img img img img img img img img img img
2022-05-11
Jubileuszowa Konferencja Naukowa
z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego
Zakład Doświadczalny Białobrzezie

Kontakt:
Dzierżawca Zakładu Doświadczalnego IWNiRZ w Białobrzeziu
Rafał Tymków

Adres Zakładu:
Białobrzezie 14,
gmina Kondratowice, woj. dolnośląskie,
57-150 Prusy
Tel. (+48) 71 393 04 23, (+48) 71 393 20 14

Powierzchnia ogółem: 498,000 ha.

Zakład Doświadczalny Białobrzezie położony jest około 35 km od Wrocławia w kierunku na Kłodzko.

Zlokalizowany jest na glebach typu czarne ziemie, z przewagą kompleksu pszennego dobrego i żytniego bardzo dobrego.

Zakład Doświadczalny Białobrzezie prowadzi hodowlę twórczą i hodowlę zachowawczą konopi, reprodukuje kwalifikowane nasiona konopi oraz przeprowadza doświadczenia agrotechniczne z konopiami. W zakładzie tym wyhodowano pierwszą w Polsce odmianę konopi jednopiennych o nazwie Białobrzeskie oraz późniejsze odmiany konopi, zarejestrowane w COBORU, o nazwie Silesia i Tygra.