img img img img img img img img img img
2022-05-11
Jubileuszowa Konferencja Naukowa
z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego
Metoda fizycznego odklejania włókien z roślin łykowych
Nazwa projektu: Metoda fizycznego odklejania włókien z roślin łykowych


Nr umowy: 2011/01/N/ST8/05181
Program: Narodowe Centrum Nauki – konkurs PRELUDIUM 1


Koordynator:
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich


Partnerzy:

  • Instytut Technologii Eksploatacji PIB - Radom, Oddział w Łodzi, Zakład Technik Włókienniczych.Cele:
Przedmiotem projektu są badania stosowane, których celem jest doświadczalne poznanie procesu odklejania roślin włóknistym na poziomie naukowym adekwatnym do dzisiejszych możliwości aparaturowych i znanej wiedzy. W tym poznaniu naukowym szczególnym aspektem będzie poznanie procesu osmotycznego, dyfuzyjnego i konwekcyjnego odklejania roślin włóknistych, które umożliwi późniejsze zastosowanie procesu na skalę przemysłową.

Wyniki badań będą podstawą do poznania także innych procesów naturalnej degradacji składnika klejącego tkanki roślinnej, które są lub mogą być tak uciążliwe dla środowiska, jak znana metoda ciepłowodnego roszenia. Ponadto, uzyskane wyniki stworzą podstawę do projektowania nowych ekologicznych i energooszczędnych instalacji przemysłowych do odklejania roślin włóknistych dających produkt o wysokiej jakości.Czas trwania projektu:
20.12.2011-19.12.2013.