img img img img img img img img img img
2022-05-11
Jubileuszowa Konferencja Naukowa
z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego
FLAXMOW

Innowacyjna technologia zbioru i przetwórstwa lnu na włókno jednopostaciowe

Akronim: FLAXMOW


Nr umowy:
PBS2/A8/19/2013
Program (źródło finansowania): Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Lider Projektu:
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

Partnerzy:
  • Ekotex;
  • Pałac Baborówko;
  • KK Tuchman.


Cele: Projekt jest próbą dostosowania technologii uprawy i przetwórstwa do naszych warunków gospodarowania - drogą obniżenia kosztów i poprzez doprowadzenie do poprawy ekonomiki, przywrócenia zainteresowania przedsiębiorstw rolnych i przetwórczych produkcją rodzimego włókna z lnu przy jednoczesnym pozyskaniu plonu nasion. W nowej technologii przewiduje się szereg zmian w stosunku do technologii dotychczasowych. Dotyczą one zarówno agrotechniki a szczególnie sposobu zbioru słomy i nasion oraz wydobycia włókna i jego przetwórstwa w oddziale przygotowawczym przędzalni.

Projekt rozwiązuje problem zbyt wysokich kosztów i ryzyka pozyskania włókna lnianego w warunkach klimatycznych Polski, po zmianie technologii roszenia słomy z moczeńcowego na słańcowy, co wynikło z konieczności ochrony środowiska. Tańsze włókno krajowe pozwoli na konkurencję z włóknami importowanymi tj. bawełną, jedwabiem i wełną. Wzrost produkcji włókna lnianego zabezpieczy polskie przędzalnie w surowiec, który obecnie jest sprowadzany z zagranicy. Projekt umożliwi również pozyskanie cennych nasion lnu, dotychczas traconych.

Efektami dodatkowymi będą; urozmaicenie płodozmianu o niekorzystnej dominacji zbóż i zwiększenie bioróżnorodności. Rewitalizacja surowcowej produkcji lniarskiej związana będzie z tworzeniem nowych stanowisk pracy w rejonach z dużą tradycją takiego przetwórstwa, a które obecnie należą do najbardziej dotkniętych skutkami bezrobocia.


Czas trwania projektu: 01.08.2013 – 31.07.2016.