img img img img img img img img img img
2022-05-11
Jubileuszowa Konferencja Naukowa
z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego
Polska Izba Lnu i Konopi

pilik

Polska Izba Lnu i Konopi powołana została do działalności, Postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 07.01.2003 r. o wpisaniu Izby do Krajowego Rejestru Sądowego.

Aktualnie Zarząd Izby stanowią:
- Prezes Zarządu - Marek Radwański
- Wiceprezes Zarządu - Marek Błażków
- Członek Zarządu - Jerzy Mańkowski

Założycielami i członkami Izby są następujące przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie: uprawy, produkcji, przetwórstwa, handlu i badań naukowych dotyczących lnu i konopi, a więc reprezentantów całego cyklu produkcyjnego przemysłu lniarskiego:

 • Fabryka Wyrobów Lnianych "Żyrardów" sp. z o.o. w Żyrardowie
 • Fabryka Wyrobów Lnianych "Świebodzice" sp. z o.o. w Świebodzicach,
 • PPHU "Celinen" s.c. w Radwanicach,
 • Polski Len sp. z o.o. w Łodzi,
 • Linenpol sp. z o.o. w Łodzi,
 • OZPL "Linopłyt" S.A. w Wołczynie,
 • "Ibis" sp. z o.o. w Bielany Wrocławskie,
 • "Safilin Polska" sp. z o.o. w Miłakowie,
 • Zakłady Lniarskie "Orzeł" S.A. w Mysłakowicach,
 • AH. "Armix" s.j. w Turobinie,
 • SPHU "Rawen" s.j. w Gródkach,
 • "Madex" s.j. w Malborku,
 • Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu,
 • Zrzeszenie Producentów Krajowych Włókien Naturalnych w Lublinie,
 • "Ekotex" w Namysłowie,
 • Lniane Tkaniny Żakardowe - A. Bożykowski w Żyrardowie
 • "Len" S.A. w Kamiennej Górze,
 • Hurtownia "Len" s.c. w Gdańsku,
 • FHP. "Baron" w Sanoku,
 • "Texlen" w Żyrardowie.

Polska Izba Lnu i konopi jest organizacją samorządu gospodarczego , reprezentująca interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w szczególności wobec organów państwowych RP oraz organów Unii Europejskiej.

Do podstawowych zadań statutowych Izby należy:

 • przedstawicielstwo i obrona interesów zrzeszonych w niej podmiotów wobec organów państwowych samorządowych RP i UE,
 • działania na rzecz rozwoju lniarstwa,
 • wdrażanie opinii o stanie rozwoju lniarstwa, o projektach aktów prawnych i rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania lniarstwa, występowanie z inicjatywą takich aktów i rozwiązań , oraz uczestniczenie w ich przygotowaniu,
 • prowadzenie zadań powierzonych przez organy administracji rządowej i samorządowej RP i UE,
 • rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi oraz placówkami naukowymi,
 • działania na rzecz rozwoju i podnoszenia kwalifikacji członków Izby,
 • promowanie produktów lniarskich i osiągnięć gospodarczych członków Izby,
 • prowadzenie doradztwa i szkolenia w zakresie lniarstwa , udzielanie pomocy organizacyjnej w działalności członków Izby , wspieranie inicjatyw,
 • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej i rzetelności w obrocie gospodarczym.


Ważniejsze osiągnięcia Izby w trakcie krótkiego swojego okresu działalności to:

 • włączenie krajowych roślin włóknistych do systemu pomocy strukturalnej w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie w ramach Sektorowgo Programu Operacyjnego - "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój  obszarów wiejskich",
 • udział w negocjacjach z UE dotyczących ustalenia limitów produkcyjnych na włókno lniane i konopne oraz wielkości dopłat do uprawy i wstępnego przetwórstwa roślin włóknistych,
 • zajęcie stanowiska w sprawie ceł na import surowców i wyrobów dotyczących przemysłu lniarskiego,
 • promocja krajowych wyrobów lniarskich w kierunku zwiększenia sprzedaży na rynku krajowym i na eksport,
 • na konferencjach, seminariach, wystawach, targach itp.,
 • promocja znaku POLSKI LEN.