img img img img img img img img img img
2022-05-11
Jubileuszowa Konferencja Naukowa
z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego
Dział Koordynacji Badań, Controllingu i Transferu Technologii
Dział Koordynacji Badań, Controllingu i Transferu Technologii
Kierownik: mgr Witold Czeszak
tel. (+48) 61 84 55 840
e-mail: witold.czeszak@iwnirz.pl

mgr Janusz Jankowiak
Specjalista ds. transferu technologii
tel. (+48) 61 84 55 847
e-mail: janusz.jankowiak@iwnirz.pl

Arletta Budzyńska
Samodzielny referent ds. planowania
tel. (+48) 61 84 55 807
e-mail: arletta.budzynska@iwnirz.plZakres Działalności:
  • Opracowywanie rocznych planów finansowych Instytutu.
  • Opracowywanie rocznych planów prac naukowo-badawczych, usług i produkcji małotonażowej Instytutu.
  • Przygotowywanie wniosków dotyczących finansowania działalności statutowej Instytutu.
  • Obsługa organizacyjna i formalno prawna sprzedaży i innych form udostępniania praw własności intelektualnej (wyniki prac naukowo badawczych, patenty, licencje, know- how).
  • Obsługa organizacyjna, merytoryczna i formalno prawna zawierania umów wdrożeniowych, licencyjnych i udostępniania know- how.
  • Obsługa rozliczeń wynikających z zawieranych transakcji i umów wdrożeniowych, licencyjnych i udostępniania know- how.
  • Informacja i doradztwo w zakresie możliwości i procedur transferu technologii oraz źródeł finansowania projektów badawczych, badawczo-wdrożeniowych oraz inwestycyjnych (środki krajowe oraz  inne mechanizmy wsparcia).
  • Opracowywanie wniosków aplikacyjnych oraz obsługa projektów.