img img img img img img img img img img
2020-09-15
Dożynki Jasnogórskie
4-6.09.2020r. na Jasnej Górze odbyło się Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia Bogu za plony, czyli Dożynki Jasnogórskie.
Dział Informacji Naukowej i Współpracy z Zagranicą

Dział Informacji Naukowej i Współpracy z Zagranicą
Kierownik: dr Jorge Barriga-Bedoya
Tel.: (+48) 61 84 55 872
e-mail: jorge.barriga@iwnirz.pl

mgr Irena Pniewska
Tel.: (+48) 61 84 55 830
e-mail: irena.pniewska@iwnirz.pl

mgr Izabela Maciejowska
Tel.: (+48) 61 84 55 862
e-mail: izabela.maciejowska@iwnirz.pl

mgr Maria Mackiewicz-Talarczyk
Tel.: (+48) 61 84 55 823
e-mail: maria.talarczyk@iwnirz.pl
Zakres działalności Działu:
 • Opracowanie wniosków aplikacyjnych projektów międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem Programów Ramowych UE.

 • Informacja naukowa:
  • gromadzenie, opracowanie i udostępnianie informacji w postaci książek, czasopism, opisów patentowych, prac naukowych i rozwojowych Instytutu, materiałów konferencyjnych związanych głównie z działalnością Instytutu;
  • prace redakcyjne dotyczące artykułów zgłaszanych do publikacji w Journal of Natural Fibers (JNF), korespondencji z wydawnictwem Taylor & Francis, redagowanie innych wydawnictw oraz materiałów informacyjnych i reklamowych na potrzeby Instytutu;
  • ewidencjonowanie dorobku naukowego Instytutu;
  • wykonywanie tłumaczeń.

 • Współpraca z zagranicą:
  • udział w opracowywaniu wniosków w sprawie uzyskiwania dotacji budżetowych na realizację zadań wynikających z planu współpracy naukowo-technicznej z zagranicą i umów międzynarodowych;
  • organizowanie, koordynowanie i ewidencja wyjazdów za granicę pracowników Instytutu oraz ich obsługa organizacyjno-techniczna;
  • opracowywanie planów pobytu dla delegacji zagranicznych wizytujących Instytut, prowadzenie obsługi zagranicznych imprez targowo-wystawienniczych.

 • Ochrona patentowa:
  • prowadzenie ewidencji, monitorowanie zgłoszeń patentowych krajowych i zagranicznych;
  • utrzymywanie stałego kontaktu z Rzecznikiem Patentowym;
  • informacja i pomoc w korzystaniu z baz danych UPRP oraz baz zagranicznych;
  • gromadzenie i udostępnianie literatury patentowej.

 • Biblioteka IWNiRZ:
  • gromadzenie, przechowywanie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych Instytutu;
  • wymiana publikacji Instytutu z instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
  • współpraca z innymi bibliotekami naukowymi.

 • Prowadzenie koordynacyjnego centrum Międzynarodowej Sieci Badawczej ds. Lnu, Konopi i Innych Roślin Łykowych (European Cooperative Research Network on Flax and other Bast Plants) działającej w ramach Systemu FAO/ ESCORENA (European System of Cooperative Research Networks in Agriculture) w tym:
  • koordynacja działania Sieci;
  • prowadzenie sekretariatu Centrum Koordynacyjnego Sieci Badawczej oraz ESCORENA Focal Point;
  • wydawanie biuletynu informacyjnego EUROFLAX Newsletter w języku angielskim, 2 razy w roku;
  • organizacja konferencji międzynarodowych Sieci Badawczej FAO/ ESCORENA.