img img img img img img img img img img
2022-05-11
Jubileuszowa Konferencja Naukowa
z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego
Herba Polonica

Kwartalnik Herba Polonica jest wydawany nieprzerwanie od 1955 roku i stanowi jedyne w kraju specjalistyczne czasopismo naukowe poświęcone postępowi w zakresie uprawy, hodowli, badań fitochemicznych, farmakologicznych i klinicznych roślin zielarskich; zamieszcza artykuły eksperymentalne i przeglądowe.

Herba Polonica znajduje się na liście recenzowanych polskich czasopism naukowych. Według wykazu czasopism punktowanych, ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki  i Szkolnictwa Wyższego, za umieszczoną w Herba Polonica publikację naukową przyznawanych jest 14 punktów w ramach oceny parametrycznej. W skład Rady Redakcyjnej czasopisma wchodzi wielu czołowych przedstawicieli nauk rolniczych, farmaceutycznych i chemicznych z kraju oraz z zagranicy.

Herba Polonica jest indeksowana/abstraktowana przez wiele liczących się czasopism przeglądowych, m.in. przez Chemical Abstracts, International Pharmaceutical Abstracts, Medicinal and Aromatic Plants Abstracts, Review of Aromatic and Medicinal Plants, Herbalia, Nouvelle Revue de Phytothérapie Pratique, Drogen Reports oraz w bazie danych AGRO-LIBREX. Wydane publikacje dostępne są w systemie Open Access.

ISSN 0018-0599

Redaktor Naczelny:
dr hab. n. farm. Marcin Ożarowski, prof. IWNiRZ-PIB
e-mail: marcin.ozarowski@iwnirz.pl

Sekretarz Redakcji:
dr Anna Krajewska-Patan
e-mail: anna.patan@iwnirz.pl

Redakcja:
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
ul. Libelta 27, 61-707 Poznań
Tel. +48 (61) 665 95 40
Fax +48 (61) 665 95 51
e-mail: anna.patan@iwnirz.pl

Wydawca:
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

Siedziba Redakcji:
Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
ul. Libelta 27, 61-707 Poznań

WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Strona internetowa Kwartalnika Herba Polonica [ tutaj ]


Herba Polonica Spis treści [eng] Herba Polonica Spis treści [eng]
Herba Polonica