img img img img img img img img img img
2021-02-11
KONKURS
na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w tym testów laboratoryjnych i działań mających na celu dostosowanie danego wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy (np. przedsiębiorca, rolnik).
Pracownia Badań Fizjologicznego Oddziaływania Tekstyliów na Organizm Człowieka

Pracownia Badań Fizjologicznego Oddziaływania Tekstyliów na Organizm Człowieka

Kierownik: dr inż. Małgorzata Zimniewska, prof. IWNiRZ
Tel.: (+48) 61 84 55 859
e-mail: gosiaz@iwnirz.pl

Zakres badań:

1. Identyfikacja zjawisk będących wynikiem wpływu odzieży na parametry fizjologiczne człowieka:

  • Wpływ parametrów termofizycznych odzieży na stan napięcia mięśni użytkownika,
  • Wpływ odzieży sportowej na aktywność mięśni i wydolność organizmu sportowca w warunkach wysiłku fizycznego
  • Wpływ składu surowcowego odzieży na wskaźniki procesów somatycznych, odporności immunologicznej, stresu oksydacyjnego, wyzwolenia reakcji alergicznych i innych,
  • Wpływ składu surowcowego odzieży na wskaźniki fizjologiczne użytkownika w warunkach normalnych oraz wzmożonej potliwości,
  • Wpływ składu surowcowego pościeli na sen.

2. Badania właściwości higienicznych i komfortu użytkowego odzieży.


Usługi Pracowni:

Pracownia prowadzi usługi w zakresie oceny odzieży pod względem jej wpływu na fizjologię i zdrowie człowieka:

  • wpływ parametrów termofizycznych odzieży na stan napięcia mięśni użytkownika,
  • Wpływ odzieży sportowej na aktywność mięśni i wydolność organizmu sportowca w warunkach wysiłku fizycznego,
  • Wpływ składu surowcowego odzieży na wskaźniki procesów somatycznych, odporności immunologicznej,stresu oksydacyjnego, wyzwolenia reakcji alergicznych i innych,
  • Wpływ składu surowcowego odzieży na wskaźniki fizjologiczne użytkownika w warunkach normalnych oraz wzmożonej potliwości,
  • Wpływ składu surowcowego pościeli na sen,
Pracownia na podstawie pozytywnych wyników nadaje badanym wyrobom znak towarowy "For your Health" świadczący o pozytywnym oddziaływaniu odzieży na organizm człowieka.