img img img img img img img img img img
2021-01-15
KONKURS
na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w tym testów laboratoryjnych i działań mających na celu dostosowanie danego wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy (np. przedsiębiorca, rolnik).
COST Action MP1105 FLARETEX

Zrównoważone systemy ogniochronne na bazie nanocząstek zastępujących konwencjonalne środki chemiczne dla wyrobów włókienniczych i podobnych


Akronim: FLARETEX


Program: 7 Program Ramowy UE.


Koordynator:

  • Prof. Paul Kiekens, Faculty of Engineering, Ghent University, Technologiepark - Zwijnaarde 907, 9052 Gent (Zwijnaarde), Belgium.Partnerzy
: Przedstawiciele 24 państw europejskich


Polska reprezentowana w Komitecie Zarządzającym przez:

  • Dr inż. Marię, Władykę-Przybylak, prof. IWNiRZ; Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań.
  • Prof. Krzysztof Pielichowski, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków.Cele: Zastąpienie istniejących środków ogniochronnych trwałymi i przyjaznymi dla środowiska środkami alternatywnymi dla tekstyliów domowych, bezpieczeństwa, transportu (samochodowego, kolejowego, lotniczego i morskiego) cywilnego i wojskowego, materiałów budowlanych i innych gałęzi przemysłu, wymaga interdyscyplinarnego podejścia obejmującego technologie włókiennicze oraz fizykę i chemię ognia.

Celem Akcji COST będzie stworzenie międzynarodowej multidyscyplinarnej sieci naukowej i technologicznej w zakresie zrównoważonej ogniochronności na rzecz rozwóju nowych, nie zawierających halogenów, innowacyjnych środków zmniejszających palność, o niskiej toksyczności i oddziaływaniu na środowisko.

Akcja COST jest idealną platformą do promowania istniejącej współpracy w zakresie badań nad ognioodpornością, w celu umocnienia wiodącej roli Europy w kluczowym obszarze zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa i zdrowia, oraz w celu ułatwienia jego komercyjnego wykorzystania w Europie.Czas trwania projektu:
23.05.2012-22.05.2016

  • Strona internetowa FLARETEX  [ tutaj ] [ tutaj ]