Petersburgu, Wołogdzie (Rosja),
 • San Pedro (Brazylia),
 • Borowcu (Bułgaria),
 • Umea (Szwecja),
 • Sheniang'u (Chiny),
 • Port Elizabeth (RPA),
 • Arad’zie (Rumunia).

W Polsce wielokrotnie kolekcje prezentowano podczas Poznańskiego Tygodnia Mody, również w Warszawie, Bielsku-Białej, Mysłakowicach, Gdyni.

Sprzedaż wyrobów produkowanych w ramach krótkoseryjnej produkcji doświadczalnej, odbywa się m.in. poprzez Punkt Badania Rynku, działający przy siedzibie Instytutu, również poprzez sklepy w dużych miastach w Polsce,  Sklep Internetowy IWNiRZ oraz poprzez działalność eksportową. Głównymi zagranicznymi odbiorcami konfekcji są kraje skandynawskie, Niemcy, Austria, Kanada.


Oferta:

 • Organizacja staży (szkoleń) w zakresie wykorzystania technologii chałupniczego przerobu przędz z włókien naturalnych na zdrową odzież ekologiczną,
 • Obsługa organizacyjna targów, wystaw,
 • Organizacja pokazów mody,
 • Wyroby gotowe: lniane i konopne wyroby tekstylne m.in. atrakcyjne wzorniczo kolekcje odzieży lnianej z polskich tkanin lnianych (100% len) posiadających Certyfikat Eco-Tex 100 dla pań i panów, odzież i bielizna z przędz i dzianin lnianych, galanteria, worki, torby konferencyjne i wiele innych produktów.Osiągnięcia:

 • Gold Medal for "Treasures Protection" - Underwear manufactured with natural fibres, Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik,  BRUSSELS EUREKA 2005.
 • Dyplom uznania za przygotowanie eksponatów na  wystawę „Jak to z lnem było” dla Gimnazjum w Krakowie, (2005).
 • Uzyskanie Świadectwa Ochrony (nr 175541), za znak towarowy „Treasures protection” (2006).
 • Uruchomienie sklepu internetowego (2007) i jego nowej wersji (2008).
 • Dyplom uznania od Marszałka Wojew. Wielkopolskiego za aktywną działalność na rzecz promocji wielkopolskiej żywności tradycyjnej, (2008).
 • Zgłoszenie patentowe nr P386635 z dn. 28.11.2008 „Kompozyt włókienniczy, sposób wytwarzania kompozytu włókienniczego oraz zastosowanie kompozytu włókienniczego”,
 • Wyposażenie uczestników globalnej Konferencji Klimatycznej - COP 14 (Poznań, grudzień 2008) w torby konferencyjne (8500szt) wykonane z innowacyjnej włókniny lnianej zgłoszonej przez Instytut do opatentowania,
 • Przystąpienie do Platformy Partnerstwo dla Klimatu zorganizowanej przez Ministerstwo Środowiska (2009).
 • Brązowy medal IWIS 2009 za „Lniany Kompozyt włókienniczy”.
 • Wdrożenie do produkcji Zgłoszenia patentowego nr P 386635 (2009).
 • Gold Medal for „Textile composite for packaging”- Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik,  BRUSSELS EUREKA (2009).
 • Udział w międzynarodowych projektach badawczych w ramach 5 FP EU (FLAMERET: 2000-2002), 6 FP EU (FLEXIFUNBAR: 2004-2008), 7 FP EU (CROPS2INDUSTRY: 2009-2011).