img img img img img img img img img img
2021-11-12
Targi spożywcze ANUGA 2021
FAO/ ESCORENA
PLANY DZIAŁANIA SIECI NA LATA 2010 oraz 2011.
Konferencje z udziałem IWNiRZ oraz Punktu Kontaktowego ESCORENA a także Międzynarodowej Sieci Badawczej ds. Lnu, Konopi i Innych Roślin Włóknistych

  • June 7-8, 2010. Magdeburg, Germany. 16th International Conference on Renewable Resources and Plant Biotechnology NAROSSA®2010. Organizer: Dr.-Ing. Frank Pudel, PPM Pilot Pflanzenöltechnologie Magdeburg e.V., E-mail: pudel@ppm-magdeburg.de, website: www.ppm-magdeburg.de. Co-organizer: Institute of Natural Fibres & Medicinal Plants, Poznan, Poland.
  • October 3 – 6, 2010, Dubrovnik, Croatia. ITC&DC, 5th International Textile, Clothing & Design Conference - Magic World of Textiles. President of Scientific and Programme Committee: Ivo Soljačié, Croatia. President of the Organisation Committee: Prof. Dr. Zvonko Dragčević, University of Zagreb. E-mail: zvonko.dragcevic@ttf.hr, website: http://itcdc.ttf.hr. Konferencja pod patronatem  ESCORENA.
  • August 11-13, 2010, Austin, Texas, USA. International Symposium on Renewable Feedstock for Biofuel and Biobased Products - The Role of Non-Food Fiber Crops: Kenaf, Jute, Hemp, Flax, and Allied. Organized by CCG International Inc., Co-organizers: School of Human Ecology, The University of Texas at Austin. Supporter: Center for Biorefining, University of Minnesota. Contact: Aimin Liu, e-mail: liuxx063@umn.edu, Website: http://ccgconsultinginc.com/Documents/2010%20SymposiumAd.pdf
  • November  29– December 3, 2010. Havana International Conference Center, Havana, Cuba. FIBRATEC 2010 - VI Symposium on Natural Fibers: Full Use and Applications. A part of the 15th Scientific Convention on Engineering and Architecture, President of Organizing Committee at CETER CUJAE: Dr. Tania Carbonell Morales, Havana, E-mail:taniac@ceter.cujae.cu. President of honour: Prof. Dr. Ryszard Kozłowski, Institute of Natural Fibres & Medicinal Plants. Website: http://www.cciacuba.com/index.php?module=general13. Konferencja pod patronatem  ESCORENA.
  • 11th International Conference on Frontiers of Polymers and Advanced Materials - 11th  ICFPAM, Pretoria, South Africa, 22-27 May 2011. Prof. dr R. Kozlowski - członek komitetu organizacyjnego i  naukowego.

Plany na przyszłość: starania o stworzenie na przykład Platformy Europejskiej na Włókna Naturalne, szersza współpraca z innymi platformami, dalsze działania wynikające z obchodów Międzynarodowego Roku Włókien Naturalnych 2009 (ogłoszonego przez FAO ONZ), aktywny udział między innymi w inicjatywie Komitetu Sterującego IYNF: DNFI - „Discovery Natural Fibres Initiative”,  starania o projekty, by wesprzeć finansowo działalność Sieci.

5 4 3 2 1 Strony:
FAO/ ESCORENA