img img img img img img img img img img
2020-11-24
Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz zdopłatą
do oprocentowania
Zachęcamy: gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych
Zakład Farmakologii i Fitochemii

Zakład Farmakologii i Fitochemii


Do zakresu działania Zakładu Farmakologii i Fitochemii należy:
 • Prowadzenie badań farmakologicznych i analitycznych produktów leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem roślinnych produktów leczniczych oraz suplementów diety pochodzenia roślinnego.
 • Ocena fitochemiczna jakości surowców roślinnych i ich przetworów, produktów leczniczych roślinnych, syntetycznych produktów leczniczych i homeopatycznych oraz suplementów diety zawierających składniki roślinne w celu wyznaczenia parametrów jakościowych. Zakład posiada certyfikat GMP oraz aktualne zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi oraz prowadzi prace w celu uzyskania certyfikatu GLP.
 • Opracowywanie metod analitycznych stosowanych w ocenie jakości (i ich walidacja zgodnie z zaleceniami ICH) dla substancji roślinnych i ich przetworów, produktów leczniczych roślinnych, syntetycznych i homeopatycznych oraz suplementów diety zawierających składniki roślinne oraz badania stabilności surowców farmaceutycznych i produktów leczniczych zgodnie z wymaganiami EMEA/ICH.
 • Badania skażeń pozostałości pestycydów i metali szkodliwych dla zdrowia substancji roślinnych i ich przetworów oraz półproduktów i wyrobów gotowych produktów leczniczych i suplementów diety.
 • Opracowywanie specyfikacji dla substancji roślinnych i ich przetworów oraz opiniowanie norm jakościowych w zakresie substancji roślinnych i ich przetworów i opracowywanie receptur produktów leczniczych roślinnych i suplementów diety zawierających składniki roślinne.
 • Prowadzenie badań zmienności genetycznej roślin zielarskich.
 • Badanie biodostępności leków syntetycznych i preparatów pochodzenia roślinnego (HPLC, UPLC, GC-MS,TLC).
 • Przygotowywanie opinii w zakresie kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania środków spożywczych wymagających powiadomienia (w tym: suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego).
 • Współpraca z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i grupą roboczą Komisji Europejskiej ds. Nowej Żywności, w zakresie oceny bezpieczeństwa żywności oraz kwalifikacji nowej żywności (novel food) oraz z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w ramach prowadzonych badań.
 • Prowadzenie prac usługowych dla przemysłu zielarskiego i innych instytucji (głównie producentów suplementów diety, leku roślinnego oraz kosmetyków na bazie surowców zielarskich), w tym współudział w opracowywaniu nowych leków pochodzenia roślinnego, kosmetyków i suplementów diety zawierających surowce roślinne.
 • Ocena czystości mikrobiologicznej surowców, półproduktów i preparatów roślinnych, suplementów diety, wyrobów spożywczych, preparatów pszczelarskich, kosmetycznych oraz opakowań oraz oznaczanie ich aktywności antybiotycznej.
 • Współpraca z innymi zakładami Instytutu w zakresie wykonywania analiz fitochemicznych dla potrzeb prac technologicznych i hodowlanych oraz wykonywanie innych zadań zlecanych przez Kierownictwo Instytutu.