img img img img img img img img img img
2021-11-12
Targi spożywcze ANUGA 2021
FAO/ ESCORENA

Zakres działania sieci to:

 • prowadzenie wspólnych programów badawczych, opartych na współpracy międzynarodowej,
 • ułatwianie współpracy oraz rozprzestrzenianie wiedzy między nauką a przemysłem i handlem,
 • organizacja konferencji i spotkań oraz rozpowszechnianie sprawozdań z tych wydarzeń
 • analizowanie światowego rynku oraz jego trendów rozwoju,
 • zbieranie danych statystycznych dotyczących lnu, konopi i innych roślin włóknistych
 • usługi konsultingowe oraz tworzenie bazy danych dotyczących ekspertów,
 • ukierunkowanie na nowe włókiennicze oraz pozawłókiennicze zastosowania roślin włóknistych oraz ich produktów ubocznych (zbieranie danych i informacji, organizacja konferencji itp.).

Sieć Badawcza koordynowana jest w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, a funkcję Koordynatora pełni od 1989 roku prof. dr Ryszard Kozłowski.

W ramach Sieci działa 6 grup roboczych:

 • Grupa Robocza ds. Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych - przewodniczący z Czech (dr M.Pavelek) i Bułgarii (dr A. Balabanova),
 • Grupa Robocza ds. Wydobycia i Przerobu - przewodniczący z Niemiec (dr M. Tubach) i Francji (inż. O. Demangeat),
 • Grupa Robocza ds. Ekonomii i Marketingu - przewodniczący z Belgii (inż. A. Daenekindt) i Irlandii Północnej (inż. G. Mackie),
 • Grupa Robocza ds. Jakości - przewodniczący z Irlandii Północnej dr S. Sharma),
 • Grupa Robocza ds. Zastosowań Pozawłókienniczych - przewodniczący z Polski (prof. dr R. Kozłowski - Koordynator Sieci i z USA – prof. P. Chow),
 • Grupa Robocza ds. Biologii i Biotechnologii  - przewodniczący z Francji (dr C. Morvan) i Bułgarii (prof. dr A. Atanassov).

Sieć Badawcza ESCORENA ma swoich przedstawicieli na innych kontynentach; jest reprezentowana w Ameryce Północnej (dr P. Kołodziejczyk, dr A. Ulrich, w w Ameryce Południowej (dr D. Sorlino), w Republice Południowej Afryki (dr R. Anandjiwala), Brazylii (prof. dr A. Leao), na Bliskim Wschodzie (prof. dr D.M. El -Hariri), a także w Chinach.

5 4 3 2 1 Strony:
FAO/ ESCORENA