img img img img img img img img img img
2020-09-15
Dożynki Jasnogórskie
4-6.09.2020r. na Jasnej Górze odbyło się Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia Bogu za plony, czyli Dożynki Jasnogórskie.
ESCORENA Focal Point
Międzynarodowa Sieć Badawcza ds. Lnu i Innych Roślin Włóknistych
FAO/ESCORENA European Cooperative Research Network on Flax and other Bast Plants

Koordynator Sieci: Prof. dr Ryszard M. Kozłowski
tel. (+48) 61 84 55 830
e-mail: ryszard.kozlowski@escorena.net

Zastępca Koordynatora Sieci: Prof. Dr. Eng. Cecilia Sirghie

Sekretarz Sieci: mgr inż. Maria Mackiewicz-Talarczyk
tel. (+48) 84 55 823
e-mail: maria.talarczyk@iwnirz.pl
e-mail: maria.talarczyk@escorena.net


Międzynarodowa Sieć Badawcza ds. Lnu, Konopi i innych Roślin Włóknistych, działająca jako Network FAO w ramach ESCORENA - European System of Cooperative Research Networks in Agriculture (Europejskiego Systemu Networków/Sieci Badawczych w Rolnictwie), funkcjonuje od 1989 roku, początkowo jako tzw. ad Hoc Research Group on Flax. Obecnie Sieć zrzesza członków z ponad 53 krajów, zarówno naukowców, ekonomistów, jak i pracujących w marketingu i przemyśle.

Kraje reprezentowane w Sieci to: Republika Płd. Afryki, Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chiny, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Egipt, Ekwador, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Izrael, Indie, Indonezja, Irlandia Północna, Izrael, Kanada, Kolumbia, Kuba, Łotwa, Litwa, Meksyk, Niemcy, Nigeria, Norwegia, Pakistan, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria, Tajlandia, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Zakres działania sieci to:
 • prowadzenie wspólnych programów badawczych, opartych na współpracy międzynarodowej,
 • ułatwianie współpracy oraz rozprzestrzenianie wiedzy między nauką a przemysłem i handlem,
 • organizacja konferencji i spotkań oraz rozpowszechnianie sprawozdań z tych wydarzeń,
 • analizowanie światowego rynku oraz jego trendów rozwoju,
 • zbieranie danych statystycznych dotyczących lnu, konopi i innych roślin włóknistych,
 • usługi konsultingowe oraz tworzenie bazy danych dotyczących ekspertów,
 • ukierunkowanie na nowe włókiennicze oraz pozawłókiennicze zastosowania roślin włóknistych oraz ich produktów ubocznych (zbieranie danych i informacji, organizacja konferencji, itp.)


Sieć Badawcza koordynowana jest w Instytucie Włókien Naturalnych i Roslin Zielarskich w Poznaniu, a funkcję koordynatora pełni od 1989 roku prof. dr Ryszard M. Kozłowski.

W ramach Sieci działa 6 Grup Roboczych:

 • Grupa Robocza ds. Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych - przewodniczący z Czech (dr M.Pavelek) i Bułgarii (dr A. Balabanova),
 • Grupa Robocza ds. Wydobycia i Przerobu - przewodniczący z Niemiec (dr M. Tubach) i Francji (inż. O. Demangeat),
 • Grupa Robocza ds. Ekonomii i Marketingu - przewodniczący z Belgii (inż. A. Daenekindt) i Irlandii Północnej(inż. G. Mackie),
 • Grupa Robocza ds. Jakości - przewodniczący z Irlandii Północnej dr S. Sharma),
 • Grupa Robocza ds. Zastosowań Pozawłókienniczych - przewodniczący z Polski (prof. dr R. M. Kozłowski - Koordynator Sieci i z USA – prof. P. Chow),
 • Grupa Robocza ds. Biologii i Biotechnologii  - przewodniczący z Francji (dr C. Morvan) i Bułgarii (prof. dr A. Atanassov).

Sieć Badawcza ESCORENA ma swoich przedstawicieli na innych kontynentach; jest reprezentowana w Ameryce Północnej (dr P. Kołodziejczyk, dr A. Ulrich) w Ameryce Południowej (dr D. Sorlino), w Republice Południowej Afryki (dr R. Anandjiwala), Brazylii (prof. dr A. Leao), na Bliskim Wschodzie (prof. dr D.M. El -Hariri), a także w Chinach.

Centrum Koordynacyjne Sieci FAO/ESCORENA w IWNiRZ, poza FAO w Rzymie i Budapeszcie, współpracuje z wieloma międzynarodowymi organizacjami (związanymi z włókiennictwem i roślinami włóknistymi, a coraz częściej także z surowcami odtwarzalnymi), między innymi z: Intergovernmental Group on Jute, Kenaf and Allied Fibers, International Textile Institute w Manchesterze, European Industrial Hemp Association” (EIHA), International Hemp Association, Flax Council w Kanadzie, Canadian Hemp Corporation, IENICA- Interactive European Network for Industrial Crops and their Applications in the Changing Millennium, INFORRM- Industry Network for Renewable Resources and Materials, ERRMA: European Association for Renewable Resources and Materials, EURATEX- The European Apparel and Textile Organisation.

Sieć FAO/ESCORENA uczestniczy we wspólnych pracach badawczych, w dziedzinie rolnictwa w działaniach Grupy Roboczej WG 1 Plant Genetic Resources zajmującej się zasobami genetycznymi roślin włóknistych i lnu oleistego w celu opracowania tzw. IFDB - International Flax Data Base - Międzynarodowej Bazy Danych o Zasobach Genetycznych Lnu. Podtrzymywane są w związku z tymi pracami kontakty robocze z bankami genów na świecie, między innymi Instytutem Wawiłowa w St. Petersburgu, Gatersleben w Niemczech, Dijon we Francji.

Prace realizowane w ramach tzw. Round Robin Test stworzyły podwaliny do zwiększenia znaczenia oceny parametru jakości surowców i półproduktów roślin łykowych oraz do utworzenia w ramach Sieci specjalnej grupy roboczej do spraw jakości (Working Group 4 „Quality”).


Oprócz wymienionych wyżej działań, Sieć prowadzi intensywną działalność wydawniczą; corocznie wydaje w języku angielskim i rozprowadza po świecie 2 numery biuletynu informacyjnego EUROFLAX Newsletter  (32 wydania do 2009 roku). Jego odbiorcami są wszyscy członkowie Sieci w 53 krajach, FAO w Rzymie, prenumerują go także znane biblioteki w wielu krajach, w tym także w USA.

Wszystkie konferencje, zorganizowane przez Sieć, są udokumentowane, a materiały konferencyjne wydane zostały w postaci książkowej, głównie przez Instytut Włókien Naturalnych, jako wydania specjalne rocznika IWN: Natural Fibres - Special Editions oraz w postaci innych publikacji.

Od 1989 roku zorganizowano: 7 walnych konferencji światowych (w Polsce, Czechach, Niemczech, Francji, Bułgarii, Bośni i Hercegowinie, Rumunii), 23 konferencje międzynarodowe, w tym 7 konferencji poza Europą- w Brazylii w 2000,  Chinach w 2001 roku,  Egipcie w 2003, w Afryce Południowej w 2005, na Kubie i w Indiach w 2006, oraz w Kanadzie w 2008 roku. Ponadto 11 spotkań Grup Roboczych, 8 posiedzeń Rady Koordynacyjnej Networku oraz 4 spotkania Panelu Ekspertów. Dodatkowo w tym czasie Centrum Koordynacyjne Sieci FAO/ESCORENA współorganizowało dodatkowo 15 konferencji międzynarodowych, związanych z włóknami naturalnymi.

W 2007, podczas walnej konferencji w Rumunii został wybrany Zastępca Kordynatora Sieci FAO/ESCORENA – profesor  dr Cecilia Sirghie, Uniwersytet w Arad, Rumunia.

W 2008 roku FAO w Budapeszcie zleciło Profesorowi  R. Kozłowskiemu prowadzenie ESCORENA Focal Point - Punktu Kontaktowego systemu ESCORENA (www.escorena.net)

Funkcję Sekretarza ESCORENA pełni  mgr inż. Maria Mackiewicz-Talarczyk, dr Jorge Barriga-Bedoya administruje strony internetowej Sieci FAO/ESCORENA (Focal Point).


ESCORENA Focal Point