img img img img img img img img img img
2021-11-12
Targi spożywcze ANUGA 2021
FAO/ ESCORENA

Centrum Koordynacyjne Sieci FAO/ESCORENA w IWNiRZ, poza FAO w Rzymie i Budapeszcie, współpracuje z wieloma międzynarodowymi organizacjami (związanymi z włókiennictwem i roślinami włóknistymi, a coraz częściej także z surowcami odtwarzalnymi), między innymi z: Intergovernmental Group on Jute, Kenaf and Allied FibersInternational Textile Institute w Manchesterze, European Industrial Hemp Association (EIHA), International Hemp Association, Flax Council w Kanadzie, Canadian Hemp Corporation, IENICA- Interactive European Network for Industrial Crops and their Applications in the Changing Millennium, INFORRM- Industry Network for Renewable Resources and Materials, ERRMA: European Association for Renewable Resources and Materials, EURATEX- The European Apparel and Textile Organisation.

Sieć FAO/ESCORENA uczestniczy we wspólnych pracach badawczych, w dziedzinie rolnictwa w działaniach Grupy Roboczej WG.1. Plant Genetic Resources zajmującej się zasobami genetycznymi roślin włóknistych i lnu oleistego w celu opracowania tzw. IFDB – International Flax Data Base - Międzynarodowej Bazy Danych o Zasobach Genetycznych Lnu.

Podtrzymywane są w związku z tymi pracami kontakty robocze z bankami genów na świecie, między innymi Instytutem Wawiłowa w St. Petersburgu, Gatersleben w Niemczech, Dijon we Francji. Prace realizowane w ramach tzw. Round Robin Test stworzyły podwaliny do zwiększenia znaczenia oceny parametru jakości surowców i półproduktów roślin łykowych oraz do utworzenia w ramach Sieci specjalnej grupy roboczej do spraw jakości (Working Group 4 „Quality”).
5 4 3 2 1 Strony:
FAO/ ESCORENA