img img img img img img img img img img
2022-05-11
Jubileuszowa Konferencja Naukowa
z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego
Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii - WCZT

Głównym celem Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii jest stworzenie w Poznaniu multidyscyplinarnego ośrodka skupiającego najlepszych specjalistów z nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, skoncentrowanego na nowych materiałach i biomateriałach o wielostronnych zastosowaniach.

Integracja środowiska naukowego pozwoli na stworzenie ośrodka badawczo-technologicznego o wysokiej randze międzynarodowej z perspektywą utworzenia w Poznaniu Międzynarodowego Instytutu Technologicznego.

Istotą multidyscyplinarnych działań tego ośrodka będzie opracowanie oryginalnych syntez chemikaliów, biochemikaliów i agrochemikaliów (tzw. fine chemicals), a także nowej generacji bio- i nanomateriałów oraz ich prekursorów, a następnie opracowanie zaawansowanych technologii i biotechnologii ich wytwarzania z przeznaczeniem m.in. dla medycyny, farmacji, rolnictwa oraz wielu innych dziedzin przemysłu i techniki.

WCZT jako przedsięwzięcie infrastrukturalne środowiska naukowego Poznania tworzone jest przez następujące instytucje:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - koordynator,
 • Uniwersytet Przyrodniczy,
 • Politechnika Poznańska,
 • Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego,
 • Uniwersytet Ekonomiczny,
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
 • Instytut Fizyki Molekularnej PAN,
 • Instytut Genetyki Roślin PAN,
 • Instytut Genetyki Człowieka PAN,
 • Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich,
 • Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM.


Koordynatorem przedsięwzięcia WCZT jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Koszt inwestycji wynosi 63 mln euro, a realizacja zakończy się w 2013 roku.

 • Kopia Aktu Erekcyjnego [ pdf ]
 • Strona internetowa WCZT [ tutaj ]