img img img img img img img img img img
2021-11-12
Targi spożywcze ANUGA 2021
FAO/ ESCORENA

Oprócz wymienionych wyżej działań, Sieć prowadzi intensywną działalność wydawniczą; corocznie wydaje w języku angielskim i rozprowadza po świecie 2 numery biuletynu informacyjnego EUROFLAX Newsletter  (32 wydania do 2009 roku). Jego odbiorcami są wszyscy członkowie Sieci w 53 krajach, FAO w Rzymie, prenumerują go także znane biblioteki w wielu krajach, w tym także w USA.

Wszystkie konferencje, zorganizowane przez Sieć, są udokumentowane, a materiały konferencyjne wydane zostały w postaci książkowej, głównie przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, jako wydania specjalne rocznika IWN: Natural Fibres - Special Editions oraz w postaci innych publikacji.

Od 1989 roku zorganizowano: 7 walnych konferencji światowych (w Polsce, Czechach, Niemczech, Francji, Bułgarii, Bośni i Hercegowinie, Rumunii), 23 konferencje międzynarodowe, w tym 7 konferencji poza Europą- w Brazylii w 2000, Chinach w 2001 roku,  Egipcie w 2003, w Afryce Południowej w 2005, na Kubie i w Indiach w 2006, oraz w Kanadzie w 2008 roku. Ponadto 11 spotkań Grup Roboczych, 8 posiedzeń Rady Koordynacyjnej Networku oraz 4 spotkania Panelu Ekspertów. Dodatkowo w tym czasie Centrum Koordynacyjne Sieci FAO/ESCORENA współorganizowało dodatkowo 15 konferencji międzynarodowych, związanych z włóknami naturalnymi.

W 2007, podczas walnej konferencji w Rumunii został wybrany zastępca koordynatora Sieci FAO/ESCORENA – profesor  dr Cecilia Sirghie, Uniwersytet w Arad, Rumunia.

W 2008 roku FAO w Budapeszcie zleciło Profesorowi  Kozłowskiemu prowadzenie ESCORENA Focal Point - Punktu Kontaktowego systemu ESCORENA (www.escorena.net)
Funkcję sekretarza ESCORENA pełni  mgr inż. Maria Mackiewicz-Talarczyk, e-mail: maria.talarczyk[#]escorena.net
5 4 3 2 1 Strony:
FAO/ ESCORENA