img img img img img img img img img img
2020-11-24
Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz zdopłatą
do oprocentowania
Zachęcamy: gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych
Zakład Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej

Zakład Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej


Do zakresu działania Zakładu Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej należy:

  • Prowadzenie badań z zakresu hodowli i zastosowań badawczych komórek macierzystych oraz klasycznych hodowli komórkowych.
  • Opracowywanie nowatorskich metod zastosowań hodowli komórek macierzystych oraz klasycznych hodowli komórkowych jako modelu badania skuteczności i toksyczności leków oraz przetworów roślinnych. 
  • Prowadzenie badań mających na celu zastąpienie badań in vivo na zwierzętach badaniami in vitro na modelach komórek macierzystych.
  • Ocena molekularnego mechanizmu działania produktów leczniczych  i wyciągów roślinnych w modelu in vitro na procesy biotransformacji ksenobiotyków, przebieg schorzeń metabolicznych i neurodegene- racyjnych w innowacyjnych modelach z zastosowaniem komórek macierzystych.
  • Badanie molekularnego podłoża interakcji pomiędzy lekiem syntetycznym a lekiem roślinnym i suplementami diety w innowacyjnych modelach z zastosowaniem komórek macierzystych.
  • Badanie molekularnego podłoża genotoksyczności standaryzowanych wyciągów roślinnych i preparatów pochodzenia roślinnego w innowacyjnych modelach z zastosowaniem komórek macierzystych.
  • Badania molekularnego podłoża skuteczności fitoterapii w innowacyjnych modelach z zastosowaniem komórek macierzystych.
  • Współpraca z innymi jednostkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się hodowlą komórek macierzystych w celu utworzenia konsorcjum badawczego.
  • Prowadzenie prac usługowych dla przemysłu zielarskiego i innych instytucji (głównie producentów suplementów diety, leku roślinnego oraz kosmetyków na bazie surowców zielarskich), w tym współudział w opracowywaniu nowych leków pochodzenia roślinnego, kosmetyków i suplementów diety zawierających surowce roślinne.
  • Współpraca z innymi zakładami Instytutu w zakresie wykonywania badań wymagających zastosowania hodowli komórkowych oraz wykonywanie innych zadań zlecanych przez Kierownictwo Instytutu.