img img img img img img img img img img
2022-06-08
Pracownik Zakładu BM Pani Prof.M.Zimniewska
odebrała w dniu wczorajszym w Pałacu Prezydenckim Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Centrum Doskonałości CELLUBAST

Centrum Doskonałości CELLUBAST - Naturalne Lignocelulozowe Surowce Włókniste

W ramach ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, w 2004 roku Instytut uzyskał status Centrum Doskonałości CELLUBAST .

Misja:
Głównym wyzwaniem Centrum Doskonałości CELLUBAST - Naturalne Lignocelulozowe Surowce Włókniste, działającym w strukturze Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarkich w Poznaniu jest kompleksowe, interdyscyplinarne prowadzenie prac naukowo-badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych nad pozyskiwaniem i przerobem naturalnych surowców włókienniczych, mających na celu wzrost konkurencyjności gospodarki.

Cele:
Strategicznym celem działalności Centrum jest opracowywanie i transfer wysoko zaawansowanych technologii i produktów dotyczących pozyskiwania i przerobu surowców włóknistych, zwłaszcza lnu i konopi do wytwarzania:

  • materiałów tekstylnych przyjaznych dla fizjologii organizmu człowieka;
  • materiałów na cele przemysłowe ( kompozyty, celuloza, energia odnawialna);
  • przetwórstwa produktów ubocznych, w tym nasion oleistych (lnu i konopi) na cele przemysłu farmaceutycznego, spożywczego i kosmetycznego.


Ważnym zadaniem Centrum jest również prowadzenie prac dotyczących doskonalenia metod oceny jakości surowców włóknistych, półproduktów i wyrobów gotowych w zakresie spełniania standardów międzynarodowych w akredytowanym Laboratorium Włókiennictwa, akredytowanym Laboratorium Palności oraz w Laboratorium Fizjologicznego Oddziaływania Tekstyliów na Organizm Człowieka, Laboratorium Analitycznym, Laboratorium Oceny Surowców Włóknistych, Laboratorium Zakładu Biotechnologii, Laboratorium Badań Materiałów Włókienniczych i Środowiska Pracy i w Laboratorium Technologicznej Oceny Słomy oraz Włókna, jak również organizowanie specjalistycznych szkoleń, konferencji w wymiarze krajowym  i międzynarodowym.

W ramach Centrum Doskonałości działa Międzynarodowa Sieć Badawcza ds. Lnu, Konopi i Innych Roślin Włóknistych FAO/ESCORENA (European Cooperative Researsch Network of Flax and other Bast Plants), zrzeszająca zarówno naukowców, ekonomistów, jak i specjalistów pracujących dla potrzeb marketingu i przemysłu, a jej podstawowym celem jest prowadzenie wspólnych programów badawczych, wymiany doświadczeń, organizacja specjalistycznych spotkań i konferencji. Sieć FAO/ESCORENA koordynowana jest przez Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu nieprzerwanie od 1989 roku.

Celem działalności Centrum jest aktywne włączenie się w realizację krajowych i europejskich programów badawczych wynikających z założeń polityki naukowej państwa oraz zadań wynikających z planów tworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej.