img img img img img img img img img img
2022-06-08
Pracownik Zakładu BM Pani Prof.M.Zimniewska
odebrała w dniu wczorajszym w Pałacu Prezydenckim Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Laboratorium Palności

Laboratorium Palności

Kierownik: mgr Krzysztof Bujnowicz

tel. (+48) 61 84 55 841

e-mail: krzysztof.bujnowicz@iwnirz.pl

Zakres badań:

Kompleksowa charakterystyka pożarowa materiałów, w tym zabezpieczonych ogniochronnie (zapalność, wydzielanie ciepła, dymotwórczość i toksyczność produktów spalania).

Metody badań:

Metody badań akredytowanych i poza akredytacją:

  • Badanie właściwości ogniowych posadzek: metodą płyty promieniującej, zapalności przy działaniu pojedynczego płomienia.
  • Badanie zapalności wyrobów budowlanych przy działaniu pojedynczego płomienia.
  • Badanie zapalności i rozprzestrzeniania płomienia po płaskich wyrobach włókienniczych.
  • Badanie zapalności i rozprzestrzeniania płomienia po wyrobach włókienniczych - zasłony i firanki.
  • Określenie zachowania się podczas palenia wyrobów włókienniczych przeznaczonych na odzież.
  • Badanie zapalności i rozprzestrzeniania płomienia po przemysłowych i technicznych wyrobach włókienniczych.
  • Badanie zapalności układów tapicerowanych: metoda A - papieros, metoda B - zapałka.
  • Analiza procesów spalania metodą kalorymetru stożkowego: czas zapłonu, szybkość wydzielania ciepła, całkowite wydzielone ciepło, ciepło spalania, szybkość ubytków masy, dymotwórczość (ekstynkcja właściwa), tlenek i dwutlenek węgla.
  • Oznaczanie parametrów procesu spalania metodą mikrokalorymetru pirolizy i spalania: zdolność uwalniania ciepła, ciepło spalania, szybkość uwalniania ciepła właściwego, temperatura zapłonu.

Laboratorium Palności IWNiRZ-PIB posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji - Certyfikat Akredytacji Nr AB 225.