img img img img img img img img img img
2022-05-11
Jubileuszowa Konferencja Naukowa
z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego
COST Action MP1105 FLARETEX

Zrównoważone systemy ogniochronne na bazie nanocząstek zastępujących konwencjonalne środki chemiczne dla wyrobów włókienniczych i podobnych


Akronim: FLARETEX


Program: 7 Program Ramowy UE.


Koordynator:

  • Prof. Paul Kiekens, Faculty of Engineering, Ghent University, Technologiepark - Zwijnaarde 907, 9052 Gent (Zwijnaarde), Belgium.



Partnerzy
: Przedstawiciele 24 państw europejskich


Polska reprezentowana w Komitecie Zarządzającym przez:

  • Dr inż. Marię, Władykę-Przybylak, prof. IWNiRZ; Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań.
  • Prof. Krzysztof Pielichowski, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków.



Cele: Zastąpienie istniejących środków ogniochronnych trwałymi i przyjaznymi dla środowiska środkami alternatywnymi dla tekstyliów domowych, bezpieczeństwa, transportu (samochodowego, kolejowego, lotniczego i morskiego) cywilnego i wojskowego, materiałów budowlanych i innych gałęzi przemysłu, wymaga interdyscyplinarnego podejścia obejmującego technologie włókiennicze oraz fizykę i chemię ognia.

Celem Akcji COST będzie stworzenie międzynarodowej multidyscyplinarnej sieci naukowej i technologicznej w zakresie zrównoważonej ogniochronności na rzecz rozwóju nowych, nie zawierających halogenów, innowacyjnych środków zmniejszających palność, o niskiej toksyczności i oddziaływaniu na środowisko.

Akcja COST jest idealną platformą do promowania istniejącej współpracy w zakresie badań nad ognioodpornością, w celu umocnienia wiodącej roli Europy w kluczowym obszarze zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa i zdrowia, oraz w celu ułatwienia jego komercyjnego wykorzystania w Europie.



Czas trwania projektu:
23.05.2012-22.05.2016

  • Strona internetowa FLARETEX  [ tutaj ] [ tutaj ]