img img img img img img img img img img
2022-06-08
Pracownik Zakładu BM Pani Prof.M.Zimniewska
odebrała w dniu wczorajszym w Pałacu Prezydenckim Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Pracownia Chemicznej Oceny i Uszlachetniania Surowców Włóknistych

Pracownia Chemicznej Oceny i Uszlachetniania Surowców Włóknistych

Kierownika: mgr Wanda Różańska
e-mail: wanda.rozanska@iwnirz.pl
tel.: (+48) 61 84 55 857

dr inż. Ryszard Kaniewski,
e-mail: ryszard.kaniewski@iwnirz.pl
tel.: (+48) 61 84 55 867


W skład Pracowni Chemicznej Oceny i Uszlachetniania Surowców Włóknistych wchodzi:

 • Laboratorium Oceny Surowców Włóknistych


Tematyka badawcza:

 • Inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie do praktyki wyników prac naukowo-badawczych w zakresie technik zbioru, oceny surowca i nowych zastosowań roślin włóknistych,
 • Opracowywanie założeń oraz dokumentacji konstrukcyjnej urządzeń do odklejania i oceny surowca oraz innych specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych do badań naukowych,
 • Opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej nowych maszyn do zbioru i ich wdrażanie do produkcji,
 • Prowadzenie prób, badań eksploatacyjnych, prac modernizacyjnych oraz oceny maszyn do zbioru roślin włóknistych,
 • Prowadzenie badań nad ustaleniem kierunków zagospodarowania odpadów rolniczych, przemysłu przetwórczego roślin włóknistych oraz innych przemysłów,
 • Wykonywanie analiz technologicznych, konstrukcyjnych oraz ekspertyz w zakresie technologii zbioru,
 • Badania w zakresie odklejania roślin włóknistych przy zastosowaniu między innymi: metody osmotycznego odklejania, ultradźwięków, oraz preparatów enzymatycznych,
 • Opracowanie nowych i doskonalenie istniejących technologii uszlachetniania włókna i tkanin z lnu i konopi na cele włókiennicze oraz techniczne,
 • Badania składu chemicznego surowców, półproduktów i produktów włókienniczych,
 • Ocena zawartości włókna w odmianach, rodach i plonach roślin włóknistych,
 • Badania ekstrakcji olejków eterycznych np. z wiech konopnych,
 • Poszukiwanie kierunków zastosowań eterycznych olejków konopnych w wyrobach rynkowych,
 • Prowadzenie wyceny maszyn rolniczych i pojazdów,
 • Prowadzenie doradztwa i szkolenia w całym zakresie działalności Zakładu.

Technologie:
 • Technologia zbioru lnu włóknistego i oleistego,
 • Technologia pielęgnacji warstwy lnu podczas roszenia,
 • Technologia jedno i dwufazowa zbioru konopi z oddzielnym odcinaniem wiech,
 • Technologia produkcji eterycznych olejków naturalnych,
 • Technologia produkcji masła lnianego,
 • Technologia odklejania roślin włóknistych, 
 • Technologia obiektywnej oceny zawartości włókna w roślinach włóknistych (badania porównawcze rodów i plonów),
 • Technologia obłuszczania nasion konopi.


Najważniejsze osiągnięcia:

Patenty:

 • Sposób i urządzenie do zbioru konopi nasiennych. Autor: R. Kaniewski. Numer zgłoszenia: PCT/PL2006/000030. Zgłoszony 15.05.2006. Nr publikacji: WO/2007/133098, z dn. 22.11.2007. Zgłaszający: Instytut Włókien Naturalnych.
 • Urządzenie do obróbki surowców z roślin włóknistych oraz sposób ich obróbki Autorzy: R. Kozłowski, W. Konczewicz, J. Wojtysiak, W. Podsiedlik. Numer zgłoszenia: PCT/PL2006/000085. Zgłoszony 23.11.2006. Zgłaszający: Instytut Włókien Naturalnych oraz Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy Radom. 
 • Masełko lniane i sposób wytwarzania masełka lnianego. Autorzy: R. Kaniewski, J. Kozłowska, J. Gągało. Numer zgłoszenia: P-378769. Zgłoszony 19.01.2006. Numer zgłoszenia PCT/PL2007/000003. Zgłoszony 16.01.2007. Zgłaszający: Instytut Włókien Naturalnych.
 • Urządzenie do określania zawartości włókna oraz sposób oceny zawartości włókna. Autorzy: R. Kaniewski, W. Konczewicz. Numer zgłoszenia: PCT/PL2007/000004. Zgłoszony 25.01.2007. Zgłaszający: Instytut Włókien Naturalnych.
 • Sposób ciągłego odklejania włókien roślinnych oraz urządzenie do ciągłego odklejania włókien roślinnych. Autorzy: R. Kozłowski, W. Konczewicz J. Wojtysiak, W. Podsiedlik. Numer zgłoszenia: P-383764. Zgłoszony 14.11.2007. Numer zgłoszenia PCT/PL2008/000081. Zgłoszony 13.11.2008. Zgłaszający: Instytut Włókien Naturalnych oraz Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy Radom.
 • Kompozycja na bazie olejku konopnego przeciwko patogenom, sposób wytwarzania kompozycji oraz zastosowanie wyciągu z wiech konopi do wytwarzania kompozycji przeciwko patogenom oraz do zwalczania patogenów grzybicznych. Numer zgłoszenia  P 388969. Zgłoszony 04.09.2009. 
 • Kompozycja przeciwko szkodnikom, zwłaszcza pluskwiakom, zastosowanie kompozycji do zwalczania szkodników oraz sposób wytwarzania kompozycji. Numer zgłoszenia  P 389106. Zgłoszony 23.09.2009 r.


Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda HIT 2001 w kategorii koncepcji organizacyjnych za Technologię zbioru konopi uprawianych dwustronnie – dla pozyskania nasion siewnych i włókien.
 • Złoty Medal za  Sposób odklejania roślin włóknistych (Method of fibrous plant degumming). 54 Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik (The 54th World Exhibition of Innovation, Research and New Technology) Brussels Eureka, 19 listopada 2005 r.
 • Srebrny Medal za Sposób zbioru konopi i urządzenie do zbioru konopi (Method of Hemp Harvesting and Hemp Harvester) 54 Światowe Targi Wynalazczości , Badań Naukowych i Nowych Technik (54TH World Exhibition of Innovation, Research and New Technology) Brussels Eureka, 19 listopada 2005 r. 
 • Dyplom za Sposób odklejania roślin włóknistych. Międzynarodowa Wystawa Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty IENA 2006, Norymberga, 02-05 listopada 2006 r. 
 • Srebrny Medal za Masło modyfikowane olejem lnianym i sposoby jego wytwarzania (Butter modified with flaxseed oil and  its production method). 55 Światowe Targi Wynalazczości , Badań Naukowych i Nowych Technik (55TH  World Exhibition of Innovation, Research and New Technology) Brussels Eureka, 25-27 listopada 2006 r. 
 • Złoty Medal za Urządzenie do obróbki surowców organicznych oraz sposób ich obróbki (Process and device for processing organic materials). 55 Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik (The 55th World Exhibition of Innovation, Research and New Technology) Brussels Eureka, 25-27 listopada 2006 r. 
 • Brązowy Medal Urządzenie do obróbki surowców organicznych oraz sposób ich obróbki (Process and device for processing organic materials). The International Exhibition of Invention Fair 2006, Korea Invention Promotion Association, Seoul, Korea, 7-11 grudnia, 2006 r.
 • Dyplom za Urządzenie do obróbki materiałów organicznych oraz sposób obróbki materiałów organicznych, GIEŁDA WYNALAZKÓW Muzeum Techniki NOT, Warszawa, 07-12 marca 2007 r.
 • Srebrny medal za Urządzenie do obróbki surowców włókienniczych oraz sposób ich obróbki Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2007, Warszawa, 30 maja 2007 r.
 • Srebrny Medal za Urządzenie do oceny zawartości włókna oraz sposób oceny zawartości włókna (Device for determining the fiber content and the method of fiber content  determination). 56 Światowe Targi Wynalazczości , Badań Naukowych i Nowych Technik (56TH  World Exhibition of Innovation, Research and New Technology) Brussels Eureka, 22-25 listopada, 2007 r. 
 • Dyplom za Urządzenie do obróbki surowców włókienniczych oraz sposób ich obróbki, XV Giełda Wynalazków Muzeum Techniki NOT, Warszawa, 10-15 marca 2008 r.
 • Srebrny Medal za Urządzenie do oceny zawartości włókna oraz sposób oceny zawartości włókna. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2008, Warszawa, 05 czerwca 2008 r. 
 • Dyplom za Urządzenie do oceny zawartości włókna oraz sposób oceny zawartości włókna; XVI Giełda Wynalazków Muzeum Techniki NOT, Warszawa 9-14 marzec 2009 r.
 • List gratulacyjny za Urządzenie do obróbki surowców z roślin włóknistych oraz sposób ich obróbki; XVI Giełda Wynalazków Muzeum Techniki NOT, Warszawa 9 – 14 marzec 2009 r.
 • Dyplom za Urządzenie do obróbki surowców z roślin włóknistych oraz sposób ich obróbki. Międzynarodowa Wystawa Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty IENA 2009, Norymberga, 07 listopada 2009 (Diploma: Device for processing fibrous raw materials and the method of fibrous plants processing. Internationale Fachmesse IDEEN-ERFINDUNGEN-NEUHEITEN 2009, Nurnberg, 07 November 2009).